Knisja – Page 5 – One News

Notifiki

Tal-Karmnu se tingħata l-glorja tagħha lura

Ħafna jibqgħu mistagħġba bil-bażilika tal-madonna tal-karmnu, fil-famuża skyline tal-Belt Valletta. Issa din se tingħata l-glorja lura hekk kif se jibda proġett ta’ tqegħid tal-irħam mal-art tal-knisja, li għal snin twal il-konkos li kien qed jgħattiha kien qed inaqqas mis-sbuħija tal-binja storika u monumentali tagħha.

Aqra aktar

L-IRXOXT TA’ B’BUGIA SE JERĠA’ JOĦROĠ

Il-festa bl-istatwa ta’ Kristu Irxoxt kull ma tmur qed iżżid fil-popolarità fl-irħula Maltin u Għawdxin.

F’Birżebbugia statwa tal-Irxoxt se terġa’ tfeġġ mill-bieb tal-każin tas-Soċjetà Filarmonika San Pietru wara tmintax-il sena.

U dan għaliex kollox jidher li l-awtoritajiet ekkleżjaztiċi rħew ftit idejhom.

Aqra aktar

Il-Professur Mifsud irid skuża mingħand l-Arċisqof

Il-Professur tal-Malti, Manwel Mifsud, qed jippretendi skuża mingħand l-Arċisqof. Il-Professur Mifsud spiċċa barra mir-Radju tal-Knisja, l-RTK, wara bidliet li raw il-programm tiegħu dwar il-Malti jkun fost dawk li spiċċaw anke jekk kien fost l-iktar popolari.

Aqra aktar

Min għandu jkun fuq l-artal?

Kitba ta’ Charles B. Spiteri

F’Malta u Għawdex konna drajna b’listi twal ta’ saċerdoti, bilkemm mhux aktar milli konna neħtieġu. Iżda aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar qed nesperjenza in-nuqqas tagħhom, tant li l-bażiliki u parroċċi spiċċaw bis-servizz ta’ tnejn jew tliet saċerdoti. Il-gazzetta KullĦadd tistħarreġ dan u deċiżjonijiet oħra li jistgħu jidhru marbuta miegħu. Aqra aktar

Il-kripta fejn kien midfun Kristu “f’periklu kbir li tiġġarraf”

Xjentisti għadhom kif għamlu sejba li “hemm riskju kbir” li l-kripta ta’ fejn indifen Kristu jaf tiġġarraf minn ħin għal ieħor, jekk ma jsir xejn biex jitranġa l-bażi tagħha. Dan ħareġ hekk kif qed isir xogħol ta’ restawr fuq il-Knisja ta’ Santu Sepulkru f’Ġerusalem.

Tim xjentifiku min-National Technical University f’Ateni, li għadha kif lestiet ix-xogħol ta’ restawr fuq dak li tradizzjonalment emmnut li hu l-qabar ta’ Kristu li jinsab f’Ġerusalem, qed twissi li hemm bżonn ta’ xogħol addizzjonali sabiex jiġi pprevenut milli tiġġarraf l-istruttura.

Aqra aktar

26 rapport ta’ serq minn knejjes

Fl-2016 il-Pulizija rċeviet 27 rapport ta’ serq minn knejjes. Minn dawn, 9 każi kienu serq ta’ oġġetti appartenenti għall-istituzzjoni u 18 il-rapport kienu dwar serq ta’ oġġetti fuq viżitaturi. Ħames rapporti saru fil-lokalità tal-Belt Valletta, tlieta Birkirkara, tnejn il-Ħamrun, tas-Sliema u Żebbug. Il-lokalitajiet Bormla, Dingli, Fgura, Għarb f’Għawdex, il-Marsa, il-Mellieħa, il-Mosta, Raħal Ġdid, Ħal-Qormi, San Ġiljan, Sannat f’Għawdex, Santa Venera u Ħal Tarxien kellhom rapport wieħed rispettivament.

Aqra aktar

Aktar minn 1,600 japplikaw online għall-iskejjel tal-Knisja – fadal 878 post vakanti

Sal-lum, mill-kriterji kollha għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja, 1,620 ssottomettew l-applikazzjoni tagħhom online.

Il-Bord tad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja issa qed jilqa’ applikazzjonijiet tard skont il-Kriterju ‘Applikanti Oħra’, għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja fl-ewwel sena kindergarten, it-tieni sena kindergarten, l-ewwel sena primarja u l-ewwel sena sekondarja, għas-sena skolastika 2017 – 2018. Wieħed jista’ japplika online fuq www.knisja.org/applications sa nhar il-Ħamis, 23 ta’ Frar 2017, jew imur il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana, jew fl-iskola St Michael, Santa Venera, nhar il-Ħamis, 23 ta’ Frar 2017, bejn id-9am u s-1pm.

Wara li ġew milqugħa l-applikazzjonijiet tal-Ewwel Kriterju u tal-Każijiet Serji tal-Ewwel Kriterju, in-numru ta’ postijiet vakanti għall-‘Applikanti l-Oħra’ huwa ta’ 878 minn total ta’ 1,564 post. Il-postijiet vakanti għall-‘Applikanti l-Oħra’ huma maqsumin hekk:

Aqra aktar

Terġa’ tfeġġ wara snin mgħerrqa

Knisja storika li għandha madwar 400 sena reġgħet ħadet in-nifs hekk kif inkixfet minn taħt l-ilma wara kważi diċenju mgħerrqa kompletament.

Jidher li filwaqt li tqatta’ ħafna minn ħinha taħt l-ilma, din il-Knisja Dumnikana fil-Messiku għadha f’kundizzjoni tajba fejn skond filmati miġbudin minn drone tidher bi struttura intatta.

Aqra aktar

Kontra l-abbużi tat-tfal fil-futbol u fil-Knisja

Andrew Azzopardi huwa Safeguarding Officer tal-MFA u tal-Kurja Arċiveskovili lokali, u jinsab fil-qalba tal-isfida kontra l-abbużi fil-futbol u fil-Knisja lokali. L-għan prinċipali tal-ħidma tiegħu huwa l-protezzjoni tat-tfal u tal-minorenni minn kull tip ta’ abbuż. Il-gazzett KullĦadd tkellmet miegħu dwar iż-żewġ esperjenzi.

Irrakkontalna ftit fuq it-tfulija tiegħek.

Qegħdin ħamsa fid-dar, ħamest itfal u jien iż-żgħir. Kelli tfulija sabiħa, xejn ta’ barra minn hawn. L-ewwel sena nofs ta’ ħajti għextha s-Saudi Arabja għax missieri kien jaħdem hemm. Imbagħad ġejna Malta. Trabbejt is-Swieqi. Dak iż-żmien kien villaġġ żgħir, ma tantx kienu jafu bih. Illum kiber u nbidel ħafna. Għandi memorji sbieħ ħafna ta’ tfuliti. Kont immur skola l-Kulleġġ San Alwiġi.

Aqra aktar

Send this to a friend