Knisja – Page 4 – One News

Notifiki

Il-qligħ tal-Knisja

Il-Knisja Maltija jidher li daħlet ewro sewwa s-sena li għaddiet. Wara snin ta’ problemi finanzjarji, għall-aħħar sentejn il-Kurja Maltija rrapportat aħbarijiet pożittivi dwar il-kotba finanzjarji tagħha. Dan riżultat tal-fatt li l-Arċisqof ta prijorità l-amministrazzjoni tal-istituzzjoni li jmexxi u għalhekk hemm il-frott. Naturalment ma jonqsux ir-reazzjonijiet fuq il-midja soċjali meta toħroġ xi ħaġa hekk. “Mhux suppost jgħixu fil-faqar,” hemm min jgħidlek. “Ġesu ried Knisja li tgħin lill-batut,” jiktbu oħrajn b’ċertu sens ta’ stmerrija. 

Aqra aktar

FILMAT: Restawr fuq l-għaxqa taż-Żwieten

Iż-Żwieten huma sodisfatti li fl-aħħar ġimgħat beda x-xogħol fuq il-Knisja ta’ Santa Katarina.

Għan-nies ta’ dan ir-raħal din il-Knisja għandha valur enormi. Iżda din hi waħda mill-Knejjes madwar il-pajjiż li l-valur tagħha jmur lil hinn mill-konfini tal-lokalita anke għaliex inbniet bejn is-snin elf sitt mija tnejn u disgħin u l-elf sebgħa mija u għoxrin.

Ir-restawr qed isir riżultat ta’ finanzjament pubbliku taħt it-tmexxija tad-Direttorat għar-Restawr. Dan ukoll bl-involviment tal-kumpanija Taljana Salvatore Pitrolo li ntgħażlet wara sejħa għall-offerti.

Id-Direttur għar-Restawr, Norbert Gatt, spjega d-dettalji ta’ dan il-proġett li huwa wieħed minn kullana fin-nofsinhar tal-pajjiż.

Aqra aktar

Il-Knisja tinsisti li ż-żwieġ jibqa’ bejn mara u raġel biss

“Il-Parlament Malti lbieraħ approva l-Att tal-2017 li jemenda l-Att dwar iż-Żwieġ u Liġijiet oħrajn. Din il-liġi tieħu t-tifsira taż-żwieġ u tapplikaha wkoll għal relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess. Minkejja dak li tgħid il-liġi, li tqis l-istess dak li mhuwiex l-istess, iż-żwieġ jibqa’ dejjem ir-rabta esklussiva bejn raġel u mara, li hu miftuħ għat-tnissil tal-ulied.”

Din kienet ir-reazzjoni tal-Isqof ta’ Malta Charles J.Scicluna u l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech, li fi stqarrija li ppubblikaw qalu li l-mudell taż-żwieġ huwa biss bejn ir-raġel u l-mara; “mudell li dejjem ħaddnet l-umanità u mhux biss il-viżjoni Nisranija taż-żwieġ.”

Aqra aktar

Tal-Karmnu se tingħata l-glorja tagħha lura

Ħafna jibqgħu mistagħġba bil-bażilika tal-madonna tal-karmnu, fil-famuża skyline tal-Belt Valletta. Issa din se tingħata l-glorja lura hekk kif se jibda proġett ta’ tqegħid tal-irħam mal-art tal-knisja, li għal snin twal il-konkos li kien qed jgħattiha kien qed inaqqas mis-sbuħija tal-binja storika u monumentali tagħha.

Aqra aktar

L-IRXOXT TA’ B’BUGIA SE JERĠA’ JOĦROĠ

Il-festa bl-istatwa ta’ Kristu Irxoxt kull ma tmur qed iżżid fil-popolarità fl-irħula Maltin u Għawdxin.

F’Birżebbugia statwa tal-Irxoxt se terġa’ tfeġġ mill-bieb tal-każin tas-Soċjetà Filarmonika San Pietru wara tmintax-il sena.

U dan għaliex kollox jidher li l-awtoritajiet ekkleżjaztiċi rħew ftit idejhom.

Aqra aktar

Il-Professur Mifsud irid skuża mingħand l-Arċisqof

Il-Professur tal-Malti, Manwel Mifsud, qed jippretendi skuża mingħand l-Arċisqof. Il-Professur Mifsud spiċċa barra mir-Radju tal-Knisja, l-RTK, wara bidliet li raw il-programm tiegħu dwar il-Malti jkun fost dawk li spiċċaw anke jekk kien fost l-iktar popolari.

Aqra aktar

Min għandu jkun fuq l-artal?

Kitba ta’ Charles B. Spiteri

F’Malta u Għawdex konna drajna b’listi twal ta’ saċerdoti, bilkemm mhux aktar milli konna neħtieġu. Iżda aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar qed nesperjenza in-nuqqas tagħhom, tant li l-bażiliki u parroċċi spiċċaw bis-servizz ta’ tnejn jew tliet saċerdoti. Il-gazzetta KullĦadd tistħarreġ dan u deċiżjonijiet oħra li jistgħu jidhru marbuta miegħu. Aqra aktar

Send this to a friend