knisja f'Malta | One News

Notifiki

Il-Knisja f’Malta bi tweġiba għal Nas Daily

Jekk wieħed jiftakar meta Nas Daily kien f’pajjiżna, kien għamel filmat ta’ minuta fejn qal kemm teżisti propjetà sinjura tal-knisja kemm f’Malta u anke madwar id-dinja meta wieħed jista’ jfaħħar lil Alla kullimkien u minn kull post. Nas Daily qal li ma jifhimx għaliex ma jinbiegħux dawn il-propjetajiet u l-flus jingħataw lill-fqar.

Aqra aktar

Imut Isqof Malti

L-Isqof Mons. Adeodat Micallef, patri Tereżjan li kien Vigarju Apostoliku ta’ Kuwait għal 23 sena ħalla din id-dinja fl-eta’ ta’ 89 sena.

Twieled B’kara u ta’ dsatax il-sena,  fl-1947, ingħaqad mal-Patrijiet Tereżjani. Fil-5 ta’ Novembru 1981, il-Papa Gwanni Pawlu II ħatru bħala t-tielet Vigarju Apostoliku ta’ Kuwait. L-Isqof Micallef baqa’ ġewwa Kuwait anke meta fl-1990 Iraq invada dan il-pajjiż. Meta intemm il-kunflitt, kemm it-truppi Amerikani u kif ukoll l-ufficjali Kuwajtani faħħruh għal dan l-att kuragguż tiegħu.

Aqra aktar

Send this to a friend