Klieb “miljunarji” jitwieldu f’Malta

Il-klieb huma popolari ferm fost il-Maltin, kemm bħala kumpanija, kif ukoll bħala membru tal-familja stess. Ħafna dilettanti jagħżlu li jmorru għal livell aktar professjonali u jnisslu l-klieb minn razzez puri.

Sa ġimgħa ilu ħadd ma kien jobsor li jnissel mir-razza Tibetan Mastiff f’pajjiżna; razza pura u popolari fil-kontinent Ażjatiku, però ħafna inqas fl-Ewropa.

Aqra aktar

Titgħallem titbissem biex tiġi adottata

Meta Riley, kelba ta’ sentejn minn California, ittieħdet fis-santwarju tal-annimali, l-istaff tas-santwarju ddeċidew li jgħallmuha titbissem sabiex ikollha ċans aktar biex tiġi adottata.

Kien għalekk li kull ġurnata meta jmorru jnaddfulha l-kamra kienu joqgħodu jkellmuha u wara ftit prattika, Riley ma damitx ma tbissmet.
Aqra aktar

B’sieq miksura twassalhom ħdejn il-ġriewi tagħha

Kelba tar-razza Greyhound li instabet b’sieq miksura tħuf it-toroq ta’ Ibiza, għenet lill-veterinarji billi wasslithom ħdejn il-ġriewi tagħha, minkejja l-kundizzjoni li kienet fiha.

Il-kelba intlemħet minn psikoloġista, Lianne Powell, fejn wara li ħaditha għand il-veterinarju, saru jafu li l-kelba aktarx kellha l-ġriewi. Minn hemm huma libsulha kullar b’ċinga twila u telquha biex jaraw fejn se toħodhom.

Aqra aktar

Kelb ikun ta’ kuraġġ għal anzjana ta’ 92 sena

Annabelle Weiss, anzjana ta’ 92 sena mill-Istati Uniti, kienet iżżomm lura milli toħroġ barra mid-dar, iżda meta ngħatat kelb tas-servizz ħajjitha inbidlet għall-aħjar.

Annabelle u Joe, il-kelb tar-razza Golden Retreiver, huma inseparabbli u bis-saħħa tiegħu għamlet il-kuraġġ biex terġa’ tieħu ħajjitha lura.

Aqra aktar

Isib triqtu lura wara xaharejn mitluf – jimxi 80 kilometru

Casey, kelba tar-razza Border Collie, imxiet ‘l fuq minn 80 kilometru f’temp ta’ xahrejn fl-Ingilterra biex terġa’ tingħaqad ma’ sidha.

Meta sidha kienet qed timxi minn residenza għal’oħra, talbet lil ħabibtha biex iżżommilha lil Casey. Ġara li Casey ħaseb li ġie abbandunat u kien għalekk li ħarab. Wara ġimgħatejn ta’ stennija, sidu ħasebt li Casey tilef ħajtu jew ġie miġbur minn xi ħadd.

Aqra aktar

Akkużat b’hit and run waqt li kien xurban

Sirjan li tressaq il-Qorti mixli b’hit & run fil-by-pass ta’ Wied il-Għajn, allegatament kien fis-sakra.

Ahmad Abu Hassan ta’ erbgħa u ħamsin sena li għalih ma kintix l-ewwel darba li rifes l-għatba tal-Qorti ġie akkużat li waqt li kien xurban, fil-jum tas-Sibt, tajjar raġel u kelb li kienu fuq il-bankina u baqa’ sejjer.

Aqra aktar

AĠĠORNAT 2: Jolqtu lilu u lill-kelb f’Wied il-Għajn – il-kelb imut tal-post

17:27: Il-Pulizija kkonfermat li qiegħda żżomm raġel sabiex jgħinha fl-investigazzjonijiet tagħha,  b’rabta ma’ dan il-każ.

Aktar qabel: Inċident sfortunat fi Triq Villabate fil-bypass ta’ Wied il-Għajn wasslet biex raġel safa milqut minn karozza u l-kelb tiegħu miet fuq il-post.

Għall-ħabta tas-sagħtejn u kwart ta’ waranofsinhar il-Pulizija ġiet infurmata li kien għadu kemm seħħ inċident tat-traffiku fi Triq Villabate, Ħaż-Żabbar (bypass ta’ Marsaskala).

Aqra aktar