kanċer – One News

Notifiki

ARA: Ma kinux jgħaddu mingħajr xulxin – Ġirien tal-koppja Harvey

Fl-aħħar sigħat il-Pulizija kompliet tinvestiga s-sejba ta’ katavru ta’ mara Ingliża ta’ 69 sena li kienet ilha mejta mill-14 ta’ Novembru li għadda, fid-dar li kienet tgħix ma’ żewġha, fi Triq San Luqa f’San Pawl il-Baħar.

ONE News hu nfurmat li qarib tagħha kien ilu għal dawn l-aħħar xhur jipprova jikkuntatja lil mara, iżda żewġha kien jgħidlu li hi tinsab tajba. Kien hawn li l-qarib tagħha li jgħix barra minn xtutna ssuspetta ħażin u nnotifika lill-awtoritajiet. Għalhekk il-Kummissjoni għolja Ingliża f’pajjiżna talbet l-għajnuna tal-Pulizija sabiex jfittxu lill-mara.

Crew minn ONE News mar fuq il-post u tkellem mar-residenti fejn qalu li l-koppja Harvey ma kinux jgħaddu mingħajr xulxin.

Ara wkoll: http://www.one.com.mt/news/2019/02/19/qarib-tal-mejta-kien-ilu-xhur-jipprova-jkellimha-bzewgha-jghidlu-li-tinsab-tajba/

Erba’ snin ilu Chanelle ta’ 22 sena marret tiltaqa’ mal-Mulej imma t-tbissima tagħha għadha tgħix

Kien propju bħal-lum 4 snin ilu meta saret l-aħħar tislima lil Chanelle Bezzina; tfajla ta’ 22 sena min-Naxxar.

Il-Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina fin-Naxxar ftit jiem wara fit-18 ta’ Jannar kienet ippakkjata b’nies kollha qalbhom sewda, li l-anġlu tat-tbissim ħalliet din id-dinja. Il-Knisja kienet armata bi bżieżaq roża u bosta kantanti li tant kienet tħobb issegwi Chanelle, ġew ituha l-aħħar tislima b’leħinhom.

4 snin wara, ommha Simone kitbet fuq facebook tfakkar il-memorja tagħha kif ukoll turi li l-vojt li ħalliet jibqa’ jinħass għal dejjem.

Iżda Chanelle kellha tbissima speċjali; tbissima li għadha tgħix u li tagħti kuraġġ lil kull min għaddej minn toqol partikolari fil-ħajja speċjalment dawk li jsofru minn mard bħal kanċer; marda li hi rnexxielha tirbħilha.

ARA: Il-maġġoranza tat-tfal Maltin li jimirdu bil-kanċer qegħdin ifiequ

Kważi disgħin fil-mija ta’ tfal morda bil-lukimja u nisa b’kanċer tas-sider f’Malta qegħdin ifiequ minn din il-marda kiefra.

Sostna dan il-Professur Christian Scerri waqt konferenza li ttellgħet fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo bit-tema ta’ din is-sena tindirizza l-esperjenza tal-pazjent tul l-istadji kollha ta’ trattament.

Aqra aktar

Għaliex il-ħxuna żejda żżid ir-riskju tal-kanċer?

Skoperta ġdida tista’ tispjega aħjar għaliex in-nies sfortunatament qed jimirdu iżjed bil-kanċer. Dan qaluh grupp ta’ xjentisti mit-Trinity College f’Dublin fejn saħqu li jeżistu ċelloli fil-ġisem li huma distruttivi ġaladarba l-ġisem innifsu jkollu ħxuna żejda.

Aqra aktar

Send this to a friend