Justyne Caruana | One News - Part 7

Notifiki

€70,000 għall-SMEs f’Għawdex, b’rifużjoni sa 30% għal impjiegi ġodda fil-privat

Il-Ministru għall-Għawdex  Justyne Caruana indirizzat seminar bl-isem ‘Grants, Schemes & Incentives for SME’, organizzat mill-Kamra tal-Kummerċ t’Għawdex b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar bħala parti mill-Ġimgħa tal-SMEs.

Il-Ministru Caruana nnutat kif  l-għan ewlieni ta’ din l-attività kien li tiprovdi informazzjoni fuq is-sapport li qed jingħata lill-entrapriżi micro, żgħar u medji kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll mill-Unjoni Ewropea.

Aqra aktar

Il-Ministru Justyne Caruana żżur il-faċilitajiet tal-korsa taż-żwiemel f’ Ta’ Xħajma

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana żjaret il-korsa taż-żwiemel u l-faċilitajiet tagħha f’Ta’ Xħajma, limiti tax-Xewkija.

Filwaqt li rat il-faċilitajiet preżenti li toffri din il-korsa, il-Ministru Caruana stqarret li b’ippjanar serju u aktar riżorsi, il-potenzjal li toffri din il-korsa jistgħu jitgawdew mhux biss mid-dilettanti taż-żwiemel imma mill-pubbliku sportiv Għawdxi. Hija ħasra li matul dawn is-snin kollha, din il-korsa ma ngħatatx l-attenzjoni li jixirqilha,” tenniet il-Ministru Caruana.Aqra aktar

Il-Ministru għal Għawdex f’laqgħa mall-Grupp Universitarji Għawdxin

“Jien nifhem id-diffikultajiet tagħkom għax bħala studenta Għawdxija, jiena għaddejt minnhom u ser nagħmel dak kollu possibli biex ngħelbu l-isfidi li jiffaċċjaw l-istudenti awdxin li jistudjaw Malta.” Dan kien il-messaġġ ċar li għaddiet il-Ministru għal Għawdex, Justyne Caruana, lill-membri tal-Grupp Universitarji Għawdxin waqt żjara li għamlu ġewwa l-bini tal-Ministeru sabiex jiġu diskussi l-proposti ta’ qabel il-baġit

Aqra aktar

Inawgurat il-festival ‘I Love Xlendi’

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana nediet l-inizjattiva ‘I Love Xlendi’, imtella’ mill-Kunsill Lokali tal-Munxar bl-għajnuna tal-Ministeru għal Għawdex flimkien mal-Kumitat tal-Kultura. ‘I love Xlendi’ tikkonsisti f’għadd ta’ attivitajiet fil-bajja pittoreska tax-Xlendi kull tmiem il-ġimgħa tul is-sajf fejn jispikka t-talent lokali.

Il-Ministru Justyne Caruana emfasizzat kemm huma importanti attivitajiet popolari bħal dawn fejn minbarra li jgawdi l-ġmiel naturali tax-Xlendi, wieħed ikun jista’ wkoll jirrikrea ruħu u jgawdi minn spettaklu varjat.

Aqra aktar

Pjanijiet biex iċ-Ċittadella tkompli tikber u tiżviluppa

Waqt żjara fiċ-Ċittadella, il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana ħabbret li flimkien mal-kumitat għat-tmexxija tal-proġett, qed tevalwa l-progress li sar f’dan il-proġett u l-ġejjieni tiegħu.

“Dan hu proġett għal qalb ħafna l-Għawdxin u għal eluf ta’ Maltin u ta’ barranin li jżuruh biex jammiraw il-kobor storiku u patrimonjali tiegħu, kif ukoll ix-xogħol professjonali li sar biex jiġi restawrat u ppreservat għall-glorja oriġinali tiegħu”, qalet il-Ministru Justyne Caruana.

Aqra aktar

Send this to a friend