julia farrugia portelli – One News

Notifiki

ARA: Anki l-‘pimps’ qed jgħidu tagħhom dwar it-traffikar tal-bnedmin

Meta t-Tlieta filgħaxija fuq dan l-istazzjon kienet diskussa l-prostituzzjoni, il-gentleman’s clubs u t-traffikar uman fuq il-programm ġdid Stat ta’ Fatt, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riformi Julia Farrugia Portelli qalet li waqt il-konsultazzjoni pubblika li għaddejja sal-aħħar ta’ dan ix-xahar dwar riformi f’dawn l-kwistjonijiet, saħansitra anki min iġib in-nisa biex jagħmlu l-pjaċiri resqu ‘l quddiem. Aqra aktar

Talba biex il-kap tal-oppożizzjoni jinnomonina 2 persuni għall-kumitat tekniku għall-bilanċ bejn is-sessi

Fuq Twitter is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u s-Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi, Julia Farrugia Portelli stqarret li tkellmet mal-Kap tal-Oppożizzjoni biex dan jinnomina żewġ persuni biex ikunu parti minn kumitat tekniku dwar il-bilanċ bejn is-sessi f’riforma parlamentari. Aqra aktar

‘Il-Mixja tal-Mara fil-Politika’ wirja f’Għawdex: Il-Kummissjoni Ewropea tapprova fondi għall-proġett b’rabta ma’ aktar nisa fil-politika

Fil-messaġġ tagħha, il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana qalet li l-mixja tal-mara fil-politika Maltija ma kinitx waħda faċli daqskemm wieħed jaħseb li hi. ‘Il-kunċett ta’ soċjetà inklussiva, li llum inqisuh sagru, kien għadu fjakk u meqjus bħala theddida għall-istatus quo li kien eradikat fil-moħħ u fil-ħajja tal-poplu’, qalet il-Ministru Caruana. Il-Ministru Caruana qalet li kien għalhekk li kienet meħtieġa riforma ħolistika fis-soċjetà, riforma li sabet oppożizzjoni qawwija. Il-Ministru għal Għawdex irrikonoxxiet fażijiet li sawwru l-istorja ta’ pajjiżna bħall-introduzjoni tad-dritt tal-vot lin-nisa fl-1947 u l-ħatra ta’ Agatha Barbara bħala l-ewwel President Mara fl-1982.

Aqra aktar

ARA: Malta u r-Renju Unit se jkomplu jsaħħu l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin

Kien issiġillat ftehim bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Għolja għar-Renju Unit biex tissaħħaħ il-ħidma konġunta bejn iż-żewġ pajjiżi fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin. Il-ftehim, li jorbot iż-żewġ pajjiżi għas-sentejn li ġejjin, se jassigura li tingħata l-għajnuna meħtieġa lill-awtoritajiet Maltin fit-tfassil ta’ Strateġija Nazzjonali kontra t-traffikar tal-bnedmin. Il-ftehim jipprovdi wkoll għat-tisħiħ ta’ mekkaniżmi biex jipproteġu lill-vittmi u taħriġ lill-ħaddiema ma’ persuni vulnerabbli li jiffaċċjaw riskji akbar li jiġu ttraffikati.

Aqra aktar

Titħajjar tadotta anzjan jew anzjana?

Tnediet l-inizzjattiva Adopt a Granny fil-Jasmin Nursing Home, l-Imsida, bil-għan li tonqos is-solitudni fost l-anzjani u jkun hemm aktar djalogu interġenerazzjonali bejn l-anzjani u t-tfal. Għaldaqstant, permezz ta’ din l-inizjattiva, il-pubbliku, b’mod partikolari t-tfal, qegħdin jiġu mħeġġa biex iżuru u jagħmlu kumpanija lill-anzjani residenti f’din id-dar li m’għandhomx familjari li jżuruhom. Dan kien inawgurat mis-Segretarji Parlamentari Anthony Agius Decelis u Julia Farrugia Portelli. Aqra aktar

Malta twitti t-triq fl-industrija tal-migrazzjoni b’investiment

Malta hi rinomata sew fl-industrija tar-residenza u taċ-ċittadinanza b’investiment. F’qasir żmien irnexxielha tistabbilixxi ruħha bħala l-aqwa awtorità fis-settur tal-migrazzjoni b’investiment. Fl-indirizz tagħha fil-ftuħ tat-tnax-il edizzjoni tal-Global Residence & Citizenship Conference organizzata minn Henley & Partners f’Dubai, is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli spjegat li Malta kienet proattiva u determinata fil-ħin opportun biex toħloq żewġ programmi li llum il-ġurnata kisbu tant suċċess.

Aqra aktar

Baġit 2019- għal għajxien aħjar għall-familji kollha

Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli qalet li l-baġit għas-sena d-dieħla jolqot b’mod pożittiv lil kull familja b’mod partikolari lill-ħaddiema bil-paga minimia.

F’konferenza tal-aħbarijiet dwar il-miżuri tal-baġit għas-sena d-dieħla, il-Ministru Dalli qalet kif permezz tal-mekkaniżmu li ddaħħal is-sena li għaddiet inħolqot kummissjoni li tevalwa s-sitwazzjoni ta’ għajxien tal-familji li jgħaddu b’paga minima. Aqra aktar

Tkompli l-ġlieda kontra t-traffikar tal-persuni

Fl-Università ta’ Malta dalgħodu qed tiġi organizzata konferenza dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-persuni. L-għan ta’ dan huwa sabiex ikunu mwieġba mistoqsijiet relatat ma’ dan it-traffikar ta’ tfal u adultati għall-esplojtazzjoni kummerċjali fil-qasam tal-prostituzzjoni.Aqra aktar

Jinħareġ l-400,000 passaport biometriku

Fil-jiem li għaddew l-Aġenzija Identity Malta ħarġet l-400,000 passaport lil ċittadini Maltin. Hu kkalkulat li sal-aħħar ta’ din is-sena kull passaport b’data valida jkun biometriku. Biex tfakkar dan il-mument sinifikanti, is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi Julia Farrugia Portelli ppreżentat tifkira tal-okkażjoni lis-Sinjura Michelle Guisti li nzertat l-erba’ mitt elf persuna li applikat biex iġġedded jew tagħmel passaport ġdid.

Aqra aktar

Send this to a friend