Joseph Muscat – Page 87 – One News

Notifiki

“Presidenza li tindirizza l-aktar setturi importanti” – Joseph Muscat

Il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza l-plenarja fi Strasburgu bħala parti mill-ħidma tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 2017. Huwa beda l-indirizz tiegħu bl-awgurju lill-President il-ġdid elett tal-Parlament Ewropew, Atonio Tajani li fi kliemu se jkun qed jibni fuq il-ħidma li għamel Martin Schulz. Din kienet l-ewwel darba wara disa’ snin li l-Prim Ministru qed jindirizza l-Plenarja wara li kien jirappreżenta lill-elettorat Malti fil-Parlament Ewropew.

Il-Prim Ministru spjega fid-dettall il-prijoritajiet ewlenin tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri, l-immigrazzjoni, BREXIT, is-sigurtá u l-aspett soċjali.

Fid-diskors tiegħu huwa tkellem dwar l-ewwel prijorità tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, l-immigrazzjoni. Huwa stqarr li neħtieġu politika li verament tindirizza din il-problema u kien għalhekk li Malta għażlet li tpoġġi l-immigrazzjoni fuq nett tal-prijoritajiet tagħha. “M’għadux iż-żmien li nibqgħu nirreppetu dak li diġa’ għedna ħafna drabi, l-pożizzjoni ta’ Malta kulħadd jaf x’inhi, jeħtieġ li jkollna politika li taħseb fit-tul. Pajjiżna kien l-ewwel wieħed li fil-Valletta Summit ħejja t-triq biex din il-problema tibda tiġi diskussa, nemmen li l-flus m’humiex biżżejjed biex din il-problema tiġi ndirizzata.”

Il-Prim Ministru spjega li meta s-sena l-oħra kellhu jagħżel naħa dwar dik li hija sistema ta’ rilokazzjoni u qal li kien hemm xi wħud li qaluli biex iżomm ma’ dawk mhux favur ir-rilokazzjoni. Dwar dan il-Prim Ministru qal li din kienet tkun id-deċiżjoni popolari iżda Malta ddeċidiet li żżomm ma’ dawk favur hekk kif din il-kwistjoni, fi kliem il-Prim Ministru, titlob prinċipju u kreddibilità. Huwa saħaq li s-soldiarjetà m’għandiex tkun għażla al carté iżda neċċessità. Huwa stqarr li minkejja pajjiżna huwa żgħir xorta waħda għażel li jagħti l-ażil u juri solidarjetà mal-immigranti. Fil-plenarja esprima d-diżżappunt tiegħu meta membri stati, minkejja li fil-minoranza, kienu kontra sistema ta’ rilokazzjoni Ewropea iżda stqarr l-importanza li nifhmu l-ħsibijiet wara dawn id-deċiżjonijiet biex verament ikollna approċċ ħolistiku fil-membri stati kollha. Waqt li kien qed jispjega l-prijorità tal-Presidenza, il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li l-aħħar kriżi tal-immigrazzjoni fl-Ewropa kixfet li l-Unjoni Ewropea mhux ippreparata biżejjed biex taffaċċja din il-problema. Huwa tkellem favur il-ftehim tat-Turkija iżda fadal aktar xi jsir biex din il-problema tiġi ndirizzata. Il-prijorità tal-Presidenza se tkun qed taħdem biex jiġu reveduti r-regoli ta’ Dublin, prijoritá li fi kliem il-Prim Ministru hija ambizzjuża iżda li tista’ twassal għar-riżultati.

Aqra aktar

Il-PM fi Strasburgu jispjega l-prijoritajiet tal-Presidenza

Il-Prim Ministru Joseph Muscat jinsab fi Strasburgu biex jindirizza seduta plenarja fil-Parlament Ewropew u jispjega aktar fid-dettall il-prijoritajiet tal-PresidenzaMaltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Waqt l-intervent tiegħuilPrim Ministru huwa mistenni jidħol fid-dettall dwar il-ħidma li bi ħsiebha tagħmel il-Presidenza Maltija f’oqsma importanti bħall migrazzjonis-sigurta, l-politika tal-viċinat, u s-suq uniku. Mistennijitkellem ukoll fuq temi oħra importanti relatati mal-futur tal-Unjoni Ewropeja bħall-Brexitanke fid-dawl tal-aħħar diskors li sar mill-Prim Ministru Theresa May ilbieraħ.

Aqra aktar

Il-Prim Minsitru f’laqgħa ma’ Donald Tusk fi Brussell

Il-Prim Ministru ta’ Malta, Joseph Muscat illum iltaqa’ mal-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk. Din il-laqgħa qed issir jum qabel ma’ l-Prim Ministru, Joseph Muscat jippreżenta s-sitt prijoritajiet fil-Parlament Ewropew waqt sessjoni plenarja.

Pajjiżna, flimkien mal-Olanda u l-Islovakkja, se jkun qed jikkontribwixxi lejn it-tfassil ta’ Ewropa aħjar. Il-prioritajiet huma dawk li l-aktar jolqtu lin-nies, u fost is-suġġetti li se jiġu trattati hemm is-sigurtà, il-migrazzjoni, is-settur marittimu, il-Mediterran, il-kunċett ta’ suq uniku,  is-suq diġitali, l-għaqda fejn tidħol l-enerġija, it-tibdil fil-klima, is-servizzi finanzjarji u l-għaqda bankarja.

Tul il-laqgħat kollha li sar s’issa. ħareġ ċar li f’dan iż-żmien tant delikat għall-Ewropa, l-Unjoni teħtieġ tikkonċerna fuq kwistjonijiet fundamentali filwaqt li tkun flessibbli u tara l-ħtiġijiet ta’ kull stat membru.

Aqra aktar

“Ħaddieħor jitkellem dwar it-trasparenza, aħna nwettquha”

Il-Gvern ma jistax jippublika l-kuntratt tal-Lottu, għax il-mod kif sar il-ftehim jagħti lok għas-segretezza. Anke l-privatizazzjoni taċ-ċilindri tal-gass u partijiet sostanzjali mill-kuntratt dwar l-Airport.

Dan kollu fakkru l-Prim Ministru Joseph Muscat, waqt attività politika f’Marsascala.

Għall-kuntrarju,  “ħa nkunu l-ewwel Gvern li ha jkun ippublika l-kuntratti kollha maġġuri tiegħu” qal il-Prim Ministru, filwaqt li qal li ħaddieħor jippriedka t-trasparenza, imma dan il-Gvern iwettaqha.

Fi ftit tas-snin oħra, it-tanker tal-gass ikunu tneħħa u jkunu hemm pipeline li jgħaqqad lil Malta mal-Italja.

Aqra aktar

Spanja, Ċipru, Malta u Lussemburgu – x’għandhom komuni?

Huma kollha pajjiżi li skont Moody’s, huma fost l-aktar li jistgħu jkunu effetwati ħażin minn Brexit.

L-aġenzija ta’ klassifikazzjoni ta’ kreditu qalet li l-Irlanda u l-Belġju huma l-aktar żewġ pajjiżi fiz-zona Ewro li għandhom probabiltà li jkunu efferwati mid-divorzju bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea.

“Il-livell għoli ta’ nuqqas ta’ sigurtà dwar Brexit u kif se jkun trattat il-proċess se jħalli effett fuq in-negozji u l-kunfidenza tal-konsumatur” qalu l-analisti ta’ Moody’s, immexxija minn Sarah Carlson, f’rapport ippublikat ilbieraħ.

Aqra aktar

“Viva Malta”, in-nawfraġju ta’ San Pawl, u realiżmu – diskorsi qabel iċ-ċerimonja li tat bidu għall-programm Malti

Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Presidenza, Ian Borg, qal li Malta tinsab fit-tmun, u huwa mument storiku għal pajjiżna, li se tassumi l-ikbar rwol. Dan grazzi għall-ħidma sfieqa ta’ ħafna nies li rringrazzja.

F’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, Borg qal li “din hija l-Presidenza tagħkom iċ-ċittadini”. Qal li se ssir ħidma favur ħidma tanġibbli għal kulħadd, u min hu. Stqarr li l-politiċi mhux dejjem iwasslu l-impatt dirett tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar mod, u teħtieġ li tiddawwar ir-rotta, biex iċ-ċittadin ikun fil-qalba tal-Ewropa. “Aħna ottimisti, għalkemm realistiċi”. Qal li Malta ma toffrix biss xemx u baħar, imma nies ta’ talent li ma jaqtgħux qalbhom mill-isfidi. “Malta lesta, u dan grazzi għalikom” temm jgħid Borg.

Aqra aktar

Malta fit-tmun fiż-żmien “ideali” – Donald Tusk

Malta hija l-aqwa kollaboratur u qiegħda fit-tmun tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fiż-żmien l-ideali.

Dan stqarru l-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Donald Tusk meta tard waranofsinhar iltaqa’ mal-Prim Ministru ta’ Malta Joseph Muscat f’Kastilja.

Tusk qal li dan huwa żmien diffiċli għall-Unjoni Ewropea iżda esprima sodisfazzjon li huwa propju pajjiżna li qiegħed jieħu f’idejh il-Presidenza f’dan iż-żmien.

Aqra aktar

Segwi hawn iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-programm tal-Presidenza

Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Presidenza, Ian Borg, qal li Malta tinsab fit-tmun, u huwa mument storiku għal pajjiżna, li se tassumi l-ikbar rwol. Dan grazzi għall-ħidma sfieqa ta’ ħafna nies li rringrazzja.

“Din hija l-Presidenza tagħkom iċ-ċittadini” qal Borg, filwaqt li qal li se ssir ħidma favur ħidma tanġibbli għal kulħadd, u min hu. Stqarr li l-politiċi mhux dejjem iwasslu l-impatt dirett tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar mod, u teħtieġ li tiddawwar ir-rotta, biex iċ-ċittadin ikun fil-qalba tal-Ewropa. “Aħna ottimisti, għalkemm realistiċi”.

Aqra aktar

Send this to a friend