Joseph Muscat – Page 86 – One News

Notifiki

Ifakkar li riedna nixegħlu l-washing machine billejl

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-pubblikazzjoni tal-kuntratti tal-enerġija huma bla preċedent, għax fi proġetti oħra li għamel il-gvern Nazzjonalista – bħal dak tal-MIA u taċ-ċilindri tal-gass – ma jistgħux jiġu pubblikati. Hemm kuntratti oħra bħall-Maltco, li anke anke jekk tiġi biex tieqaf, ma jistax jippublikah minħabba sensittivitajiet kummerċjali.

Huwa qal li l-kuntratti tal-enerġija li ppublika l-Gvern huma kollha kemm humka u t-tnaqqis huwa mnaqqas għal minimu minħabba s-sensisttiva kummerċjali.

Joseph Muscat qal li d-dibattitu wera nuqqas ta’ għarfien ċar ħafna li għandhom  membri tal-Oppożizzjoni dwar l-enerġija. Ikkritikaw li t-tariffi roħsu minkejja li kienet għadha mhix lesta l-power station iżda dan ġara għax il-Gvern għandu pjan ħolistiku, għax ma jiddependix minn sors wieħed. Tant hu hekk li l-proġett rebaħ premju Ewropew.

Aqra aktar

AKTAR IMPJIEGI – Kumpanija internazzjonali tespandi f’pajjiżna

Wara d-domanda qawwija li kellhom tul dawn l-aħħar xhur, Reġus fetħu uffiċjalment it-tieni ċentru ta’ kummerċ f’pajjiżna. Ix-xogħol ta’ Regus hu li jgħinu lil negozji jaħdmu f’ambjent iktar flessibbli u komdu, u kif ukoll jipprovdu servizzi sapportivi għal ħinijiet qosra jew saħansitra fuq tul ta’ sena.

Aqra aktar

“Taqgħux għall-provokazzjoni, ir-risposta hija r-rieda t-tajba”

Pajjiżna hu mibni fuq l-għaqal, il-bżulija, il-flessibilità, li jaħseb għalih innifsu biex ikun aqwa u aħjar minn pajjiżi oħra. Din hija d-differenza bażika dwar fejn irid imur il-pajjiż fis-snin li ġejjin, qal il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attivita politika fiċ-Ċentru Laburista ta’ Raħal Ġdid.

Hemm differenza ċara ta’ viżjoni, min jemmen li dan huwa pajjiż normali, u min bħalna jemmen li dan huwa pajjiż li jista’ jagħmel ferm iktar milli jaħseb ħaddieħor u minkejja s-suċċessi kollha li kiseb, l-aħjar jiem tiegħu għadhom iridu jisbħu.

M’għandniex nikkuntentaw b’li għandna llum għaliex dik hija l-idea tal-medjokrità. L-idea ta’ Gvern Laburista huwa bil-maqlub. Muscat sostna li l-viżjoni tal-Gvern hija ta’ pajjiż li jista’ jikseb dak li fuq il-karta huwa impossibli li jinkiseb. Dan hu evidenti f’ dak li kiseb il-gvern fl-aħħar 4 snin – pajjiż li mhux talli “tema’ lill-uliedu imma li qed jitma’ lil ulied ħaddieħor miegħu”.

Aqra aktar

“Se nagħmlu kollox b’mod sostenibbli” – Joseph Muscat lill-Iżviluppaturi

Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem fl-okkażjoni tal-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Malta Developers Association, ftit ġimgħat wara li f’Kastilja ntlaqgħu numru ta’ banek u l-MDA, biex għall-ewwel darba jsir studju sponsorjat fuq l-industrija tal-bini.

Qal li proġett ta’ stħarriġ tal-KMPG se jevalwa s-settur tal-kostruzzjoni kemm jiflaħ fil-futur. Il-Prim Ministru qal li qatt ma ddejjaq jgħid li dan il-qasam huwa kruċjali għall-ekonomija. Minkejja li din trid tkun inċentivata b’affarijiet ġidda, il-kostruzzjoni jrid jibqa’ parti mill-bażi tal-ekonomija.

“Id-diskussjoni llum hija kemm nifilħu” sostna Joseph Muscat. Qal li jeħtieġ li l-poplu jkun konvint li din l-industrija toħloq l-impjiegi u l-ġid. Jeħtieġ kapitlu ġdid li jadatta għal domandi ġodda, kompla jgħid il-Prim Minsitru, filwaqt li faħħar lill-MDA tal-ideat li qed toħroġ bihom. “Qedin f’sitwazzjoni li nippjanaw għal għaxar u ħmistax-il sena oħra” żied jgħid.

Aqra aktar

PM: “Kulħadd ġie f’sensih li hemm problema xi nsolvu”

Il-Prim Ministru għamel stqarrija ministerjali dwar il-Malta Summit fejn fakkar kif mhux kull Presidenza tospita summit għall-mexxejja Ewropej. Kif mistenni emfasizza dwar l-immigrazzjoni.

Saħaq li l-Presidenza Maltija poġġiet l-immigrazzjoni bħala prijorita’ ewlenija.  “B’hekk sħaqna li din trid tkun prijorita’ anke fost il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea meta niltaqgħu f’Malta. Irridu li fil-qasam tal-immigrazzjoni nkunu ħadna passi konkreti matul dawn is-sitt xhur fit-tmexxija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea,” qal il-Prim Ministru.

Aqra aktar

GĦAJNUNA KONKRETA LIL-LIBJA

 

Disgħa u tmenin persuna mill-gwardja tal-kosta l-qawwa navali Libjana ngħataw taħriġ bħala parti minn operazzjoni Ewropea bl-isem EUNAVFOR Med Operation Sophia.

F’ċerimonja fuq il-bastiment Taljan, San Giorgio fil-Port il-Kbir, it-taħriġ tagħhom kien rikonoxxut uffiċjalment.

Dan fil-preżenza tal-Prim Ministru Malti u r-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin tal-Kummissjoni Ewropea, Federica Mogherini.

Joseph Muscat tenna li din hija prova oħra ta’ kif summit bħal dak ta’ Malta il-ġimgħa li għaddiet mhuwiex biss diskors.
Aqra aktar

Ikla pastizzi bejn il-Prim Ministri

Messaġġ ikkumplimentat b’ritratt fuq il-profil ta’ Twitter tal-Prim Ministru ta’ Malta Joseph Muscat juri lill-Prim Ministru nnifsu flimkien ma’ martu Michelle Muscat u  Prim Ministri oħrajn jieklu ikel tradizzjonali Malti, il-pastizzi flimkien ma’ tazza tè.

 

 

Ritratt: DOI – Omar Camilleri

Send this to a friend