Joseph Muscat – Page 85 – One News

Notifiki

Pawża meritata

Żgur mhux forsi hi pawża meritata li ħadu llum parti mit-tim tal-Grupp Parlamentari Laburista. Dan hekk kif flimkien mal-Prim Ministru ta’ Malta u l-Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, ħadu pawża wara laqgħa ġewwa l-Girgenti.

 

Minflok Joseph Muscat u Tony Zarb kont immur jien!

L-aħħar spin tal-Partit Nazzjonalista lanqas jitwemmen. Irid ibellagħha li l-liġi li tneħħi l-libelli kriminali minn fuq il-ġurnalisti trid tagħmel xi sarima ma’ ħalq dawk li jikkummentaw online.  Mhu veru xejn. Nista’ nagħti biss eżempju prattiku ta’ x’jiġri bil-liġi l-ġdida.

Fl-2014 xandarna storja dwar Victor Scerri u l-aġir tiegħu f’logħba futbol. Scerri ħass li dak li xandarna aħna kien libelluż u beda proċeduri legali li għadhom għaddejjin.

Aqra aktar

“L-investituri Torok sabu t-tieni d-dar tagħhom f’pajjiżna” – JM

Napprezza ħafna l-investituri Torok f’pajjiżna, nemmen li f’pajjiżna sabu t-tieni dar tagħhom. Stqarr dan il-Prim Ministru Joseph Muscat matul it-Turkish Maltese Business Forum. Muscat qal li filwaqt li r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat huma b’saħħithom u li hemm setturi li ż-żewġ naħat jistgħu jaħdmu iżjed dwarhom, fosthom is-settur marittimu, e-commerce u l-edukazzjoni.
Fil-qasam edukattiv, Muscat innota li l-Gvern Tork qed jaħdem biex l-istudenti tal-pajjiż jitgħallmu t-l-Ingliż u huwa f’dan il-qasam li pajjiżna jista’ tassew jgħin. Muscat ikkonferma l-appoġġ ta’ Malta biex it-Turkija ssir membru tal-Unjoni Ewropea.

Aqra aktar

Ifakkar li riedna nixegħlu l-washing machine billejl

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-pubblikazzjoni tal-kuntratti tal-enerġija huma bla preċedent, għax fi proġetti oħra li għamel il-gvern Nazzjonalista – bħal dak tal-MIA u taċ-ċilindri tal-gass – ma jistgħux jiġu pubblikati. Hemm kuntratti oħra bħall-Maltco, li anke anke jekk tiġi biex tieqaf, ma jistax jippublikah minħabba sensittivitajiet kummerċjali.

Huwa qal li l-kuntratti tal-enerġija li ppublika l-Gvern huma kollha kemm humka u t-tnaqqis huwa mnaqqas għal minimu minħabba s-sensisttiva kummerċjali.

Joseph Muscat qal li d-dibattitu wera nuqqas ta’ għarfien ċar ħafna li għandhom  membri tal-Oppożizzjoni dwar l-enerġija. Ikkritikaw li t-tariffi roħsu minkejja li kienet għadha mhix lesta l-power station iżda dan ġara għax il-Gvern għandu pjan ħolistiku, għax ma jiddependix minn sors wieħed. Tant hu hekk li l-proġett rebaħ premju Ewropew.

Aqra aktar

AKTAR IMPJIEGI – Kumpanija internazzjonali tespandi f’pajjiżna

Wara d-domanda qawwija li kellhom tul dawn l-aħħar xhur, Reġus fetħu uffiċjalment it-tieni ċentru ta’ kummerċ f’pajjiżna. Ix-xogħol ta’ Regus hu li jgħinu lil negozji jaħdmu f’ambjent iktar flessibbli u komdu, u kif ukoll jipprovdu servizzi sapportivi għal ħinijiet qosra jew saħansitra fuq tul ta’ sena.

Aqra aktar

“Taqgħux għall-provokazzjoni, ir-risposta hija r-rieda t-tajba”

Pajjiżna hu mibni fuq l-għaqal, il-bżulija, il-flessibilità, li jaħseb għalih innifsu biex ikun aqwa u aħjar minn pajjiżi oħra. Din hija d-differenza bażika dwar fejn irid imur il-pajjiż fis-snin li ġejjin, qal il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attivita politika fiċ-Ċentru Laburista ta’ Raħal Ġdid.

Hemm differenza ċara ta’ viżjoni, min jemmen li dan huwa pajjiż normali, u min bħalna jemmen li dan huwa pajjiż li jista’ jagħmel ferm iktar milli jaħseb ħaddieħor u minkejja s-suċċessi kollha li kiseb, l-aħjar jiem tiegħu għadhom iridu jisbħu.

M’għandniex nikkuntentaw b’li għandna llum għaliex dik hija l-idea tal-medjokrità. L-idea ta’ Gvern Laburista huwa bil-maqlub. Muscat sostna li l-viżjoni tal-Gvern hija ta’ pajjiż li jista’ jikseb dak li fuq il-karta huwa impossibli li jinkiseb. Dan hu evidenti f’ dak li kiseb il-gvern fl-aħħar 4 snin – pajjiż li mhux talli “tema’ lill-uliedu imma li qed jitma’ lil ulied ħaddieħor miegħu”.

Aqra aktar

“Se nagħmlu kollox b’mod sostenibbli” – Joseph Muscat lill-Iżviluppaturi

Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem fl-okkażjoni tal-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Malta Developers Association, ftit ġimgħat wara li f’Kastilja ntlaqgħu numru ta’ banek u l-MDA, biex għall-ewwel darba jsir studju sponsorjat fuq l-industrija tal-bini.

Qal li proġett ta’ stħarriġ tal-KMPG se jevalwa s-settur tal-kostruzzjoni kemm jiflaħ fil-futur. Il-Prim Ministru qal li qatt ma ddejjaq jgħid li dan il-qasam huwa kruċjali għall-ekonomija. Minkejja li din trid tkun inċentivata b’affarijiet ġidda, il-kostruzzjoni jrid jibqa’ parti mill-bażi tal-ekonomija.

“Id-diskussjoni llum hija kemm nifilħu” sostna Joseph Muscat. Qal li jeħtieġ li l-poplu jkun konvint li din l-industrija toħloq l-impjiegi u l-ġid. Jeħtieġ kapitlu ġdid li jadatta għal domandi ġodda, kompla jgħid il-Prim Minsitru, filwaqt li faħħar lill-MDA tal-ideat li qed toħroġ bihom. “Qedin f’sitwazzjoni li nippjanaw għal għaxar u ħmistax-il sena oħra” żied jgħid.

Aqra aktar

Send this to a friend