Joseph Muscat | One News - Part 84

Notifiki

Il-Prim Minsitru f’laqgħa ma’ Donald Tusk fi Brussell

Il-Prim Ministru ta’ Malta, Joseph Muscat illum iltaqa’ mal-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk. Din il-laqgħa qed issir jum qabel ma’ l-Prim Ministru, Joseph Muscat jippreżenta s-sitt prijoritajiet fil-Parlament Ewropew waqt sessjoni plenarja.

Pajjiżna, flimkien mal-Olanda u l-Islovakkja, se jkun qed jikkontribwixxi lejn it-tfassil ta’ Ewropa aħjar. Il-prioritajiet huma dawk li l-aktar jolqtu lin-nies, u fost is-suġġetti li se jiġu trattati hemm is-sigurtà, il-migrazzjoni, is-settur marittimu, il-Mediterran, il-kunċett ta’ suq uniku,  is-suq diġitali, l-għaqda fejn tidħol l-enerġija, it-tibdil fil-klima, is-servizzi finanzjarji u l-għaqda bankarja.

Tul il-laqgħat kollha li sar s’issa. ħareġ ċar li f’dan iż-żmien tant delikat għall-Ewropa, l-Unjoni teħtieġ tikkonċerna fuq kwistjonijiet fundamentali filwaqt li tkun flessibbli u tara l-ħtiġijiet ta’ kull stat membru.

Aqra aktar

“Ħaddieħor jitkellem dwar it-trasparenza, aħna nwettquha”

Il-Gvern ma jistax jippublika l-kuntratt tal-Lottu, għax il-mod kif sar il-ftehim jagħti lok għas-segretezza. Anke l-privatizazzjoni taċ-ċilindri tal-gass u partijiet sostanzjali mill-kuntratt dwar l-Airport.

Dan kollu fakkru l-Prim Ministru Joseph Muscat, waqt attività politika f’Marsascala.

Għall-kuntrarju,  “ħa nkunu l-ewwel Gvern li ha jkun ippublika l-kuntratti kollha maġġuri tiegħu” qal il-Prim Ministru, filwaqt li qal li ħaddieħor jippriedka t-trasparenza, imma dan il-Gvern iwettaqha.

Fi ftit tas-snin oħra, it-tanker tal-gass ikunu tneħħa u jkunu hemm pipeline li jgħaqqad lil Malta mal-Italja.

Aqra aktar

Spanja, Ċipru, Malta u Lussemburgu – x’għandhom komuni?

Huma kollha pajjiżi li skont Moody’s, huma fost l-aktar li jistgħu jkunu effetwati ħażin minn Brexit.

L-aġenzija ta’ klassifikazzjoni ta’ kreditu qalet li l-Irlanda u l-Belġju huma l-aktar żewġ pajjiżi fiz-zona Ewro li għandhom probabiltà li jkunu efferwati mid-divorzju bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea.

“Il-livell għoli ta’ nuqqas ta’ sigurtà dwar Brexit u kif se jkun trattat il-proċess se jħalli effett fuq in-negozji u l-kunfidenza tal-konsumatur” qalu l-analisti ta’ Moody’s, immexxija minn Sarah Carlson, f’rapport ippublikat ilbieraħ.

Aqra aktar

“Viva Malta”, in-nawfraġju ta’ San Pawl, u realiżmu – diskorsi qabel iċ-ċerimonja li tat bidu għall-programm Malti

Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Presidenza, Ian Borg, qal li Malta tinsab fit-tmun, u huwa mument storiku għal pajjiżna, li se tassumi l-ikbar rwol. Dan grazzi għall-ħidma sfieqa ta’ ħafna nies li rringrazzja.

F’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, Borg qal li “din hija l-Presidenza tagħkom iċ-ċittadini”. Qal li se ssir ħidma favur ħidma tanġibbli għal kulħadd, u min hu. Stqarr li l-politiċi mhux dejjem iwasslu l-impatt dirett tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar mod, u teħtieġ li tiddawwar ir-rotta, biex iċ-ċittadin ikun fil-qalba tal-Ewropa. “Aħna ottimisti, għalkemm realistiċi”. Qal li Malta ma toffrix biss xemx u baħar, imma nies ta’ talent li ma jaqtgħux qalbhom mill-isfidi. “Malta lesta, u dan grazzi għalikom” temm jgħid Borg.

Aqra aktar

Malta fit-tmun fiż-żmien “ideali” – Donald Tusk

Malta hija l-aqwa kollaboratur u qiegħda fit-tmun tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fiż-żmien l-ideali.

Dan stqarru l-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Donald Tusk meta tard waranofsinhar iltaqa’ mal-Prim Ministru ta’ Malta Joseph Muscat f’Kastilja.

Tusk qal li dan huwa żmien diffiċli għall-Unjoni Ewropea iżda esprima sodisfazzjon li huwa propju pajjiżna li qiegħed jieħu f’idejh il-Presidenza f’dan iż-żmien.

Aqra aktar

Segwi hawn iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-programm tal-Presidenza

Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Presidenza, Ian Borg, qal li Malta tinsab fit-tmun, u huwa mument storiku għal pajjiżna, li se tassumi l-ikbar rwol. Dan grazzi għall-ħidma sfieqa ta’ ħafna nies li rringrazzja.

“Din hija l-Presidenza tagħkom iċ-ċittadini” qal Borg, filwaqt li qal li se ssir ħidma favur ħidma tanġibbli għal kulħadd, u min hu. Stqarr li l-politiċi mhux dejjem iwasslu l-impatt dirett tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar mod, u teħtieġ li tiddawwar ir-rotta, biex iċ-ċittadin ikun fil-qalba tal-Ewropa. “Aħna ottimisti, għalkemm realistiċi”.

Aqra aktar

“Fejn tidħol il-migrazzjoni, inħossni Malti” – Jean Claude Juncker

Kliem ta’ tifħir u importanti dwar pajjiżna, kien dak li kiteb il-President tal-Kummisjoni Ewropea, Jean Claude Juncker, li bħalissa jinsab f’pajjiżna għaċ-ċerimonja ta’ ftuh tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Qal li pajjiżna huwa “birthplace and hearbeat of our EU agenda on migration”.

Dan ifisser li fi prijorità daqshekk importanti fuq l-aġenda Ewropea, pajjiżna huwa meqjus bħala ċ-ċentru ta’ diskussjoni u li għandu rwol importanti ferm f’kwistjoni li tolqot iċ-ċittadini Ewropej. Pajjiżna mhux l-ewwel darba li stieden lill-pajjiżi jpoġġu madwar mejda u jiddiskutu l-futur tal-imigrazzjoni dan hekk kif dan kien propju s-suġġett ewliena fil-Valletta Summit fl-2015.

Aqra aktar

Il-Prim Ministru  jindirizza lid-diplomatiċi Sloveni

Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega l-prioritajiet tal-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea lid-diplomatiċi kollha Sloveni, li kienu miġbura għal-laqgħa annwali tagħhom f’ Ljubljana.

 Fid-diskors tiegħu, il-Prim Ministru qal li l-immigrazzjoni hija l-aktar għadma iebsa li l-Unjoni Ewropea esperjenzat fl-aħħar snin.  Il-Presidenza Maltija hija konxja tan-nuqqas ta’ qbil li jeżisti bejn l-Istati Membri, u qed taħdem biex ikun hemm progress lejn konverġenza.

Aqra aktar

Send this to a friend