Joseph Muscat – Page 75 – One News

Notifiki

L-UE b’idha iebsa mar-Renju Unit

F’konferenza tal-aħbarijiet f’pajjiżna, il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbru l-linji gwida li se tkun qed issegwi l-Unjoni Ewropea fin-negozjati mar-Renju Unit wara li l-Erbgħa Theresa May skattat Artiklu 50 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea.

“Jeħtieġ li matul dawn in-negozjati, l-Unjoni Ewropea tinnegozja bħala 27 membru Stat unit.” Dan qalu fl-indirizz tiegħu, l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk fejn spjega li issa r-Renju Unit jinsab fuq in-naħa l-oħra tal-mejda tan-negozjati u li t-trattat ta’ Lisbona jagħti biss żmien ta’ sentejn biex jintlaħaq ftehim.

Aqra aktar

“Ir-rigal tagħna lil Malta ħielsa hi li dan il-pajjiż qed idaħħal aktar ġid milli qed jonfoq”

Waqt li indirizza ċ-ċeremonja tal-Ħelsien, il-Prim Ministru Joseph Muscat, qal kif propju llum, ir rigal tal-lum lil Malta ħielsa, dan il-pajjiż qed idaħħal aktar ġid u aktar flus milli qed jonfoq Dan fil-waqt li semma l-kisbiet li wettaq dan il-Gvern fosthom l-inqas rata ta’ nies ifittxu xogħol u l-ogħola rata ta’ nies jaħdmu fl-Ewropa.

Aqra aktar

Riżultati li nkisbu frott deċiżjonijiet li ttieħdu

Malta eliminat għal kollox id-defiċit finanzjarju fl-istess waqt li bdiet timplimenta għall-ewwel darba għadd ta’ miżuri soċjali mingħajr preċedent.

Miżuri maħsuba biex joħolqu soċjetà iktar ġusta u li għalihom il-gvern investa miljuni ta’ ewro. Miljuni kbar ta’ ewro li raw liċ-ċittadin moqdi aħjar, b’iktar flus fil-but u għalhekk jgħix ħajja iktar kuntenta.

Fost il-miżuri l-kbar hemm dawk imwiegħda qabel l-elezzjoni ġenerali. Bħar-roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Fis-sena, tmenin miljun ewro tħallew fil-bwiet tal-familji u n-negozji.

Pajjiżna daħħal ukoll il-miżura ta’ child care b’xejn. Dawk li jaħdmu u għandhom l-ulied taħt it-tliet snin illum jibagħtu lil uliedhom f’ċentri tal-ħarsien ta’ tfal mingħajr ma jħallsu ċenteżmu. Il-gvern jinvesti għal dan miljun ewro fix-xahar.

Żdiedu wkoll għal darba tnejn il-pensjonijiet. Wara snin twal iffriżati, iċ-ċekkijiet tal-anzjani kull l-aħħar tax-xahar raw żieda li mhijiex sempliċiment dik għall-għoli tal-ħajja.

Aqra aktar

Surplus li kellu jkollna fl-2010

Li Malta tgħalaq is-sena finanzjarja mingħajr ma jkollha defiċit mhix xi ħaġa li kienet imwiegħda għall-ewwel darba qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet.

Fl-2008, Simon Busuttil kien kiteb il-manifest elettorali ‘Flimkien Kollox Possibbli’ li fih intqal li pajjiżna kellu jkollu surplus sal-2010, jew aħjar seba’ snin ilu.

Il-wiegħda li pajjiżna idaħħal iktar milli jonfoq sal-2010 kienet waħda ewlenija.

Dakinhar kienet kampanja elettorali, fejn dak li kiteb Simon Busuttil, fil-manifest elettorali kien ripetut iktar minn darba.

Aqra aktar

Brexit tkompli tiddomina laqgħat ta’ mexxejja Ewropej

 Komplew l-impenji tal-Prim Ministru Joseph Muscat, li f’dawn il-jiem għaddej b’serje ta’ laqgħat ma’ entitajiet u mexxejja Ewropej.
F’laqgħa dalgħodu mal-Prim Ministru tar-Rumanija, Klaus Iohannis, il-Prim Ministru Joseph Muscat innota kif din il-laqgħa ġiet 24 siegħa qabel laqgħa f’Malta mal-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk f’Malta. Fejn se jibdew jitfasslu l-linji gwida għas-summit tad-29 t’April dwar Brexit.

Aqra aktar

Bl-ittra ta’ May iffirmata Barnier jiltaqa’ ma’ Muscat

Il-jum li fih il-Prim Ministru Theresa May se tiskatta BREXIT, in-negozjatur ewlieni ta’ BREXIT Michel Barnier iltaqa’ mal-Prim Ministru Joseph Muscat f’Kastilja. Din propju kienet l-ewwel laqgħa ta’ Barnier, flimkien ma’ mexxej ta’ pajjiż, wara li Theresa May iffirmat in-notifika uffiċjali li se twassal biex ir-Renju Unit jinħall minn mal-Unjoni Ewropea.

Aqra aktar

Il-PM dwar Manoel Island: “Nappoġġja lis-Sindku tal-Gżira”

 Il-Prim Ministru, Joseph Muscat, għamel dikjarazzjoni ċara li fil-kwistjoni dwar Manoel Island jappoġġja lis-Sindku tal-Gżira li qed jopponi dak propost mill-MIDI. F’kummenti lill-ġurnalisti l-Prim Ministru qal li Manoel Island għandu jservi ta’ pulmun u tenna li jittama li jintlaħaq kompromess li jkun jissodisfa l-komunità tal-madwar.

Il-PM jaqsam ħsibijietu mal-kummerċjanti dwar BREXIT

Deċiżjoni BREXIT

“Ma nafux eżattament kif BREXIT se jaffettwa lil pajjiżna, għax għadna ma nafux x’tip ta’ ftehim se jkun hemm bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Jistgħu isiru s-simulazzjonijiet iżda hemm wisq eventwaltajiet li jistgħu ibiddlu s-sitwazzjoni kollha. Bejn Awwissu u Novembru l-istampa tkun ferm iktar ċara.”

Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat fl-indirizz tiegħu fil-laqgħa ġenerali annwali tal-kamra tal-kummerċ hekk kif dan hu suġġett li jolqot direttament lill-kummerċjanti Maltin.

Fi żmien 48 siegħa minn Brexit, is-27 Stat Membru se joħorġu dikjarazzjoni konġunta li tirrifletti dak kollu diskuss fix-xhur li għaddew. Dikjarazzjoni li tiddependi fuq it-talbiet fl-ittra li Theresa May se tippreżenta lill-Unjoni Ewropea.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega li l-pożizzjoni ta’ pajjiżna dwar Brexit hija ċara – “Jeħtieġ li jinstab bilanċ bejn l-aċċess għas-suq Ingliż, peress li għandna rabta kummerċjali b’saħħitha u storika, u fl-istess ħin ma nxekklux il-kompetittivita ta’ pajjiżna billi nippermettu li r-Renju Unit juża n-nuqqas ta’ regoli Ewropej biex ikun iktar kompetittiv.”

Il-Prim Ministru saħaq li dwar BREXIT ma nistgħux inkunu prużuntużi hekk kif ebda pajjiż ma jaf x’jista jiġri.
Is-27 Stat qablu li l-ewwel għandhom ikunu innegozjati t-termini tal-ħruġ mill-Unjoni u wara ikunu diskussi t-termini tar-relazzjoni tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea. L-ewwel pass ikun ta’ talba biex il-mexxejja jpoġġu madwar mejda fejn ikunu dikussi d-djun u l-assi li għandu l-pajjiż mal-Unjoni Ewropea.

 

Minkejja l-Presidenza, il-Gvern iffukat fuq it-tmexxija 

Il-Prim Ministru saħaq li minkejja li bħalissa pajjiżna iffukat fuq il-Presidenza, l-Gvern baqa’ għaddej bit-tmexxija tal-pajjiż. Filfatt, din il-ġimgħa l-uffiċju nazzjonali għall-istatistika (NSO) se jkun qed jippubblika aktar riżultati pożittivi dwar is-sitwazzjoni finanzjarja ta’ pajjiżna matul l-2016.

Fl-indirizz tiegħu lin-negozjanti preżenti, l-Prim Ministru stqarr li l-miri tal-Gvern kienu li d-defiċit jinżel taħt 0.7%, li hija qabża sinifikanti meta mqabbla mas-sitwazzjoni li ntiret erba’ snin ilu meta d-defiċit kien aktar minn 5%. “Kull sena irnexxilna nissuperaw il-mira mposta mill-Gvern innifsu u kunfidenti li din is-sena se jkun qed isir l-istess,” spjega il-Prim Ministru.

Dan minkejja li l-gvern qiegħed b’mod konsistenti jżid il-benefiċċji soċjali sena wara oħra, li hija l-kontra ta’ dak li normalment isir f’pajjiżi oħra biex jitnaqqas id-dejn.

“Dejjem emminna li s-soluzzjoni hi li tistimola l-ekonomija u r-riżultati jiġu wara.” – JM

Fi kliem il-Prim Ministru, pajjiżna qed jikseb reputazzjoni li hu kapaċi jmexxi u jorganizza l-finanzi tiegħu u qed jibni reputazzjoni tajba li jaf isolvi n-nuqqasijiet u jimxi ‘l quddiem.

Madanakollu, stqarr Muscat, għad għandna sitwazzjoni ta’ dejn f’ pajjiżna; mhux dak finanzjarju imma ta’ infrastruttura, ta’ ħiliet professjonali. Hawn ukoll il-gvern mexa ‘l quddiem.

Hawnhekk il-Prim Ministru uża l-ezempju tal-proġett tal-Kappara li miexi b’rittmu mgħaġġel, organizzat u fiż-żmien stipulat. Muscat temm jgħid li dawn kienu erba’ snin tajbin għall-kummerċ u nħarsu ‘l quddiem għal iktar ġid.

Send this to a friend