Joseph Muscat | One News - Part 13

Notifiki

Bil-Filmat: Malta se tmexxi Stati Membri tal-U.E fi sħubija mal-Ġappun

Malta se tmexxi lil Stati Membri tal-Unjoni Ewropea oħra biex ikun irratifikat il-ftehim dwar Sħubija bejn l-U.E u l-Ġappun. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Joseph Muscat waqt diskussjonijiet mal-Prim Ministru Ġappuni Shinzo Abe, li fost oħrajn tefgħu dawl fuq relazzjonijet kummerċjali u ekonomiċi bejn iż-żewġ pajjiżi.

Permezz ta’ dan il-ftehim, iktar prodotti mill-Ġappun se jkunu jistgħu jiddaħħlu fis-Suq Ewropew, u prodotti Maltin se jkunu jistgħu jidħlu fis-Suq Domestiku Ġappuniż. Fl-istess ħin, Malta u l-Ġappun iddiskutew il-possibiltà  li Malta tibda tesporta prodotti agrikoli bħal majjal u tadam.

Il-Prim Ministru Muscat innota ukoll kif l-ammont ta’ student Ġappuniżi li qed jiġu Malta biex jistudjaw l-Ingliż qiegħed jiżdied, u issa se jkollhom ukoll ċans li jsibu mpjieg f’pajjiżna. Muscat qal li huwa sodisfatt li għandu l-appoġġ tal-Prim Ministru Ġappuniż fil-ftehmiet hemm għaddejja bejn Malta u diversi korporazzjonijiet fil-Ġappun għal iktar investiment bejn iż-żewġ pajjiżi, biex, skont Muscat, il-Ġappun se jkollu sieħeb onest u b’interessi komuni f’Malta.

Min-naħa tiegħu, il-Prim Ministru Shinzo Abe qal li ż-żjara tal-Prim Ministru Malti f’pajjiżu kienet waħda ta’ suċċess li kompliet issaħħaħ ir-relazzjoni eċċellenti bejn iż-żewġ pajjiżi, u tkellem dwar il-kollaborazzjoni bejniethom rigward Il-Liġi Marittima Internazzjonali.

ARA: Koperazzjoni aħjar bejn Malta u l-Ġappun

Malta se tibda l-proċess biex tiġi implimentata s-Sħubija Ekonomika u Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun.

Stqarr dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-Japan-Malta Business Forum organizzat minn Trade Malta u l-Japanese External Trade Organisation f’Tokyo. Forum li għalih attendew numru kbir ta’ negozjanti Ġappuniżi.

Il-Prim Ministru stqarr li permezz ta’ dan il-ftehim, il-koperazzjoni se tinkludi mhux biss id-djalogu politiku u dwar policies, iżda anke koperazzjoni reġjonali u fuq livell globali. Dan anke dwar l-ambjent u t-tibdil fil-klima, policies dwar żvilupp u għajnuna f’każ ta’ diżastru, u l-politika tas-sigurtà. B’hekk l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun jaħdmu flimkien għall-promozzjoni tal-paċi, stabbiltà u l-prosperita dinjija.Aqra aktar

Malta tipproponi panel għall-UN dwar il-Governanza Internazzjonali tal-oċeani

 

Malta qed tipproponi li l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti li titlob lis-Segretarju Ġenerali tal-UN jikkunsidra panel jew mekkanimu apposta biex ikun hemm koordinazzjoni aħjar tax-xogħol dwar il-Governanza Internazzjonali tal-Oċeani li jagħmlu n-Nazzjonijet Uniti.

Waqt żjara statali fil-Ġappun, il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza symposium organizzat mill-Fondazzjoni Ġappuniża Nippon, bit-tema Protecting our Oceans for Present and Future Generations. 

Aqra aktar

Bil-Filmat: Meta l-PM qal lil Busuttil li l-bomba se jkun waqqagħha f’Tal-Pietà

Jiem wara li l-istorja t’Egrant saret gidba ċċertifikata u Simon Busuttil kompla jiffaċja pressjoni biex iwarrab bil-kwiet, komplew jidwu dikjarazzjonijiet li saru fl-eqqel ta’ kampanja qalila u fuq kollox giddieba li saret fil-konfront tal-Prim Ministru u familtu.

Osservaturi politiċi sostnew li ħmistax-il xahar wara li Simon Busuttil għamel tiegħu l-gidba ta’ Egrant, jibqa’ l-fatt li l-Prim Ministru Joseph Muscat wassal viżjoni li llum qed tieħu l-forma tagħha fi ħdan il-Partit Nazzjonalista.

Fid-dawl li l-Partit Nazzjonalista jinsab maqsum f’fazzjonijiet differenti wara li Busuttil ġie muri ‘l bieb ta’ barra, jibqgħu dawn il-kummenti li kien għamel il-Prim Ministru waqt dibattitu ma’ Simon Busuttil innifsu fuq l-istazzjon nazzjonali.

istazzjonisnazzjonali.

Is-suċċess tal-IIP ma tistax tgħoddu

L-investiment permezz tal-migrazzjoni qed tikkrea għarfien ġdid fuq il-kummerċ, esperjenzi, ħiliet u fondi ġodda li qegħdin jikkontribwixxu fis-soċjeta tagħna billi joħolqu negozji u żieda fin-numru ta’ impjiegi fost oħrajn.

Aqra aktar

Send this to a friend