Joseph Muscat – Page 108 – One News

Notifiki

Is-solidarjetà mhix ‘a la carte’ – Joseph Muscat

Ir-reġjuni qrib pajjiżna ilhom mifnija bi kriżijiet u Malta kommessa li tkompli tippromwovi sforzi kollettivi fejn tidħol il-migrazzjoni. L-ammont ta’ nies li qed jitilfu ħajjithom fi triqthom lejn ħajja aħjar għandu jfakkar lill-komunità internazzjonali fil-bżonn li tiġi ndirizzata l-kawża tal-problema.

Aqra aktar

David Cameron ‘maħruq’ għalina

Il-Prim Ministru Ingliż David Cameron ma tantx hu kuntent b’Malta bħalissa. Dan għax wara li pajjiżu ilu erba’ snin jiġi l-ewwel f’dik li hi lista ta’ drittijiet għall-persuni LGBTIQ ippubblikata minn ILGA Europe, din is-sena r-Renju Unit waqa’ fit-tielet post. U post ir-Renju Unit ħaditu proprju Malta. F’taħdita fl-uffiċċju tiegħu, magħruf aħjar bħala No 10, Cameron qal: “Irrid dak l-ewwel post mill-ġdid.”

Aqra aktar

Muscat jikkonferma li beda l-proċess li jneħħi l-HFO

“Beda il-proċess li permezz tiegħu il-power station tal-BWSC naqtawlha ż-żejt u nibdew inħaddmuha bil-gass” Qal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika f’Ħaż-Żabbar.

Qal li fix-xhur li ġejjin se jidħol it-tanker li se jintuża għall-ewwel fażi tal-proġgett tal-qalba minn Heavy Fuel Oil għall-gass.  Barra minn hekk diġa’ beda l-proċess biex fi ftit snin jibda jintuża pipeline tal-gass li jgħaqqad lil Malta mal-kumplament tal-Ewropa: ħaġa li setgħet saret snin ilu imma li se jkun dan il-Gvern li se jagħmilha.

Aqra aktar

“Jien konsistenti, Busuttil le” – il-Prim Ministru

Il-Prim Ministru Joseph Muscat reġa’ ta l-ħin lill-ġurnalisti jirrepetu l-istess mistoqsijiet tal-aħħar ġimgħat. Bid-differenza li kien qed jagħmel dan l-għada li ġie minn summit kontra l-korruzzjoni f’Londra.

Staqsewh jekk jaqbilx ma’ min qal li jkun fil-ħażin min ma jieħux azzjonijiet dwar Panama Papers u t-tweġiba tiegħu kienet ċara: “Jien naqbel. Għalhekk jien ħadt deċiżjonijiet serji li gvernijiet ta’ qabel ma’ ħaduhomx. Saħansitra neħħejt portfolio ta’ ministru u rriżenja minn Deputat Mexxej tal-Partit Laburista.”

Aqra aktar

Il-Prim Ministru jiffaċja r-realtà f’Londra

Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat qiegħed Londra biex għada jieħu sehem f’konferenza dwar il-koruzzjoni.

Konferenza li qiegħda ssir fl-isfond tal-Panama Papers u li Muscat stqarr li qed jattendi għaliha għaliex wieħed irid jiffaċja r- realtà u jitkellem dwar x’għandu jsir.

Aqra aktar

Bejn li tamministra u timmaniġja

Kemm ħareġ id-distinzjoni ċara il-Prim Ministru fil-Qredni, bejn li “tamministra” u “timmaniġja”.  It-tnejn huma kliem bl-istess numru t’ittri fihom iżda jekk tpoġġihom fuq miżien, li tamministra ftit li xejn fiha piż, iżda li timmaniġja tfisser determinazzjoni u heġġa, u fiha nfisha tfisser impenn kbir.

Fl-aħħar 25 ta’ Gvernijiet preċedenti, li tamministra kienet prijorità.  Faċli tmur għax-xogħol biex sempliċement tagħmel l-inqas li wieħed jistenna minnek.  Ma jfissirx li qed tgħamel xi haġa ħażina iżda li tamministra biss, biż-żmien toħloq telqa u apatija.  Hija faċli li taqa’ f’din il-kategorija.  B’xi mod jew ieħor kulħadd kapaċi jamministra, iżda li Gvern jamministra tfisser nuqqas ta’ motivazzjoni u enerġija.

Aqra aktar

“Inqas ħitan u iktar fiduċja” – Il-Prim Ministru

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li hemm bżonn ta’ iktar fiduċja bejn il-pajjiżi Ewropej biex jissolvew problemi kbar li qed jinħolqu fl-ekonomija, fuq kwistjonijiet ta’ sigurtá u anke immigrazzjoni. Il-futur tal-Ewropa għandu jkun mibni fuq inqas ħitan u iktar fiduċja.

Il-Prim Ministru qal dan fl-għeluq tal-konferenza organizzata mal-European University Institute dwar l-Istat tal-Unjoni Ewropea f’diskussjoni dwar il-futur tal-Ewropa. Joseph Muscat għalaq il-konferenza flimkien mal-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi.

Aqra aktar

“Ħassejt ferħ u mħabba” – l-esperjenza ta’ fotografu li vjaġġa l-Ġordan mal-Prim Ministru

‘Li tkun fqir ma jfissirx li ma jkollokx flus, imma li ma jkollokx tama’

Kitba fuq Facebook li laqtitna, akkumpanjata minn ritratt ta’ tfal jilgħabu f’kamp tar-refuġjati l-Ġordan. Kamp fejn jgħixu mat-80,000 ruh, li 60% minnhom huma nisa. Kull tliet sigħat titwieled tarbija.
Ir-ritratt tellgħu Clifton Fenech, fotografu li jaħdem mad-Dipartiment tal-Informazzjoni, u li f’April akkumpanja lil-Prim Ministru u delegazzjoni Maltija fi żjara l-Ġordan u l-Libanu.

Aqra aktar

L-Awditur Ġenerali jikkonferma: ebda involviment tal-PM fil-każ Gaffarena

L-Awditur Generali Charles Deguara qal li l-Prim Ministru ma kellux assolutament x’jaqsam fil-każ Gaffarena dwar l-esproprjazzjoni fi Triq Zekka.

Waqt il-Kumitat ghall-Kontijiet Pubbliċi, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici staqsa lill-Awditur Ġenerali Charles Deguara jekk il-Prim Ministru qatx issemma’ fil-każ Gaffarena. L-Awditur Ġenerali qal li mill-evidenza li ġabru, il-Prim Ministru qatt ma ssemma u ma kienx involut b’ebda mod.

Aqra aktar

Send this to a friend