Joseph Muscat | One News

Notifiki

Imħabbra regolamenti ġodda għat-twaqqigħ u l-iskavar – multi ħorox ħafna għal min jiksirhom

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li l-Gvern se jippubblika regolamenti ġodda għall-konsultazzjoni pubblika biex jirregolaw il-qasam partikolari fir-rigward tal-iskavar u twaqqigħ ta’ bini. Dan wara li nħarġu struzzjonijiet biex il-pemessi għal xogħlijiet kollha ta’ twaqqigħ u tħaffir f’siti ta’ kostruzzjoni fil-pajjiż jiġu sospiżi temporanjament.

Waqt laqgħa l-Ħamis waranofsinhar, il-Prim Ministru Muscat qal li f’każijiet fejn ix-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa jistgħu jkunu ta’ periklu, il-perit tal-proġett se jintalab li jagħmel sottomissjoni lill-awtorità kompetenti biex jekk jirriżulta li jkun hemm periklu jkun jista’ jibqa’ għaddej ix-xogħol. Dan se jkun fuq kwistjoni ta’ eċċezzjoni u mhux kwistjoni ta’ regola.Aqra aktar

Jason Azzopardi kontra d-deċiżjoni tal-Gvern li jissospendi l-permessi ta’ twaqqigħ u skavar

Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi ħareġ jattakka d-deċiżjoni tal-Gvern li jissospendi b’mod immedjat il-permessi għat-twaqqigħ u skavar. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar dan il-Ħamis wara li ġġarrfet binja fil-Gwardamangia, fejn b’xorti tajba ħadd ma’ weġġa’.

Id-deċiżjoni għaqlija tal-Gvern ma niżlet xejn tajjeb ma’ Azzopardi, tant, li fuq il-profil personali tiegħu ta’ Facebook, iddeskriva d-deċiżjoni tal-Gvern bħala ‘azzjoni popolista’.

Malta se tospita summit bejn il-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-UE nhar il-Ġimgħa

Il-Mexxejja ta’ Ċipru, Franza, il-Greċja, l-Italja, il-Portugall u Spanja se jkunu Malta nhar il-Ġimgħa li ġej għal summit bejn il-Pajjiżi fin-Nofsinhar tal-Ewropa li se jmexxi l-Prim Ministru Joseph Muscat. L-EUMed7 welldu alleanza bejniethom f’Diċembru tal-2013 biex ikunu indirizzati temi komuni fir-reġjun tal-Mediterran.

L-ewwel summit tal-EUMed7 iltaqa’ f’Settembru tal-2016 f’Ateni, fejn il-mexxejja ddiskutew azzjoni kkordinata dwar il-kwistjoni tat-tkabbir ekonomiku u tas-sigurtà reġjonali.  Summits oħrajn saru f’Liżbona, Madrid u Ruma, bl-aħħar summit jiltaqa’ f’Nicosia aktar kmieni din is-sena, fejn id-diskussjonijiet iffokaw fuq it-tibdil fil-klima, il-migrazzjoni u l-qafas finanzjarju ta’ dan ir-reġjun.Aqra aktar

ARA: “It-tkabbir ekonomiku huwa realtà ċara li nħossu b’idejna ta’ kuljum”- il-PM

Il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif l-aħħar numri ppubblikati dwar l-ekonomija mhumiex figuri waħedhom imma riflessjoni ta’ realta’ ċara li nħossu b’idejna ta’ kuljum. Huwa qal dan waqt intervista li xxandret fuq ONE Radio il-Ħadd filgħodu.

“L-isbaħ ħaġa hija li t-tkabbir mhux ġej minn qasam wieħed, mhux ġej minn ħaġa waħda, mhux ġej minn deċiżjoni waħda jew punt wieħed. It-tkabbir fl-ekonomija ta’ dan il-pajjiż ġej b’mod mifrux, strutturat illi dik minnha nnifisha tagħmilna dik li bl-ingliż ngħidulha resilient, jiġifieri tagħmilna aktar sodi”, qal il-Prim Ministru.Aqra aktar

“M’għandix kliem biex nirringrazzja lil Għawdex u lill-Għawdxin ta’ dak li għamiltu magħna”- Il-PM Muscat fin-Nadur

Friska minn numru ta’ rebħiet storiċi fl-elezzjonijiet lokali, il-gżira Għawdxija laqgħet lill-Prim Ministru Joseph Muscat u lis-Sinjura tiegħu fin-Nadur. Il-Prim Minsitru nnota li m’hemmx kliem xierqa biżżejjed biex jirringrazzja lil Għawdex u lill-Għawdxin ta’ dak li għamlu mal-Partit Laburista fl-aħħar elezzjonijiet.

Aqra aktar

Il-PM Joseph Muscat b’impenji fil-Ġermanja

Il-Prim Ministru Joseph Muscat attenda għal ċerimonja f’Aachen, il-Ġermanja, li fiha ngħata l-premju Charlemagne lil Antonio Gutierres, is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda għall-ħidma tiegħu biex isaħħaħ il-valuri Ewropej. B’referenza għall-enfasi li għamel fid-diskors tiegħu Antonio Guterras dwar l-immigrazzjoni u t-tibdil fil-klima waqt kummenti lill-mezzi tax-xandir, il-Prim Ministru Muscat qal li dawn iż-żewġ suġġetti mhux biss huma relevanti għal Malta iżda wkoll għall-Unjoni Ewropea.Aqra aktar

“In-nies jafdaw fina biex nidentifikaw u nsolvu l-isfidi ġodda” – JM

Waqt il-programm ‘Sibt il-Punt’ fuq One Radio ma’ Manuel Micallef, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li qed idur il-lokalitajiet kollha biex jitkellem man-nies dwar il-kisbiet li għamel il-Gvern u l-isfidi ġodda li jridu jiġu ndirizzati.

“In-nies jafu illi hawn problemi ġodda f’dan il-pajjiż li qed jinħolqu sforz il-ġid, sforz is-soċjetá li qed issir aktar affluwenti u sforz il-prijoritajiet li qed jinbidlu, imma tafda lilna li nsolvuhom dawn il-problemi, ma tafdax lil ħaddieħor.”  Stqarr il-Mexxej Laburista.

Stqarr li s-soċjetà li irid jghix fiha hija waħda li mhux li taċċetta l-affarijiet iżda li tisfida l-affarijiet bl-argumenti, kif fil-fatt qed isir bl-introduzzjoni tal-vot 16.

Dwar it-traffiku, il-Prim Ministru ġab eżempju bit-triq taċ-Ċawsli bħala waħda mit-toroq li kellha tinbena mill-ġdid minħabba li hija mibnijja fuq il-barrieri u għalhekk kellu jsirilha l-appoġġ kollu minn taħt.

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-mibgħeda u l-firda fil-politika, żewġ elementi negattivi li jistgħu jħallu kisbiet politiċi fil-qasir, iżda eventwalment jaf jaħdmu kontrik.  Qal li huwa ħażin li wieħed jipprova jdaħħal feles bejn il-poplu, anke meta din il-firda tinżera bejn il-Maltin u l-barranin.

Kompla, “Aħna bħala pajjiż irridu naħdmu lkoll flimkien, irridu ngħixu lkoll flimkien, kemm bħala Maltin kif ukoll dawk li jgħixu f’pajjiżna, kulħadd jirrispetta r-regoli, kulħadd jirrispetta l-liġi u aħna għalhekk qiegħdin, biex naraw li l-affarijiet jiġu rrispettati, li l-Maltin jiġu rrispettati, li l-barranin jiġu rrispettati, illi l-liġi tkun l-istess għal kulħadd.”

Meta mistoqsi dwar l-gidba politika Egrant, il-Prim Ministru stqarr li n-nies għandha toħroġ ir-rabja tagħha għal din il-kalunja b’ vot nhar is-Sibt li ġej.

Stqarr li biex il-Partit Laburista jikseb siġġu ieħor fil-Parlament Ewropew, wieħed irid jivvota lill-erbatax –il kandidat hekk kif is-siġġijiet jiġu deċiżi bl-aħħar count.

Il-PM jinawgura l-Kunsill Lokali ġdid tax-Xewkija

Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura uffiċini ġodda għal-Kunsilli Lokali tax-Xewkija.

Waqt li ndirizza ċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni Dr. Muscat qal li lil hinn mill-binja aċċessibbli għal kuħadd huwa saħaq li din hija prova oħra ta’ kemm il-ħidma fil-lokalità għandha tkun magħmula b’imħabba lejn il-lokalità.

Aqra aktar

Send this to a friend