JM | One News

Notifiki

Dak li jagħmlu l-aktar kburi

It-tielet sena konsekuttiva fejn Malta rat tkabbir ekonomiku bla preċedent. It-tnaqqis fil-kontijiet tal-enerġija minkejja l-qalba għall- gass. L-anqas rata ta’ qgħad fl-istorja minkejja li Gvern Laburista qatt ma żied it-taxxi jew introduċa taxxi ġodda. Dawn huma biss ftit mill-kisbiet li huma l aktar għal qalb il-Prim Ministru Joseph Muscat.

Aqra aktar

“In-nies jafdaw fina biex nidentifikaw u nsolvu l-isfidi ġodda” – JM

Waqt il-programm ‘Sibt il-Punt’ fuq One Radio ma’ Manuel Micallef, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li qed idur il-lokalitajiet kollha biex jitkellem man-nies dwar il-kisbiet li għamel il-Gvern u l-isfidi ġodda li jridu jiġu ndirizzati.

“In-nies jafu illi hawn problemi ġodda f’dan il-pajjiż li qed jinħolqu sforz il-ġid, sforz is-soċjetá li qed issir aktar affluwenti u sforz il-prijoritajiet li qed jinbidlu, imma tafda lilna li nsolvuhom dawn il-problemi, ma tafdax lil ħaddieħor.”  Stqarr il-Mexxej Laburista.

Stqarr li s-soċjetà li irid jghix fiha hija waħda li mhux li taċċetta l-affarijiet iżda li tisfida l-affarijiet bl-argumenti, kif fil-fatt qed isir bl-introduzzjoni tal-vot 16.

Dwar it-traffiku, il-Prim Ministru ġab eżempju bit-triq taċ-Ċawsli bħala waħda mit-toroq li kellha tinbena mill-ġdid minħabba li hija mibnijja fuq il-barrieri u għalhekk kellu jsirilha l-appoġġ kollu minn taħt.

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-mibgħeda u l-firda fil-politika, żewġ elementi negattivi li jistgħu jħallu kisbiet politiċi fil-qasir, iżda eventwalment jaf jaħdmu kontrik.  Qal li huwa ħażin li wieħed jipprova jdaħħal feles bejn il-poplu, anke meta din il-firda tinżera bejn il-Maltin u l-barranin.

Kompla, “Aħna bħala pajjiż irridu naħdmu lkoll flimkien, irridu ngħixu lkoll flimkien, kemm bħala Maltin kif ukoll dawk li jgħixu f’pajjiżna, kulħadd jirrispetta r-regoli, kulħadd jirrispetta l-liġi u aħna għalhekk qiegħdin, biex naraw li l-affarijiet jiġu rrispettati, li l-Maltin jiġu rrispettati, li l-barranin jiġu rrispettati, illi l-liġi tkun l-istess għal kulħadd.”

Meta mistoqsi dwar l-gidba politika Egrant, il-Prim Ministru stqarr li n-nies għandha toħroġ ir-rabja tagħha għal din il-kalunja b’ vot nhar is-Sibt li ġej.

Stqarr li biex il-Partit Laburista jikseb siġġu ieħor fil-Parlament Ewropew, wieħed irid jivvota lill-erbatax –il kandidat hekk kif is-siġġijiet jiġu deċiżi bl-aħħar count.

Moviment li jaħseb b’mod nazzjonali u li ma jibnix ħitan

Is-suċċess ta’ pajjiżna hu riżultat ta’ moviment li jaħdem b’mod nazzjonali u li ma jibnix ħitan.

Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, f’Jum il-Ħelsien. Fl-Imtarfa sostna li l-31 ta’ Marzu huwa jum li verament jibni u jagħmilna l-poplu li aħna. Jum li għandna nħarsu lejh mhux bies inġellduh ma’ jiem oħra, b’mod partikolari kisbiet bħall-Indipendenza u r-Repubblika imma biex niċċelebraw tranżizzjoni sħiħa li għamel pajjiżna fl-aħħar snin.Aqra aktar

Il-PM fi Brussell għal summit dwar l-estensjoni ta’ Brexit

Il-Mexxejja Ewropej mistennija jiddeċiedu jekk Brexit jiġix estiż sat-30 ta’ Ġunju li ġej. Dan waqt is-Summit tar-rebbiegħa tal-Unjoni Ewropea, li din is-sena se jiffoka fuq it-talba tal-Prim Ministru Ingliż Theresa May biex id-data ta’ Brexit, li oriġinarjament kellha tkun id-29 ta’ Marzu, tkun posposta.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat se jkun preżenti għal dan is-Summit, li ssejjaħ mill-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk. Aktar kmieni l-Gvern Malti iddikjara li jaqbel mal-estesjoni ta’ Brexit, diment li dan isir bi ftehim u pjan ċar. Aqra aktar

“Moviment ta’ bidla istituzzjonali wkoll”- il-PM

Storikament qatt ma kien hawn moviment f’pożizzjoni tajba li jwettaq il-bidla.

Stqarr dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta fisser kif il-moviment Laburista jaħseb għall-futur billi ma jibżax ibiddel.

Huwa qal dan waqt li tkellem dwar il-bidliet fil-kostituzzjoni tal-pajjiż u l-proposta tal-Parlament Ewropew li tiġi l-Kummissjoni Venezja bħala entità indipendenti li tara x’inhuma s-sistemi ta’ pajjiżna.Aqra aktar

Send this to a friend