Joħroġ ċar li l-PN inqabad u ma jafx x’se jaqbad jgħid – il-konferma tinsab f’email ta’ Ann Fenech

Waqt konferenza tal-aħbarjiet ftit tal-ħin ilu, il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici qali li mill-konferenza tal-aħbarijiet tas-Sibt li għadda sal-lum, il-poplu Malti u Għawdxi baqa fil-għama dwar jekk il-PN ħallasx lura l-kwart ta’ miljun li tah Zaren Vassallo.

Flus li Vassallo ta xahar wara li ngħata art f’Ħal Qormi minn Jason Azzopardi, b’mod li l-Awditur Generali jiddeskrivih bħala wieħed li ghandu jwassal li tintrefa’ responsabbiltà politika.

Il-Ministru qal li Simon Busuttil ma kienx kapaċi jippublika prova waħda li turi li l-kaz Lowenbrau ma kellu x’jaqsam xejn mal-għotja ta’ €250,000 li tahom il-benefattur u benefiċjarju tagħhom Zaren Vassallo.

Aqra aktar

Il-PN sfidat jipprova li s-self ta’ Vassallo tħallas

“Nisfidaw lil Simon Busuttil jippubblika prova ċara li l-loan ta’ kwart ta’ miljun Ewro li kien tahom Zaren Vassallo ftit jiem wara d-deal tal-art tal-Lowenbrau tħallas lura biex jitneħħa kull dubbju.”

Din kienet l-isfida li għamel il-Ministru Owen Bonniċi waqt konferenza tal-aħbarijiet li ndirizza fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista.

Il-Ministru tkellem dwar sensiela ta’ dubji li wieħed jistaqsi, wara dak żvelat mill-Awditur Ġenerali. Fosthom staqsa hix konċidenza li wara li nstab il-kompromess fuq l-art tal-Lowenbrau biex Vassallo bena imperu (wara intervent dirett ta’ Jason Azzopardi), Zaren Vassallo ta għotja ta’ €250,000 lill-Partit Nazzjonalista.

“Mhux ovja li jqumu dubji kbar?” qal il-Ministru Bonnici, u staqsa hux kumbinazzjoni li Vassallo xtara l-kumpanija LBM Breweries, bil-patt li jtiru l-kundizzjonijiet tal-art u l-fiddi taċ-ċens, u f’temp qasir il-Gvern qabel li jitħassru l-kundizzjonijiet u jifdi ċ-ċens. Flok issoktaw il-proċeduri legali li beda d-dipartiment tal-artijiet, daħal Azzopardi u qal li jinstab kompromess.

Il-Ministru qal li jqumu dubbji akbar meta l-finanzi tal-PN huma mistura, u biex dawn jitneħħew, sfida lil Simon Busuttil jippublika prova li s-self li tagħhom Vassallo tħallas lura.

Sfidah ukoll jgħid fuq l-iskema taċ-ċedoli jew dejn sigriet li ħadd ma jaf xejn fuqha ħlief minn ħawwad fil-borma u staqsa jekk Zaren Vassallo għandux xi ċedola.

“Simon Busuttil ma jistax jibqa’ mistoħbi, flok jattakka lil ġurnalisti li jsaqsu fuq dan il-każ, għandu jwieġeb aktar u aktar meta dan huwa l-istess persuna li jgħajjar lil kulħadd korrott fosthom riċenti lill-Kummissjoni Ewropea għax approvat il-proġett tal-enerġija” qal il-Ministru Bonnici. Aqra aktar

Azzopardi sebaħ iħuf l-Excelsior

Ix-shadow Minister tal-Partit Nazzjonalista, Jason Azzopardi, bakkar u mat-tmienja ta’ dalgħodu kien diġa’ qiegħed fil-lukanda Excelsior fejn għaddew il-lejl ħafna mill-membri tal-Kummissjoni Ewropea li hawn f’pajjiżna. Hemm ukoll numru ta’ ġurnalisti barranin li ġew jirrapportaw dawn l-avvenimenti importanti.

Aqra aktar

Skiet li jtarrax minn Simon Busuttil

Għaddew iktar minn għoxrin jum minn meta l-Awditur Ġenerali ppubblika żewġ rapporti iebsa dwar deċiżjonijiet li ttieħdu fi żmien li responsabbli kien l-eks Ministru Jason Azzopardi.

Minn dakinhar, Simon Busuttil, ma deher f’ebda attivita pubblika fejn setgħu jistaqsu l-ġurnalisti.  Għaldaqstant, fl-ewwel jum li fih reġa’ beda jiltaqa’ l-Parlament, stennejna lil Busuttil dieħel għas-seduta.

Iżda Busuttil ma kienx komdu jieqaf iwieġeb dwar is-suġġett.

Aqra aktar

Il-Qorti ma tilqax it-talba ta’ Jason Azzopardi

Il-Qorti tal-Maġistrati ċaħdet mingħajr dewmien talba li għamel l-eks Ministru Jason Azzopardi biex il-libell li fetaħ lill-Ministru tal-Ġustizzja, Owen Bonnici dwar il-każ ta’ Hal Qormi, jibda jinstema’ b’urġenza.

F’deċiżjoni li ngħatat iktar kmieni llum, il-Qorti qalet li hija impenjata b’ħafna kawżi oħra.

Iżda iktar minn hekk, sostniet li ma hemm ebda raġuni għaliex il-kawża ta’ Jason Azzopardi għandha taqbeż il-ħafna kawżi li diġa’ hemm.

Aqra aktar

Bla kumment: it-“tweġibiet” ta’ Azzopardi

Il-maġġoranza assoluta tal-ġurnalisti preżenti waqt konferenza tal-aħbarijiet li indirizza Jason Azzopardi dalgħodu kellhom domandi dwar l-art tal-Lowenbrau x’jistaqsu.

Azzopardi “wieġeb” billi inqeda b’libell li għamel lill-Ministru Owen Bonnici.

Aqra aktar

Ġurnalisti jistaqsu fuq id-deal tal-Lowenbrau u Azzopardi ma wieġeb xejn

Ix-shadow minister Nazzjonalista, Jason Azzopardi, sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet biex jattakka l-General Workers Union u l-Gvern, iżda l-maġġoranza assoluta tal-ġurnalisti preżenti kellhom domandi dwar l-art tal-Lowenbrau x’jistaqsu.

Minkejja dan, Jason Azzopardi ma weġibx il-mistoqsijiet diversi li sarulu u biex jaħrab inqeda bil-fatt li għamel libell lill-Ministru Owen Bonnici.

Għal kull dettall jew spjegazzjoni li ntalab, wieġeb billi qal li għamel din il- kawża ta’ libell. Lanqas għall-mistoqsija sempliċi ta’ One News ma wieġeb.

Aqra aktar

Taħt iz-zero

Iva, fuq it-temperatura se nitkellem. Ma nafx kemm il-darba smajt lil xi ħadd jgħid “x’bard” jew rajt lil xi ħadd jikteb fuq Facebook li qiegħed ġewwa għall-irdoss din il-ġimgħa, jew propja dawn il-jumejn. It-temperatura vera nieżlet u niezlet sew. Jien ngħid ħallih ħa jagħmel għax issa żmienu. Ix-xitwa hija staġun, u bħal staġuni oħra, titgerbeb biex tħalli postha għar-rebbiegħa u wara għas-sajf u ċ-ċirku dejjem idur. Ix-xitwa ma tinkwetaniex, anzi nħobbha.

Jien li jdejjaqni jew li jimeraviljani għax naħseb kelma aħjar biex tintuża fil-kuntest li se nitkellem dwaru, hija li tibqa’ statiku ma tagħmel xejn, sakemm ma tmurx lura wkoll. X’ħin tibda l-kesħa kulħadd jaħseb għall-gvieret u l-kutri, għal xi daqsxejn heater u għal xi ħaġa sħuna, tagħmel dan biex tilqa’ għall-bard.

Aqra aktar

Żaren Vassallo jirreaġġixxi wara 32 siegħa

32 siegħa wara li l-Ministru Owen Bonniċi żvela li l-eks Ministru Jason Azzopardi kien wiegħed “kompromess” lil Żaren Vassallo dwar l-art tal-Lowenbrau f’Ħal Qormi, Żaren Vassallo tkellem għall-ewwel darba.

Fi stqarrija qal li hu qatt ma ltaqa’ u qatt ma tkellem ma’ Jason Azzopardi dwar dan il-ftehim. L-istess ċaħda għamilha Jason Azzopardi lbieraħ meta qal li se jiftaħ libell u l-Ministru tal-Ġustizzja qallu “Be my guest.”

Aqra aktar