infrastruttura malta – Page 2 – One News

Notifiki

Għada filgħodu se tingħalaq parti minn Triq il-Wied fl-Imsida biex isiru xi xogħlijiet

Mill-5:00am ta’ għada s-Sibt, se tibda fażi ġdida tal-pont ta’ Triq il-Wied tal-Imsida, li fuqu tgħaddi Triq Reġjonali. Dan ikkonfermatu l-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta, li żiedet tispjega kif bħala prekawzjoni, il-parti ta’ Triq il-Wied ta’ taħt il-pont se tkun magħluqa sal-4:30pm tas-Sibt stess. Sewwieqa li bi ħsiebhom jgħaddu mill-inħawi f’dawn il-ħinijiet huma mitluba jsegwu t-tabelli temporanji li se jkun hemm fil-qrib.Aqra aktar

ARA: Jittellgħu l-ewwel kolonni li se jżommu l-ewwel flyover tal-Junction tal-Marsa

Bdew jittellgħu l-ewwel żewġ kolonni tal-proġett tal-Junction tal-Marsa. Dan huwa l-akbar proġett infrastrutturali li qatt ra pajjiżna, li mistenni jħalli mal-€1,200 fil-bwiet tas-sewwieqa. B’kollox 14-il kolonna li se jżommu l-ewwel flyover tal-proġett tal-Junction, bejn Triq Garibaldi u Triq Aldo Moro fil-Marsa. Ix-xogħol tal-pjattaformi kbar taħt l-art li fuqhom se jserrħu l-kolonni l-oħra jinsab fi stadju avvanzat. Ħafna minnhom jinsabu kważi lesti biex fil-ġimgħat li ġejjin jinbnew il-kolonni fuqhom ukoll.

F’din il-fażi ta’ dan l-ikbar proġett infrastrutturali li qatt ra pajjiżna qegħdin jitpoġġew fil-pedamenti tal-pjattaformi mijiet ta’ tunnellati ta’ ħadid li se sservi ta’ ġenb biex fuqha tistrieħ l-ewwel parti tal-flyover hekk kif tinqata’ mill-art. Il-ħadid se jinkesa bil-konkos sabiex fuqu jkunu jistgħu jitqiegħdu l-kolonni li se jerfgħu il-flyover.Aqra aktar

Se jinbnew junction u roundabout ġodda fi Vjal il-Labour

Bil-għan li jitnaqqas ir-riskju ta’ inċidenti f’żona fejn jiltaqgħu numru ta’ toroq differenti, l-Aġenzija Infrastruttura Malta bdiet proġett ta’ miljun ewro fi Vjal il-Labour fin-Naxxar. Dan il-proġett se jara l-bini ta’ roundabout biex ittejjeb il-konnessjoni bejn Vjal il-Labour minn u lejn in-Naxxar, it-triq li tagħti għal Santa Margerita, il-Mosta, u l-inħawi residenzjali tan-Naxxar.

Permezz ta’ din il-junction ġdida, se jonqos ir-riskju ta’ aċċidenti bejn dawk li jkunu ħerġin jew deħlin f’dawn it-toroq residenzjali u arterjali. Fl-istess ħin Infrastruttura Malta se taħdem ukoll fuq il-bini ta’ tliet żebra crossings, passaġġi u bankini ġodda għall-mixi, sistema ġdida ta’ dwal, u anke pajsaġġ b’siġar ġodda.Aqra aktar

Preżentati l-istudji u l-pjanti finali tas-Central Link Project

L-istudju dwar l-impatt ambjentali kkonferma li s-Central Link Project kif qed ikun propost huwa l-aktar soluzzjoni effettiva u sostenibbli biex jonqos il-ħin tal-ivvjaġġar f’din ir-rotta ewlenija bejn l-Imrieħel u Ta’ Qali u titjieb il-kwalità tal-ajra fil-lokalitajiet tal-madwar.

Dan l-istudju flimkien ma’ oħrajn li saru minn esperti indipendenti, ġew ippreżentati lill-awtoritajiet tal-ambjent u tal-ippjanar mill-Aġenzija Infrastruttura Malta, biex issa jkun jista’ joħroġ il-permess għall-iżvilupp ta’ dan il-proġett b’investiment ta’ madwar €55 miljun.

L-istudju juri li dak propost huwa l-aħjar mod biex ikun hemm titjib fil-kwalità tal-arja f’dawn l-inħawi traffikużi ta’ pajjiżna, kif ukoll biex jonqos il-ħin tal-ivvjaġġar. Kuntrarju għal dak propost 13-il sena ilu, is-Central Link Project propost minn dan il-Gvern se juża 57% anqas art agrikola.

Infrastruttura Malta qalet li jekk il-prġett jibqa’ ma jsirx sal-2030, il-ħin tal-ivvjaġġar fl-inħawi se jirdoppja fil-ħinijiet bieżla tat-traffiku. Aktar minn hekk, dan se jwassal għal mija u erba’ fil-mija żieda fl-emmissjonijiet mill-karozzi, li jkun ta’ ħsara kbira għall-ambjent u għal saħħet il-bniedem.

Is-Central Link Project għandu l-għan li  jtejjeb il-kwalitá u s-sigurtá fil-Bypass tal-Imrieħel, tul Triq l-Imdina f’Birkirkara, Ħal Balzan u Ħ’Attard, sar-roundabout tat-Telgħa tas-Saqqajja, u fl-inħawi ta’ Ta’ Qali.

Il-proġett jinkludi wkoll il-bini mill-ġdid ta’ 13-il junction, it-tneħħija ta’ erba’ sistemi tad-dwalijiet tat-traffiku, u żieda ta’ aktar minn seba’ kilometri korsiji ġodda.

Se jiġu introdotti wkoll diversi faċilitajiet għall-mezzi tal-ivvjaġġar alternattivi, fosthom passaġġi għall-mixi, faċilitajiet aħjar għal dawk li jivvjaġġaw b’tal-linja u l-itwal korsija għar-roti mifruda mit-triq li se jkun hawn fil-pajjiż.

Infrastruttura Malta qalet ukoll li lestiet il-pjanti finali li issa jinkludu wkoll il-bini ta’ flyover ġdida ta’ erbgħin metru waqt li t-triq b’żewġ korsijiet li se tinbena fit-tarf ta’ Ħ’Attard tbiegħdet aktar mill-inħawi residenzjali u se tieħu nofs l-art agrikola li kienet iddedikata għaliha.

It-triq arterjali ġdida se tinbena sular ‘l isfel mit-toroq residenzjali u b’hekk se jonqos l-impatt viżiv fuq id-djar f’Ħ’Attard.

ARA: Tibda t-tieni fażi tal-proġett tat-triq Taċ-Ċawsli

Tlestiet l-ewwel fażi tal-proġett tat-Triq taċ-Ċawsli bejn Ħaż-Żabbar u ż-Żejtun u bdiet it-tieni fażi li tinkludi l-bini ta’ korsija ġdida għar-roti u passaġġ għall-mixi maġenb il-karreġġjata ġdida għall-karozzi li tlestiet ix-xahar li għadda.

Infrastruttura Malta qalet li fl-aħħar xhur il-karreġġjata li kienet twassal lejn iż-Żejtun ingħalqet u reġgħet inbniet fuq pedamenti ġodda. Ix-xogħol kien jinkludi t-tneħħija ta’ radam u floku saret struttura b’saħħitha magħmulha minn kważi 1,800 blokka tal-franka u 3,000 tunnellata konkos. Spegjat li f’Diċembru li għadda, il-karreġġjata ġdida ta’ żewġ korsiji ngħatat l-ewwel kisjiet ta’ asfalt.

Din il-karreġġjata nfetħet fid-direzzjoni miż-Żejtun lejn Ħaż-Żabbar, waqt li n-naħa l-oħra tat-triq ingħalqet biex tinbidel f’korsija għar-roti fiż-żewġ direzzjonijiet u passaġġ pavimentat għall-mixi. It-triq kollha se tinfetaħ fiż-żewġ direzzjonijiet qabel is-sajf, malli titlesta  din il-fażi tal-proġett li qed issir b’investiment totali ta’ aktar minn €4 miljun. Fl-istess waqt se tiġi installata wkoll sistema ġdida ta’ dwal.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Infrastruttura Malta Fredrick Azzopardi spjega li biex jitnaqqas ir-riskju tal-għargħar, saret sistema ġdida ta’ żewġ kilometri u nofs għall-ġbir tal-ilma tax-xita li tqabbdet ma’ ġibjun fil-post. Fil-ġenb inbena wkoll ħajt tas-sejjieħ biex jifred it-triq mill-għelieqi li hemm biswitha. Biex tissaħħaħ id-distribuzzjoni tas-servizzi, tpoġġew aktar minn tliet kilometri ta’ pajpijiet ġodda għas-servizzi tal-ilma, dawl u telekomunikazzjoni, kif ukoll katusi ġodda għad-drenaġġ.

Intant, il-pajsaġġ fejn issa hemm is-siġar taċ-ċawsli se jibqa’ hemm biex jifred il-karreġġjata tal-karozzi mill-parti tat-triq li se tkun apposta għar-roti u l-mixi. Dan filwaqt li se jitħawlu 21 siġra oħra taċ-ċawsli.

Sorveljanza kontinwa fuq il-kwalità tat-toroq li jsiru

Bħala proċedura, Infrastruttura Malta tispezzjona l-kwalità tat-toroq wara t-tlestija fix-xogħlijiet tagħhom.

Dan spjegah l-inġinier Fredrick Azzopardi, Kap Eżekuttiv ta’ Infrastruttura Malta, fejn qal li l-ispezzjoni ssir sabiex jiġi determinat li x-xogħol sar skont dak mitlub.Aqra aktar

Triq Aldo Moro fil-Marsa se tingħalaq għat-traffiku llejla

Triq Aldo Moro fil-Marsa se tingħalaq għat-traffiku llejla biex tingħata l-aħħar kisja ta’ asfalt lill-wiċċ tal-karreġġjata tat-tramuntanta ġdida, li fiha sitt korsiji.

Dawn se jingħalqu llejla bejn is-19:00 u s-06:00 ta’ għada filgħodu. Sewwieqa li jkunu qed jivvjaġġaw min-naħa tan-nofsinhar ta’ Malta minn Vjal Sir Paul Boffa, Vjal Santa Luċija u Triq Giuseppe Garibaldi, lejn Triq Aldo Moro fid-direzzjoni tal-Marsa, Ħal Qormi u l-Belt Valletta, se jiġu ggwidati biex jgħaddu mir-rotta ta’ Ħal Luqa.Aqra aktar

Se jinbena pont pedonali u għar-roti fi Blata l-Bajda

L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta se tibni pont pedonali ġdid fi Blata l-Bajda, sabiex tħaffef l-ivvjaġġar bil-mixi jew bir-rota bejn dawn l-inħawi, il-Ħamrun, il-Furjana u l-Marsa.

Il-pont, b’disinn għat-tond, se jinbena fl-2019 fuq Triq San Ġorġ Preca, biswit il-kwartieri tas-soċjetà tal-MUSEUM. Il-pont se jkun qed jagħqad Triq il-Kbira San Ġużepp fil-Ħamrun ma’ Spencer Hill u l-inħawi tal-Menqa fil-Marsa, kif ukoll it-terminals tal-vapuri tal-passiġġieri u l-park and ride tal-Furjana. Aqra aktar

Send this to a friend