immigranti – Page 10 – One News

Notifiki

Mal-immigranti li jiċċaqalqu mill-Italja u mill-Greċja

  • JAQBAD ĊERTU RITMU L-PROGRAMM TA’ RILOKAZZJONI
  • ESPERJENZI LI JGĦALLMU MINN MIN JAĦDEM FIL-QALBA TAL-ISFIDA

“Fejn se mmorru? Meta? Se mmorru l-Ewropa?” Dawn huma wħud mill-mistoqsijiet li jistaqsu immigranti, li jkunu daħlu l-Ewropa, lil Luca Caramagna, case worker Malti stazzjonat l-Italja; wieħed mill-pajjiżi minn fejn qed ikunu rilokati l-immigranti.

Dan bħala parti mill-programm ta’ rilokazzjoni tal-Unjoni Ewropea, programm li qed jara li jkunu rilokati 160,000 immigrant mill-Italja u 190,000 immigrant li bħalissa jinsabu l-Italja u l-Greċja.

Iż-żjara ta’ Luca Caramagna f’pajjiżna kienet ta’ ftit jiem u dan sabiex janalizza kif qed titħaddem is-sistema ta’ rilokazzjoni f’Malta, f’liema fażi daħal il-proġett u l-koperazzjoni li qed issir mill-awtoritajiet Maltin.

Mal-gazzetta KullĦadd Luca Caramagna stqarr li meta mqabbel ma’ stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea l-koperazzjoni li qed joffri pajjiżna hija fuq quddiem.

Aqra aktar

Sqalli li jgħix Ħal Qormi akkużat li seraq b’MITT ELF EWRO f’oġġetti

Carmelo Ciranna, Sqalli ta’ 41 sena li jgħix Ħal Qormi, qed jinżamm arrestat wara li tressaq il-Qorti dalgħodu akkużat li seraq oġġetti b’valur ta’ madwar mitt elf ewro.

Is-serqiet allegatament jammontaw għal disgħa u saru bejn Diċembru u Jannar. L-Isqalli – li ma jaħdimx u għandu l-vizzju tad-droga, kien akkużat b’serq ta’ ġojelli, arloġġi, apparat elettroniku u flus kontanti fost l-oħrajn, u allegatament seraqhom minn djar f’lokalitajiet differenti madwar Malta, u minn pompa tal-petrol f’Ħal Qormi.

Il-Pulizija qed tinvestiga persuni oħra li wkoll setgħu kienu nvoluti fl-istess reati mal-akkużat. Il-każ ġie differit għal Marzu, u sadanittant l-akkużat – li ntqal li qed jikkopera mal-Pulizija, baqa’ jinżamm arrestat biex jirċievi l-kura li għandu bżonn.

Tpatti talli fajret daqqiet ta’ sieq lill-immigranti hi u taħdem

Camerawoman li nġibdet tagħti daqqiet ta’ sieq lill-immigranti ingħatat tliet snin probation għall-imġieba stramba tagħha.

Petra Laszlo kienet qed tiffilmja refuġjati f’Settembru tal-2015, fil-fruntiera bejn l-Ungerija u s-Serbja. Filmat tagħha tagħti bis-sieq lil żewġ persuni huma u jaħarbu ixxokjar id-dinja online, speċjalment għax inqabdet tfixkel tifla żgħira u raġel li kien qed iġorr tarbija.

Laszlo qalet li se tappella d-deċiżjoni tal-Qorti. Il-Imħallef Illes Nanasi qal li l-imġieba tagħha jmur kontra n-normi tas-soċjetà, u ċaħad l-argumenti tal-avukat tagħha, li kienet qed tipprova tiddefendi lilha nfisha.

Fil-Qorti ta’ Szeged fl-Ungerija, il-camerawoman qalet li rat mijjiet ta’ persuni ġejjin lejha, u kienet esperjenza tal-biza’ ħafna. Irrakkontat ukoll li rċeviet theddid ta’ mewt u kienet esposta għal kampanja ta’ mibiegħda fuq il-mezzi soċjali.

Hija tkeċċiet mill-istazzjoni televiżiv N1TV, wara li dan il-filmat dar id-dinja kollha.

Aqra aktar

Jinsisti li ma kienx involut fit-traffikar tal-bnedmin

Hadish Abayu, raġel Etjopjan ta’ 58 sena, li jinsab akkużat bit-traffikar tal-bnedmin, qal li huwa ma kienx wieħed mill-organizzaturi tal-operazzjoni klandestina.

Sostna li kien żball tal-passiġġieri l-oħra. Il-prosekuturi jemmnu li kien il-moħħ wara vjaġġ li sar fl-2005 mil-Libja lejn l-Italja, iżda li spiċċa Malta. L-akkużat qal li vjaġġa mis-Sudan lejn il-Libja fl-2003, fejn prova jiġi Malta biex jingħaqad ma’ martu u l-erba wlied. L-akkużat qal li kienu mija sebgħa u tmenin persuna jistennew fuq il-kosta tal-Libja. Sostna li huwa kien passiġġier bħall-oħrajn, filwaqt li l-Libjani qasmuhom fi tlett gruppi.

Aqra aktar

Xogħol regolat minn Marzu li ġej

Sa Marzu li ġej, fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa, se jkun twaqqaf uffiċċju maħsub li jirregola l-mod kif immigranti jingħataw ix-xogħol.

Biex wieħed iħaddem immigrant li jgħix fiċ-ċentru miftuħ issa jrid jirreġistra f’dan l-uffiċċju. B’hekk ix-xogħol ta’ dawn l-immigranti jsir skont il-liġi anke jekk ħafna drabi jkun wieħed temporanju.

Kien iċ-ċerpersin ta’ Jobs Plus, Clyde Caruana, li żvela dan f’intervent telefoniku fil-programm Arena.

Iċ-ċentru se jkun qed jitmexxa minn Jobs+ u se jkollu rendikont tax-xogħlijiet ikunu qegħdin jagħmlu l-immigranti.

Fil-programm Arena, il-Ministru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali, Carmelo Abela, tkellem dwar l-importanza ta’ din l-inizjattiva li se tindirzza abbuż li ilu jsir għal snin twal.

Aqra aktar

Il-Mali jibgħat lura Franza immigranti deportati

Qed ikompli joħloq diżgwid il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mali biex pajjiżi Ewropej jiddeportaw lura persuni minn dan il-pajjiż li ma jkunux ikkwalifikaw għall-ażil. Il-Mali bagħat lura Franza żewġ persuni li dehrlu li ma kienux mill-Mali.

Aqra aktar

Iridu li jsir REFERENDUM f’pajjiżna

Il-Moviment Patrijotti Maltin qed isostni li “hija tal-mistħija” li “l-Gvern Malti qed jaċċetta l-fondi mill-EU (92 miljun ewro) sabiex jiġu aġevolati immigranti illegali u/jew irregolari sabiex suppost ikunu integrati fis-soċjetà Maltija”.

Għalkemm dawn huma flus li jappartjenu għal fond Ewropew partikolari u ma jistgħux jintużaw mod ieħor, il-moviment isostni li għandhom imorru biex ikunu Maltin u Għawdxin li huma fil-faqar.

Aqra aktar

Send this to a friend