Ian Borg – Page 17 – One News

Notifiki

Ian Borg: “Imnalla ndunajt!”

“Għal bidu kont maħsud mhux ħazin, iżda meta tkun taf li kull ġurnata tista’ tigrava l-kundizzjoni, ma tħallilekx għazla għajr li titlob li jsir intervent fl-iqsar zmien.”

Kliem li tenna s-Segretarju Parlamentari Ian Borg.

Aqra aktar

“Malta bl-ikbar sfida diplomatika fl-aħħar 12-il sena”

Il-Presidenza Maltija se tkun l-ikbar sfida diplomatika li pajjiżna se jkun qed jaffaċja, minn meta ssieħeb fl-Unjoni Ewropea, sfida li Malta se tkun qed tidħol għaliha b’mod preparat. Stqarr dan is-Segretarju Parlamentari Ian Borg waqt li kin qed jindirizza briefing għall-ambaxxaturi bilaterali tal-membri stati għal pajjiżna. Aqra aktar

Operazzjonijiet ta’ ritorn ta’ immigranti se jitwettqu aħjar

Il-Korp tal-Pulizija kiseb Fondi Ewropej li se jgħinuh issaħħaħ il-ħidma f’operazzjonijiet fejn persuni jkollhom jirritornaw lura pajjiżhom.

Is-Segretarju Parlamentaru għall-Fondi Ewropej, Ian Borg, stqarr li l-flus mill-Fond għall-Ażil se jissarfu biex l-operazzjonijiet ta’ ritorn ikunu jistgħu jitwettqu aħjar. L-aħbar intlaqgħet ukoll b’sodisfazzjoni mill-Ministru tal-Intern Carmelo Abela.

Aqra aktar

Mixja mal-crafts village

Fl-aħħar jiem tħabbar li nkisbu l-fondi ewropej biex isir il-proġett maħsub għall-crafts village. Proġett li ilu mistenni snin twal u li kien hemm mumenti fejn kulħadd qata’ qalbu li xi darba jsir. Illum kollox qed jidher iktar possibbli kif stqarrew is-sidien tan-negozji nfushom li tkellmu ma’ Dinah Seguna f’dan is-servizz dettaljat li huwa mixja mal-crafts village u l-istorja tiegħu.

Aqra aktar

Malta tħejji biex tospita

Hekk kif il-Presidenza Maltija għall-Kunsill Ewropew tinsab qrib, il-preparamenti loġistici għaddejien ġmielhom. Rendikont dwar dan ingħata f’konferenza tal-aħbarijiet f’laqgħa tal-MEUSAC Core Group li matulha ingħatat ħarsa fuq il-prioritajiet u l-programm tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew.

Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Presidenza Ewropeja Ian Borg qal li laqgħa bħal din isservi biex ikun hemm aktar għarfien bejn dawk responsabbli mit-tmexxija tal-Presidenza, il-mexxeja poltiċi u dawk kollha involuti fis-soċjetà ċivili.

Aqra aktar

7,000 se jgawdu minn skema li tinċentiva l-użu ta’ pannelli

Bil-għan li jkun imħeġġeġ iktar l-użu ta’ enerġija Alternattiva u arja iktar nadifa il-gvern nieda fond ta’ madwar 15–il miljun ewro minn Fondi Ewropej għal sistemi ta’ Pannelli Fotovoltajiċi residenzjali.
Dan tħabbar fi stqarrija tall-Uffiċċju tal-Prim Ministru u s-Segretarjat Parlamentari għall-Fondi Ewropej meta nidew l-ewwel minn tliet skemi b’valur ta’ €5 miljun il-waħda. Huwa stmat li ftit inqas minn 7,000 familja mistennija tibbenefika minn din l-iskema.

Aqra aktar

Carsten Pillath f’laqgħa ma’ Ian Borg… jiddiskutu l-Presidenza f’Malta

Is-Segretarju Paralamentari Ian Borg iltaqa’ mad-Direttur Ġenerali għall-Affarjiet Ekonomiċi u l-Kompetittivita’ tal-Kunsill tas-Segretarjat Carsten Pillath.

Is-Segretarju Parlamentari qal li ż-żjara ta’ Carsten Pillath saret fi żmien meta l-preparamenti ta’ Malta għall-Presidenza għaddejjin ġmielhom u jinsabu fuq quddiem tal-aġenda tal-Gvern.

Borg qal li żjarat bħal dawn jistgħu jkunu ta’ opportunita’ biex wieħed jakkwista tagħrif dwar il-ħidma tal-Kunsill. Matul il-laqgħa kienet diskussa l-kompetittivita’ tal-Unjoni Ewropea.

Aqra aktar

Inawgurat il-proġett tal-Menqa ta’ Marsalforn … investiment ta’ €900,000

Il-Ministru għal Għawdex, Anton Refalo, is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, Ian Borg u s-Segratarju Parlamentari għall-Biedja u s-Sajd Roderick Galdes inawguraw il-proġett tal-Menqa ta’ Marsalforn.   
Fil-port ta’ Marsalforn sar xogħol infrastrutturali li sewa aktar minn €900,000 biex jitjiebu l-faċilitajiet għas-sajjieda f’dawn l-inħawi biex b’hekk ikunu jistgħu joperaw b’mod aktar effiċjenti u effettiv.

Aqra aktar

Send this to a friend