Ħaż Żabbar | One News

Notifiki

Chris Portelli ta d-demm 48 darba

Fi knisja mbullata bin-nies ingħatat l-aħħar tislima lil Chris Portelli, iż-Żabbari nhar l-ewwel tas-sena tilef ħajtu, wara li l-għada tal-Milied waqa’ ogħli ta’ ħames filati minn fuq sellum fl-Impjant ta’ Delimara.

Portelli kellu ħamsa u erbgħin sena u kien missier ta’ żewġt itfal. Ir-rispett li kien igawdi Chris kien evidenti fil-funeral tiegħu li sar fil-knisja tal-Madonna tal-Grazzja f’Ħaż Żabbar. Filfatt fil-funeral ipparteċipaw ukoll l-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel flimkien mal-Fratellanza ta’ San Mikiel, li tagħha kien jagħmel parti.

Aqra aktar

Żewġ persuni oħra se jitressqu l-qorti b’rabta mal-attentat ta’ hold up f’Ħaż-Żabbar

It-Tlieta filgħodu l-Pulizija mistennija tressaq żewġ persuni oħra l-Qorti b’rabta mal-attentat ta’ ‘hold-up’ li sar f’Ħaż-Żabbar nhar it-13 ta’ Novembru li għadda. F’dan l-attentat ta’ ‘hold-up’ minn ħanut bl-isem ta’ ‘Crystal Palace‘ kienu ġew sparati xi tiri permezz ta’ arma tan-nar minn Marcus John Calleja. Huwa tressaq il-Qorti jumejn wara l-każ u nżamm arrestat.

Aqra aktar

Il-Banda San Mikiel f’Monte Sant’Angelo, fl-Italja

Bosta baned Maltin dan l-aħħar kellhom l-opportunità li jdoqqu barra l-pajjiż. L-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar A.D. 1883 din is-sena qed timmarka l-ħdax-il safra li din il-Banda Żabbarija għamlet barra l-pajjiż. Wara li s-sena l-oħra l-Banda San Mikiel għamlet programm f’Valenzja fi Spanja, din is-sena l-Banda San Mikiel, f’għeluq il-135 sena mit-twaqqif tagħha bħala s-Societa’ Filarmonica del Zabbar, ġiet mistiedna biex iddoqq fil-festi kbar li jsiru ad unur l-Arkanġlu San Mikiel ġewwa Monte Sant’Angelo, Foggia fl-Italja.

Aqra aktar

135 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel

Resqin lejn ċelebrazzjonijiet mill-isbaħ f’għeluq il-135 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar AD 1883.

Din is-sena l-festa ta’ San Mikiel se tkun iċċelebrata nhar il-Ħadd 26 ta’ Awwissu, fl-10.30am b’marċ mat-toroq ta’ Ħaż-Żabbar u wara attivita’ mill-isbaħ fil-każin tal-Għaqda.

 

ARA: Inawgurat ir-restawr tal-Mina ta’ Hompesch f’Ħaż Żabbar

Ġiet inawgurata l-Mina ta’ Hompesch f’Haż-Żabbar wara restawr li sar mid-Direttorat tar-Restawr.

Dan wara li l-kunsill ibbenefika minn fondi permezz ta’ skema maħruġa mill-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Kultura, immirata li tgħin lill-kunsilli lokali bix-xewqa li jagħmlu proġetti ta’ restawr fil-lokalità tagħhom.

Preżenti kien hemm is-sindku tal-lokal Marc Vella Bonnici flimkien mal-kunsilliera, il-Ministru Owen Bonniċi u s-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis flimkien mal-Perit tal-proġett Ivana Farrugia u l-ħaddiema involuti.

Aqra aktar

Send this to a friend