Ħaż Żabbar – One News

Notifiki

Malta se terġa’ tieħu sehem fil-ġimgħa Ewropea għall-Mobilità


Numru ta’ Kunsilli Lokali ngħataw fondi minn Transport Malta sabiex jimplimentaw miżuri fil-ġimgħa Ewropea għall-Mobbiltà. Il-fondi ġew imqassma mill-Ministru għat-Trasport Ian Borg fejn spjega li għal sena oħra l-Gvern iddeċieda li jipparteċipa f’dawn l-attivitajiet bil-għan li s-settur tat-trasport isir aktar sostenibbli. Aqra aktar

FILMAT: Iż-Żabbarin b’Sindku Laburista ġdid

Il-kandidat Laburista Jorge Grech kien ikkonfermat Sindku ta’ Ħaż-Żabbar għall-ewwel darba. Din il-lokalità għal darb’oħra għażlet lill-Partit Laburista biex imexxiha f’dawn il-ħames snin.

Il-Viċi-Sindku l-ġdida ta’ Ħaż-Żabbar hija Bernice Farrugia, parteċipanta tal-programm LEAD, li wkoll ikkontestat l-elezzjoni lokali għall-ewwel darba.

Chris Portelli ta d-demm 48 darba

Fi knisja mbullata bin-nies ingħatat l-aħħar tislima lil Chris Portelli, iż-Żabbari nhar l-ewwel tas-sena tilef ħajtu, wara li l-għada tal-Milied waqa’ ogħli ta’ ħames filati minn fuq sellum fl-Impjant ta’ Delimara.

Portelli kellu ħamsa u erbgħin sena u kien missier ta’ żewġt itfal. Ir-rispett li kien igawdi Chris kien evidenti fil-funeral tiegħu li sar fil-knisja tal-Madonna tal-Grazzja f’Ħaż Żabbar. Filfatt fil-funeral ipparteċipaw ukoll l-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel flimkien mal-Fratellanza ta’ San Mikiel, li tagħha kien jagħmel parti.

Aqra aktar

Send this to a friend