GreenPak b’suċċess fil-ġbir ta’ fliexken minn ristoranti  

Is-servizz ta’ kuljum tal-ġbir ta’ fliexken tal-ħġieġ minn bars u ristoranti tul il-perjodu tal-Milied kien suċċess, b’iktar minn 3,960 kilo’ ta’ fliexken miġbura f’temp ta’ ġimgħatejn mill-Front tal-Gżira sa San Ġiljan.

Li kieku dawn il-fliexken tal-ħġieġ ma nġabrux għar-riċiklaġġ, kienu jispiċċaw fil-miżbliet (landfills), u jkomplu jagħfsu fuq il-ħtieġa li Malta għandha għal iktar depożitarji tal-iskart.

Aqra aktar

GreenPak issejjaħ għall-immaniġġjar tal-iskart fuq livell distrettwali

Dan l-aħħar saru għadd ta’ rapporti fil-midja juru ż-żieda ta’ skart mormi bl-addoċċ madwar Malta kollha. Agħar minn hekk, l-iskart jattira aktar skart, bil-problema tal-ħmieġ u żibel fil-pajjiż tiżdied minn ġurnata għall-oħra.

Kampanji ta’ tagħrif jgħinu biex tittaffa din il-problema nazzjonali, li qed tolqot it-tkabbir ekonomiku. Iżda, dawn l-isforzi waħedhom mingħajr infurzar serju tal-liġi huma ineffettivi. Fl-isfond tal-mod fragmentat li bik joperaw il-kunsilli lokali fl-obbligi tagħhom għall-immaniġġjar tal-iskart, il-kumpanija GreenPak sejħet biex il-gvern jiġbor flimkien lokalitajiet li huma ġirien ta’ xulxin taħt sistema reġjonali biex b’hekk l-iskart ikun immaniġġjat aħjar u b’mod effettiv.

Aqra aktar

Iktar tkabbir ekonomiku = iktar skart?

Bil-għan li titrażżan iż-żieda fl-ġenerazzjoni tal-iskart minħabba żieda fit-tkabbir ekonomiku, GreenPak appellat biex il-komunitajiet tan-negozju jagħmlu l-pass li jmiss u jħaddnu prattiċi sostenibbli tal-iskart.

Fi stqarrija qalet li matul l-aħħar snin, l-ammont ta’ skart solidu f’Malta kiber flimkien mat-tkabbir fil-Prodott Gross Domestiku.

Aqra aktar