Għawdex – One News

Inċentivi għall-ħolqien ta’ impjiegi f’Għawdex

Wara li matul is-sena, komplew jiżdiedu l-impjiegi f’Għawdex, il-Gvern ħabbar inċentivi ġodda li se jwasslu għall-ħolqien ta’ impjiegi fil-gżira tat-tliet għoljiet.

Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna ħabbar li s-sena d-dieħla nħoloq fond ġdid biex Għawdex ikun destinazzjoni għall-konferenzi.

Permezz tal-Gozo Business Scheme, il-Gvern se jkompli jinċentiva lis-settur privat billi jtejjeb l-istartup tax credit għal negozji ġidda miftuħa f’Għawdex.

Ħabbar li se jingħataw inċentivi fiskali, fost l-oħrajn fuq spejjeż ta’ traslokar lil dawk il-kumpaniji li jirrilokaw l-operat tagħhom lejn Għawdex u għal dawk il-kumpaniji li joħolqu impjieg ġodda fil-qasam tat-teleworking u back office minn għawdex.Aqra aktar

Ikompli jonqos il-qgħad f’Għawdex

Tnaqqis ta’ 8.7% meta ikkomparat ma’ Awwissu tas-sena l-oħra.

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana laqgħet b’sodisfazzjon l-aħħar ċifri maħruġa mill-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn ikkonfermaw li l-qagħad f’Għawdex, għal sena oħra, kompla jonqos.

Aqra aktar