għajnuna – One News

Notifiki

Malta fuq quddiem fl-għajnuna li tingħata lil persuni vulnerabbli

20,000 familja fosthom fosthom anzjani u persuni b’diżabilita’ qegħdin jibbenefikaw minn skema ta’ għajnuna b’investiment ta’ tmint mitt elf ewro fit-tqassim ta’ ikel bnin u sustanzjuż.

Id-direttur tas-Servizzi Korporattivi Stephen Vella fi ħdan il-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali spjega kif permezz tal-iskema mħallsa minn Fondi Nazzjonali, il-Gvern jagħti l-għajnuna meħtieġa lill-familji bil-għan li jkunu jistgħu jkampaw mal-ħajja u fl-istess waqt jiġu mgħejjuna sabiex joħorġu miċ-ċirku tal-faqar.Aqra aktar

Għinuna nxandru l-futur!

Bil-għan li ONE jasal fil-proġett li jkollu OB ġdid fix-xhur li ġejjin, tul din il-ġimgħa qed tintalab l-għajnuna tal-pubbliku f’diversi programmi tal-istazzjon.

Aqra aktar

Vittmi jfittxu l-għajnuna imma mhux il-Qorti

Minn Jannar tal-2014 sa’ Ġunju ta’ din is-sena kienu sebgħa u sittin il-persuni li tressqu l-Qorti fuq każijiet ta’ stupru u attentati għal pudur bi vjolenza.

Minn tweġiba għal Mistoqsija Parlamentari lill-Ministru għall-Intern Michael Farrugia irriżulta li minnhom tnejn u għoxrin akkużat instab ħati u sitta ġew liberati, il-bqija tal-każijiet għadhom pendenti ħlief għal każ fejn is-suspettat laħaq miet waqt il-proċeduri.

Aqra aktar

Għajnuna għall-familji vulnerabbli biex uliedhom jagħmlu l-isport

Fil-jiem li ġejjin se jitwaqqaf kumitat biex jiddiskuti kif tista’ tingħata għajnuna lil dawk il-familji li ma nistgħux jibgħatu lil uliedhom fi programmi bħal Sport Malta minħabba problemi finanzjarji. Dan bl-għan li t-tfal kollha jibdew jipprattikaw l-isport u kulħadd jingħata opportunità ndaqs biex ikun jista’ jagħmel dan.

Aqra aktar

Leah tingħata premju Papa Ġwanni XXIII tal-għajnuna li offriet lil ħabibta

It-tifla ta’ erbatax-il sena Leah Cocks ġiet mgħotija il-premju Papa Ġwanni XXIII għat-tjubija. Dan wara li kienet anġlu għal seħbitha Kelly li bħal sajjetta fil-bnazzi bdiet tbagħti minn kundizzjoni li twassal biex l-ispina ta’ dahra tiżviluppa b’rata ferm iktar mgħaġġla mill-kumplament ta’ ġisimha.

Dan poġġa lil Kelly fi stat kritiku ħafna minħabba l-fatt li qabel hi kienet diġà esperjenzat il-ħajja mingħajr l-effetti tal-kundizzjoni, kif ħakmitha, qabditha wkoll trawma li ġiegħlitha ma tħarisx fiss f’għajnejn ħaddieħor.

Aqra aktar

Se jgħinu bil-figolli

Għas-sitt sena, l-iskola sekondarja ta’ Ħad-Dingli, parti mill-kulleġġ San Nikola, għandha proġett mimli eċitament għall-istudenti tagħha. Se jagħmlu l-figolli b’risq it-tfal li għandhom bżonn l-għajnuna. Il-Figolla Challenge saret avveniment li ħafna studenti jistennew. L-istudenti jaħdmu id f’id ma’ Neriku Caterers u jitgħallmu kif isir dan it-tip ta’ ħelu tradizzjonali Malti, li wara jkun ippreżentat għall-bejgħ fid-daħla tal-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soaċjali, f’Palazzo Ferreria li jinsab fi Triq ir-Repubblika l-Belt Valletta.

B’hekk l-għan huwa doppju; igawdi Puttinu u tradizzjoni Maltija tinżamm ħajja wkoll.

Kull min mhux bi ħsiebu jagħmel il-figolli hu din is-sena, almenu jista’ jiżgura ruħu li l-figolli li se jixtri se jmorru għal għan nobbli.

Aqra aktar

MALTIN FIL-BŻONN: se jiżżewġu ta’ malajr għax il-missier qed imut

Persuna qed titlob l-għajnuna tal-pubbliku fuq Facebook wara li membru tal-familja tagħha, li kellha d-data tat-tieġ ippjanata għat-18 ta’ Marzu, għandha lil missiera l-isptar u qed jaħsbu li ma fadallux ħafna ħajja.

Għalekk Dyna Spiteri qed titlob lill-pubbliku biex taqta’ x-xewqa ta’ din it-tfajla, li missierha jarha liebsa l-libsa tat-tieġ u li jkun preżenti għal dan il-jum tant speċjali.

Iddeċidew li t-tieġ imexxuh għal-lum fis-19:00 ta’ filgħaxija, u qed jippruvaw isibu persuni li jistgħu jgħinu fid-dekorazzjoni tal-post, xi fotografu, vidjografu u persuni oħra li jistgħu joffru s-servizz tagħhom għal din l-okkażjoni speċjali ta’ malajr.

Spiteri kitbet li sfortunatament il-libsa tat-tieġ għadha mhix lesta u għalekk hem bżonn l-għajnuna fuq hekk ukoll. Hi qed titlob lil kulħadd biex ikun ta’ għajnuna u jgħin lil din it-tfajla taqta’ xewtha għal dan il-mument tant speċjali. Dawk kollha li huma interessati li joffru l-għajnuna tagħhom jistgħu jagħmlu kuntatt ma’ Dyna Spiteri fuq 99838331. Il-koppja se jkun qed iwiegħdu lil xulxin l-imħabba eternà l-isptar fis-19:00 tal-lejla.

Aqra aktar

Ċentru għall-intergazzjoni ta’ persuni vulnerabbli

Binja abbandunata fil-Marsa mistennija tinbidel f’ċentru li l-għan tiegħu huwa li jintegra aħjar persuni vulnerabbli fis-soċjetà.

Dan iċ-ċentru li tħabbar mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-fondi Ewropej Ian Borg se jinkoraġġixxi mhux inqas minn 50 għaqda mhux governattiva biex jidħlu jagħtu sehemhom u joperaw minn dan iċ-ċentru.

Aqra aktar

Send this to a friend