ġbir ta’ fondi – One News

Notifiki

It-tieni jum ta’ SFIDA GĦAXRA

Illum, waqt il-programm Pjazza, tkompli sfida għaxra. Sfida li qed tara l-produzzjoni ta’ Pjazza tilħaq il-mira li tiġbor €10,000 għall-Partit Laburista fil-ħames edizzjonijiet tul din il-ġimgħa.Aqra aktar

Qed nibnu l-Partit ta’ għada – Il-PL b’sejħa għall-voluntiera

Lejlet ġimgħa impenjattiva għall-Partit Laburista, li fost oħrajn se tara l-Partit Laburista jimmarka l-kisbiet li saru fl-aħħar 10 snin, il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista, Randolph De Battista, tkellem mal-gazzetta KullĦadd kif l-għan aħħari ta’ dak kollu li qed isir huwa li l-Partit Laburista jsir il-Partit ta’ Għada. “Malta ta’ Għada trid tinbena minn dan il-Partit u biex nagħmlu hekk irridu nassiguraw li nkunu l-Partit ta’ Għada,” qal De Battista mal-gazzetta KullĦadd meta wieġeb ukoll sensiela ta’ domandi dwar l-attivitajiet li ġejjin.

F’dawn il-jiem il-Partit Laburista qed jagħżel it-tema #JM10. Għaliex? 

M’hemmx dubju li t-tmexxija ta’ Joseph Muscat fissret affarijiet differenti għal nies differenti. Min seta’ jsir ġenitur għall-ewwel darba u min seta’ jiżżewweġ lil min iħobb. Min ħareġ mill-faqar u min reġa’ beda jaħdem għax gawda minn childcare b’xejn.

Kulħadd se jinterpreta t-tmexxija ta’ Joseph Muscat mil-lenti tiegħu u minn dak li laqat lilu personalment. Għalhekk għażilna tema li timmarka dawn l-10 snin iżda li tħalli għall-interpretazzjoni ta’ kull ċittadin Malti biex jagħżel x’affettwah l-iktar u għaliex iħoss li għandu jkun magħna fl-attivitajiet li qed norganizzaw

Qed targumentaw li din mhix kwistjoni ta’ nostalġija. Xi tridu tgħidu biha?

Ifisser li se nħarsu ’l quddiem iktar milli nħarsu lura. Dak li ksibna fl-aħħar 10 snin hu biss il-bidu, il-pedament. Irridu nibnu Malta ta’ Għada u biex nagħmlu dan qed insejħu iktar nies jingħaqdu mal-Partit Laburista. Il-Partit Laburista hu l-bażi ta’ kollox. Għalhekk il-bżonn ta’ volontiera ġodda biex inġeddu l-ħidma tal-partit u nżommuh ħaj.

Min jista’ jkun volontier?

Kulħadd. Nies ta’ kull età. Nies ta’ kull livell ta’ edukazzjoni. Nies li għandhom siegħa fil-ġimgħa x’joffru daqskemm nies li jistgħu joffru ferm iktar ħin. Hemm spazju u rwol għal kulħadd għaliex il-volontiera huma l-kolonni ta’ dan il-Partit.

Iżda, x’tip ta’ xogħlijiet hemm bżonn?

Xogħlijiet diversi. Tista’ timmaġina l-attivitajiet kbar li norganizzaw kemm jinvolvu ħin. Illum il-partiti politiċi huma daqs kumpanija kbira bid-differenza li jiddependu ħafna fuq il-ġenerożità tan-nies. F’dan il-każ qed nitolbu li n-nies ikunu ġenerużi b’ħinhom.

Jistgħu jgħinu mill-armar sa xogħol klerikali u anke kitba fl-artikli. Minn xogħol ta’ telefonati għal xogħol ta’ bejgħ ta’ merchandise. Minn tħejjija ta’ materjal politiku għal involviment fil-loġistika ta’ attivitajiet tal-massa. Hemm oqsma li jistgħu jkunu n-nies li jiġu u jipproponuhom. M’aħna se nagħlqu l-bieb lil ħadd.

Qed nistiednu lin-nies jiġu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista nhar is-Sibt f’xi ħin bejn id-disgħa ta’ filgħodu u s-sagħtejn ta’ waranofsinhar.

Però se tkunu qed tfittxu wkoll ir-riżors finanzjarju b’maratona ġbir ta’ fondi. Għaliex maratona f’nofs is-sena?

Is-sena li għaddiet kellna elezzjoni ġenerali u s-sena d-dieħla għandna elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali ma’ Malta u Għawdex kollha. Hija l-ewwel darba li l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali se jsiru f’darba waħda. Mela rridu nibdew nippreparaw minn issa għall-isfidi li għandna quddiemna.

Nassigurak li għaddejjin b’livelli differenti ta’ tħejjija u kif tista’ timmaġina ma’ kull ħaġa li tmiss tintebaħ kemm għandek bżonn flus. Għalhekk l-appelli qed jibdew minn issa.

Wieħed kif se jkun jista’ jgħin fil-ġbir ta’ fondi?

Hemm diversi modi. Bħalissa l-membri tal-kumitati qegħdin iduru bieb bieb. Nappellaw li d-donazzjoni tingħata lilhom direttament. Din hi wkoll okkażjoni tajba biex inżommu kuntatt man-nies.

Naturalment dawn ma jilħqux imorru f’kull dar mal-pajjiż kollu u għalhekk wieħed jista’ jżur ukoll iċ-Ċentru Laburista tal-lokal u jħalli donazzjoni hemm lill-persuni awtorizzati. Imbagħad kulħadd mistieden iżur iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bħal-lum ġimgħa, filwaqt li għal min ma jkunx possibbli li jiġi personalment jista’ jċempel fuq numri li jidhru fir-reklami relevanti.

Żgur li l-maratona ġbir ta’ fondi ta’ nhar il-Ħadd li ġej mhux ta’ min jitlifha.

X’inhu l-għan tal-Partit Laburista għaż-żmien li ġej?

L-għan tal-Partit Laburista hu li jibqa’ l-ikbar forza politika f’pajjiżna b’mod li jkun f’pożizzjoni li jfassal u jimplimenta l-futur. Li joffri l-ħolm lill-Maltin u lill-Għawdxin. Il-Malta ta’ Għada mhix biss slowgan. Il-Malta ta’ Għada hija l-għan li naħdmu ta’ kuljum għalih miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista daqskemm minn Kastilja. Fiż-żmien li ġej irrid nara ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ħaj ta’ kuljum bħal kif ikun fil-ġimgħa tal-konferenza ġenerali jew fi żmien kampanja elettorali. Diġà qed isir ħafna xogħol. Imma hemm iktar x’jista’ jsir u biex dan jitwettaq għandna bżonn ir-riżors finanzjarju u uman. Għalhekk qed inħares lejn il-jiem li ġejjin bħala jiem kruċjali.

Imbagħad il-qofol se jintlaħaq fis-6 ta’ Ġunju. X’jistennew in-nies f’Raħal Ġdid?

Jiddeċiedu huma.

X’jiġifieri?

Se niċċelebraw il-kisbiet tal-aħħar 10 snin. Se nħarsu ’l quddiem. Kemm se tkun kbira l-attività u x’forma se tieħu jiddependi min-nies. Jien nemmen li kulħadd għandu raġuni għaliex fis-sitta ta’ Ġunju jkun magħna fil-pjazza ta’ Raħal Ġdid. U kif għidt diġà, raġuni mhux bħal oħra. Għalhekk se jiddeċiedu n-nies.

X’taħseb li se jiddeċiedu?

Li jkollna festa ta’ ċelebrazzjoni kbira.

€657,000 għall-Partit Laburista

F’jum ta’ ġbir ta’ fondi b’riżq il-kampanja elettorali l-Partit Laburista ġabar is-somma ta’ €657,000. Kien id-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona li tard il-Ħadd filgħaxija ħabbar din iċ-ċifra li se tiswa mitqlu deheb biex il-Partit Laburista jkun jista’ jkompli jwassal il-messaġġ tiegħu lill-poplu Malti u Għawdxi. B’hekk is-seba’ jum tal-kampanja elettorali kien wieħed pożittiv ħafna fejn mhux biss massa kbira ta’ nies wieġbet għas-sejħa tal-partit għall-mass meeting f’Ħaż-Żabbar, iżda eluf kbar oħra ħassew li għandhom joffru kontribut finanzjarju għax jemmnu li l-Aqwa Żmien ta’ Pajjiżna għadu ġej.

Aqra aktar

Inġabru aktar minn €7,500,000 fi ftit jiem

Kemm –il darba smajna l-frażi ‘il-poplu malti huwa poplu b’qalb kbira’ u dan jissaħħaħ meta naraw li f’maratoni li jiġbru l-flus għal min hu fil-bżonn, bħall-famuża l-Istrina li kellna m’ilux, kull darba qed naqbżu r-rekord. Iżda, fil-verita, dawn il-figuri huma biżżejjed biex nikkonfermaw kemm għandna qalbna tajba?

Aqra aktar

Send this to a friend