galdes | One News

Notifiki

149 applikazzjoni għall-iskema “Nikru Biex Nassistu”

Minn meta tnediet l-iskema “Nikru Biex Nassistu” – li l-applikazzjonijiet għaliha nfetħu fl-1 ta’ Settembru, l-Awtorità tad-Djar irċeviet 149 applikazzjoni – medja ta’ 5 kuljum.

Skema li permezz tagħha, sidien ta’ postijiet jidħlu fi ftehim mal-Gvern għal għaxar snin, biex filwaqt li l-Gvern jikrihom mingħandhom permezz tal-Awtorità tad-Djar, din tgħaddihom b’kirja lil dawk li jeħtieġu akkomodazzjoni soċjali.

L-applikazzjonijiet li daħlu sa issa mistennija jkunu lesti fix-xhur li ġejjin, u oħrajn għadhom taħt kostruzzjoni.

Aqra aktar

Kampanja biex aktar nies jagħżlu l-inbid Malti

Is-Segretarju Parlamentari għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali Roderick Galdes ħabbar investiment ta’ €600,000 f’kampanja ta’ apprezzament tal-kultura tal-inbid lokali.

L-għan tal-kampanja hu li aktar Maltin u Għawdxin jagħżlu nbejjed ta’ kwalità u li japprezzaw ir-rabta bejn l-art u t-territorju, liema rabta teżisti fl-inbejjed ta’ Malta. Dan se jkun l-iskop ta’ din il-kampanja. L-inbid hu parti mill-kultura u mit-tradizzjoni ta’ pajjiżna u hu l-obbligu tagħna li nżidu l-għarfien dwar kif isiru l-inbid u ċ-ċertifikazzjoni tiegħu biex b’hekk titjieb l-attitudni tal-pubbliku lejn il-produzzjoni tal-inbid.

Aqra aktar

Il-Gvern se jagħti kumpens lil 5,000 bidwi wara n-nixfa tax-xitwa

Waqt konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes spjega li lAġenzija tal-Pagamenti qiegħda tilqa’ numru straordinarju t’ applikazzjonijiet għall-għajnuniet. 

Kull sena l-aġenzija tal-pagamenti tilqa’ numru t’applikazzjonijiet għall-għajnuniet differenti.

Din is-sena, din il-kampanja fetħet fis-27 ta’ Marzu u tagħlaq fil-15 ta’ Mejju 2017. Applikazzjonijiet li jaslu għand l-aġenzija tal-pagamenti wara l-15 ta’ Mejju, iżda mhux aktar tard mid-disa’ ta’ Ġunju. F’dan il-perjodu, l-bdiewa huma mitluba jesprimu l-interess tagħhom li jirċievu sapport taħt il-miżuri li jaqgħu taħt il-Politika Agrikola Komuni.

Aqra aktar

FILMAT: “Magħmudija tal-ħalib”

Meta s-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes mexxa l-ewwel laqgħa tal-Ministri tal-Agrikoltura fl-Unjoni Ewropea fil-bini l-ġdid tal-istess kunsill spikkaw il-protesti b’rabta mal-prezz tal-ħalib.
Biex nistgħu ngħidu li l-binja l-ġdida tal-Kunsill kellha “magħmudija tal-ħalib” għax spikkat ix-xena bajda ta’ 1,100 kilogramma ta’ trab tal-ħalib.

Kampanja t’għarfien dwar batterju li jista’ jeqred is-siġar

Imnedija kampanja t’għarfien u edukazzjoni kontra batterju li jista jaħkem u jeqred siġar f’pajjiżna.

Din il-kampanja tnediet l-Erbgħa wara nofsinhar mis-Segretarjat għall-agrikultura bl-għan li aktar nies jitgħallmu jevitaw metodi li jistgħu jwasslu għall-introduzzjoni tal-batterju Xylella Fastidiosa f’Malta.
Aqra aktar

Patt għall-ħarsien tal-annimali tul il-Presidenza

Intalbet l-implimentazzjoni ta’ politika li tħares id-drittijiet tal-annimali, b’mod partikolai dawk li kapaċi jinżammu bħala pets, waqt Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill Ewropew. Dan bil-preżentazzjoni ta’ Memorandum mill-Eurogroup for Animals il-Ġimgħa filgħaxija.
Aqra aktar

Binja ġdida għall-Aġenzija tal-Pagamenti Rurali

Ġiet inawgurata l-binja l-ġdida tal-Aġenzija tal-Pagamenti Rurali, b’investiment ta’ madwar miljun ewro. Dan huwa pass ieħor importanti fit-twettiq tal-Politika Agrikola Komuni.

L-aġenzija hija responsabbli direttament mal-Unjoni Ewropea għal ħlasijiet tal-fondi Ewropej li jirrigwardjaw l-miżuri kollha tal-bdiewa, bl-ogħla livell ta’ governanza tajba meħtieġa.

Aqra aktar

Send this to a friend