ftehim | One News - Part 3

Notifiki

Ftehim ġdid għal aktar koperazzjoni fil-qasam tat-turiżmu bjen Malta u ċ-Ċina

L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-kumitat responsabbli mill-iżvilupp tat-turiżmu fil-Provinċja Ċiniża ta’ Guizhou iffirmaw ftehim ta’ koperazzjoni li se jwassal għal sħubija u ħidma konġunta bejn iż-żewġ partijiet. 

Permezz ta’ dan il-ftehim, li se jibqa’ fis-seħħ sal-31 ta’ Diċembru 2019, in-naħa Maltija u dik Ċiniża se jesploraw mezzi kif jistgħu ikabbru l-iskambju fil-qasam turistiku. Il-ftehim għandu l-għan li jiffaċilita l-għarfien u l-komunikazzjoni bejn iż-żewġ naħat, kemm fejn jidħlu dipartimenti fis-settur, kif ukoll b’rabta ma’ intrapriżi u istituzzjonijiet fil-qasam turistiku. Se jara wkoll li jkun hemm parteċipazzjoni f’fieri reltati mat-turiżmu fiż-żewġ pajjiżi.  

Aqra aktar

Ftehim mal-Università ta’ Malta għall-prattiċi aħjar fil-laboratorji

L-Università ta’ Malta u l-Malta Laboratories Network (MLN) illum ffirmat Memorandum of Understanding bl-għan li jiffaċilità attivitajiet flimkien ma’ taħriġ, u koperazzjoni aktar mill-qrib, f’oqsma li jittrattaw standards fl-iżvilupp tal-assigurazzjoni tal-kwalità u fil-Prattika Tajba fil-Manifattura. Dan skont l-aqwa prattiċi fil-laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti regolatorji tal-Unjoni Ewropea, li jinkludu l-kalibrazzjoni tal-apparat u l-validazzjoni tal-proċess.

Il-ftehim ġie ffirmat mill-Professur Alfred J. Vella, ir-Rettur tal-Università ta’ Malta, u l-Professur Anthony Serracino Inglott, Chairman tal-Malta Laboratories Network fil-preżenza tal-Ministru għall-Edukazzjoni, Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari Deo Debattista.

Malta Laboratories Network huwa netwerk ta’ laboratorji bbażati f’Malta. L-MLN jikkollabora ma’ diversi partijiet interessati u jopera permezz ta’ mudell uniku għall-kordinazzjoni. L-għanijiet tal-MLN hu li jiffoka fuq l-iżvilupp, il-kordinazzjon u l-konsistenza tas-servizzi tal-laboratorji f’Malta, li jindirizza kwistjonijiet strateġiċi ewlenin għan-netwerk.

Aqra aktar

Il-ħaddiema ta’ Gasco Energy b’titjib fil-kundizzjonijiet tal-impjieg

Il-General Workers’ Union iffirmat ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema ta’ Gasco Energy l-operatur ewlieni responsabbli mill-ħażna u l-mili tal-Liquified Petroleum Gas (LPG) f’Malta. Grazzi għal dan il-ftehim kollettiv, il-ħaddiema se jibdew igawdu minn aktar titjib fil-kundizzjonijiet tal-impjieg u fil-pagi tagħhom. Il-ftehim kollettiv li jkopri t-tliet snin li ġejjin, huwa t-tieni wieħed tax-xorta tiegħu li ntlaħaq qbil fuqu bejn il-GWU u Gasco Energy.

Aqra aktar

Il-Gvern u l-imsieħba soċjali kollha ffirmaw ftehim storiku li se jara l-paga minima nazzjonali togħla

Il-Gvern u l-imsieħba soċjali kollha tal-MCESD iffirmaw ftehim storiku li se jara l-paga minima nazzjonali togħla. Żieda li ntlaħqet b’ kunsens unanimu bejn il-membri tal-MCESD li ntlaħaq wara xhur ta’ diskussjoni.

 “Kemm jien kburi li pajjiżna llum wasal għal dan il-ftehim nazzjonali biex tiżdied il-paga minima. Ftehim li jissimbolizza kunsens nazzjonali.”

Hekk qal il-Prim Ministru Joseph Muscat qabel l-iffirmar tal-ftehim f’ diskors fil-Palazz tal-President.

Muscat kellu kliem t’ apprezzament għal forzi soċjali kollha li poġġew madwar mejda fejn “rebħet il-maturità u s-sens komun”.

Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li biex jikkumplimenta din iż-żieda, se jkun qed jwessa’ t-tax bands biex min igawdi miż-żieda tal-minimum wage ma jinqabadx f’ tax bracket. B’hekk iż-żieda tal-paga minima tibqa’ fil-bwiet tal-ħaddiema.

Aqra aktar

Ftehim li solva inġustizzji ta’ snin twal

L-aħbar li ġie ffirmat il-ħames ftehim Kollettiv tas-Servizz Pubbliku ma tistax ma ġġibx reazzjoni pożittiva fost dawk li jirrapreżentaw ħaddiema f’firxa sħiħa ta’ setturi. Qed nirreferu għall-unjins, li f’dan il-filmat tista’ tisma l-kummenti t’uħud mir-rappreżentanti tagħhom mumenti wara l-iffirmar tal-ftehim f’Kastilja.

Aqra aktar

Send this to a friend