ftehim | One News - Part 2

Notifiki

Iffirmat ftehim bejn Enemed u l-Emirates National Oil Company Ltd

Ġie ffirmat ftehim ta’ koperazzjoni bejn il-kumpanija Enemed u l-kumpanija nazzjonali taż-żejt tal-Emirati Għarab Magħquda, ENOC.

Dan il-ftehim jara l-bidu ta’ possibbilment koperazzjoni aktar mill-qrib bejn dawn iż-żewġ kumpaniji fir-rigward ta’ proġetti kapitali kemm f’Malta u anke barra mill-pajjiż, equity participation f’kumpaniji Maltin mill-ENOC kif ukoll il-ftuħ ta’ trading office f’Malta.Aqra aktar

ARA: Ftehim ġdid għall-iskejjel tal-Knisja

Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija u l-MUT iffirmaw ftehim kollettiv ġdid biex bejn din is-sena u l-2022 ikun hemm parametri ċari li jirregolaw il-prattiċi tal-iskejjel tal-Knisja, kif ukoll kundizzjonijiet aħjar ta’ xogħol. Aqra aktar

SR Technics b’investiment ta’ €35 miljun li se joħloq 350 impjieg ġdid

Issiġġiliat il-ftehim li permezz tiegħu, il-kumpanija tal-Avjazzjoni SR Technics se tinvesti ħamsa u tletin miljun ewro biex ikollha hanger ġdid li jesa sitt ajruplani fil-Park tal-Avjazzjoni f’Ħal Safi.

Permezz ta’ dan l-investiment, il-kumpanija li tagħmel il-manutenzjoni tal-ajruplani se toħloq tliet mija u ħamsin impjieg ġdid biex sal-aħħar tas-sena d-dieħla, tibda tħaddem aktar minn ħames mitt ħaddiem.

Il-ftehim ġie ffirmat mill-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Mario Galea, mill-Kap Eżekuttiv tal-Malta Industrial Parks Karl Azzopardi u ma’ rappreżentant ieħor mill-SR Technics fil-preżena tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona. Il-ftehim jipprovdi li Sr Technics tibni hangar fil-Park tal-Avjazzjoni f’Ħal Safi li fih tkun tista’ tagħmel il-manutenzjoni ta’ sitt ajruplani f’daqqa.Aqra aktar

Iffirmat ftehim li se jservi ta’ aktar għajnuna għal familji vulnerabbli

Daqqa ta’ pinna fil-kampus tal-Università se tissarraf f’għajnuna finanzjarja mill-Gvern ta’ ħamsa u sittin elf ewro kull sena għal tliet snin biex issir riċerka li tagħraf ir-realtajiet u l-isfidi ta’ dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà.

Dan hekk kif ftehim li l-Ministeru tal-Familja, Solidarjetà Soċjali u Drittijiet tat-Tfal iffirma mad-Dipartiment tal-Istudji tal-Familja, u ieħor mal-Fakultà għall-Ħarsien Soċjali, se jagħti aktar għodda lill-akkademiċi biex ikomplu jkunu l-pijunieri li jagħtu dimensjoni aġġornata tal-familja.Aqra aktar

BIL-FILMAT: Iffirmat MOU bejn MGI u Casse Des Depots

Issiġillat ftehim bejn il-kumpanija tal-Gvern Malta Government Investments u l-istituzzjoni pubblika u finanzjarja fi Franza Caisse Des Depots li ser ikun qed jikkontribwixxi sabiex aktar minn 50 kumpanija tal-Gvern ikunu msaħħa u żviluppati f’ambitu modern.

Dan il-ftehim li ġie ffirmat bejn il-Kap Eżekuttiv tal-MGI Herald Bonnici u l-Ambaxxatriċi Franċiża hawn Malta Beatrice Le Fraper Du Hellen ser iservi sabiexl-MGI tkun f’qagħda li tiżviluppa b’mod tekniku u attiv il-kumpaniji tal-Gvern li jaqgħu taħtha fejn it-temi ndirizzati ser jinvolvu l-aspett finanzjarju, il-governanza kif ukoll l-valur tal-istess kumpaniji tal-Gvern.

Ma’ One News, l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-MGI Herald Bonnici semma kif l-idea prinċipali ta’ dan l-iffirmar huwa li l-kumpaniji tal-Gvern jikbru fit-totalita’ tan-negozji f’ambitu kompetittiv:

Bħala mou ha jgħina niżviluppaw b’mod tekniku l-kumpaniji tal-Gvern li qegħdin taħtna. Huwa ‘challenge’ li aħna nixtiequ nilqgħu. Jista’ jkun hemm game changer li l-aspett modern jagħti input tagħna- qed inħarsu lejn l-aspett ta’ parteċipazzjoni biex nagħtu valur lis-‘shareholder’ tagħna li huwa l-Gvern u s-soċjeta’ tagħna.”

Fid-diskors tagħha, l-Ambaxxatriċi Franċiża du Hellen fissret dan il-Memorandum of Understanding bħala pass importanti fil-kollaborazzjoni bejn Malta u Franza dan hekk kif iż-żewġ pajjiżi jħaddnu valuri simili.  Hija semmiet kif bil-mod kif l-ekonomija Maltija qegħda tevolvi, issa huwa ċ-ċans għall-kumpaniji tal-Gvern sabiex jevolvu u jadottaw l-aqwa prattiċitajiet.

Sadanittant, il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona spjega kif l-għan prinċipali tal-MGI huwa li tibni relazzjonijiet mas-setturi pubbliċi kif ukoll dawk privati bil-għan li tiżviluppa l-ekonomija Maltija.  Huwa semma kif bir-ritmu ekonomiku li qabdet Malta, is-suċċess li nkiseb sa issa jkompli jagħmel lil pajjiżna bażi aktar b’saħħitha u sigura għall-operaturi ta’ negozji internazzjonali kif ukoll bħala ċentru ta’ eċċellenza f’dak kollu li għandu x’jaqsam ma’ servizzi finanzjarji.

L-Air Malta bi ftehim ma’ Air Baltic

Il-linja nazzjonali tal-ajru ta’ pajjiżna, l-Air Malta, laħqet ftehim mal-linja tal-ajru tal-Latvja l-airBaltic li hu deskritt bħala codeshare agreement.

Din is-sħubija, li hi parti mill-istrateġija tal-Air Malta li tissokta tħares lejn possibbiltajiet tat-tkabbir u swieq ġodda, tfisser ukoll li l-passiġġieri li jibbukjaw ma’ airBaltic jistgħu jaslu Malta ta’ kuljum permezz tad-destinazzjonijiet diversi li  l-linji tal-ajru għandhom fl-Ewropa. Aqra aktar

Send this to a friend