flyover – One News

Notifiki

Għada tingħalaq Vjal Sir Paul Boffa biex jittellgħu u jitqiegħdu l-itwal travi tal-konkos tal-flyovers tal-Marsa

Infrastructure Malta qiegħda tavża lis-sewwieqa li s-Sibt bejn il-11.00 a.m. u s-6.00 p.m. il-karreġġjata ta’ Vjal Sir Paul Boffa minn Kordin lejn il-Marsa se tkun magħluqa, sabiex jittellgħu u jitqiegħdu f’posthom l-itwal travi tal-konkos tal-flyovers tal-Marsa Junction Project.

Qalet li dawn it-travi se jaqsmu fuq korsiji li qed jintużaw bħalissa u għalhekk se jkollhom jingħalqu biex niżguraw saħħet il-pubbliku u l-ħaddiema.

L-aġenzija li hija responsabbli minn dan l-akbar proġett infrastrutturali fit-toroq Maltin appellat lis-sewwieqa biex isegwu t-tabelli mir-roundabout ta’ Kordin lejn it-triq li tgħaddi mill-inħawi ta’ Baċir Nru. 7, lejn iż-żona t’Albert Town, il-Marsa. Qalet li Vjal Sir Paul Boffa direzzjoni Marsa ser tibqa’ miftuħa biss għall-karozzi Tallinja.

Flok apoloġizzaw li ħallew lis-South abbandunat, l-Oppożizzjoni ħarġet b’fake news dwar l-akbar proġett infrastrutturali li qatt sar f’Malta

Aktar minn 451,000 vettura ffrankaw li jeħlu fit-traffic lights tal-Addolorata billi għaddew minn fuq il-flyovers ġodda tal-Marsa Junction Project minn meta nfetħu f’Settembru. Dawk li jivvjaġġaw f’din ir-rotta ta’ kuljum iffrankaw bejniethom 11,275 siegħa fit-traffiku.

Aqra aktar

ARA: Jittellgħu l-ewwel kolonni li se jżommu l-ewwel flyover tal-Junction tal-Marsa

Bdew jittellgħu l-ewwel żewġ kolonni tal-proġett tal-Junction tal-Marsa. Dan huwa l-akbar proġett infrastrutturali li qatt ra pajjiżna, li mistenni jħalli mal-€1,200 fil-bwiet tas-sewwieqa. B’kollox 14-il kolonna li se jżommu l-ewwel flyover tal-proġett tal-Junction, bejn Triq Garibaldi u Triq Aldo Moro fil-Marsa. Ix-xogħol tal-pjattaformi kbar taħt l-art li fuqhom se jserrħu l-kolonni l-oħra jinsab fi stadju avvanzat. Ħafna minnhom jinsabu kważi lesti biex fil-ġimgħat li ġejjin jinbnew il-kolonni fuqhom ukoll.

F’din il-fażi ta’ dan l-ikbar proġett infrastrutturali li qatt ra pajjiżna qegħdin jitpoġġew fil-pedamenti tal-pjattaformi mijiet ta’ tunnellati ta’ ħadid li se sservi ta’ ġenb biex fuqha tistrieħ l-ewwel parti tal-flyover hekk kif tinqata’ mill-art. Il-ħadid se jinkesa bil-konkos sabiex fuqu jkunu jistgħu jitqiegħdu l-kolonni li se jerfgħu il-flyover.Aqra aktar

Ser jinbena l-aħħar ħajt mal-ġenb tal-flyover tal-Kappara

Transport Malta ser tibni l-aħħar ħajt mal-ġenb tal-flyover tal-Kappara minn għada filgħodu.

Għal raġunijiet ta’ sigurta’, l-Awtorita’ ser timmodifika l-immaniġjar tat-traffiku fi Triq Reġjonali direzzjoni lejn San Ġiljan.  Hawnhekk, it-traffiku lejn San Ġiljan ser jgħaddi minn karreġġjata waħda.  It-traffiku minn Triq Bella Vista San Ġwann ser jgħaddi minn Triq il-Ħuttaf il-Kappara.  It-trakkijiet u vetturi kbar ser jgħaddu minn Triq Birkirkara San Ġwann.

Aqra aktar

Il-proġett tal-Kappara jitlesta f’Ottubru 2017

Il-proġett tal-Kappara, b’investiment ta’ iktar minn tnejn u għoxrin miljun ewro, se jwassal biex il-konġestjoni mar-roundabut tal-Kappara tonqos b’ħamsin fil-mija.

F’laqgħa teknika, iċ-chairman ta’ Transport Malta James Piscopo qal li dan il-proġett ifisser investiment fil-kapaċita’ tan-netwerk, u irrimarka li l-aħħar investiment simili kien dak li sar fil-mini ta’ Santa Venera għoxrin sena ilu.

Aqra aktar

Send this to a friend