festa | One News

Notifiki

Filmat: “Din il-ġimgħa nibnuha, għax irridu nibdew nippreparaw għall-festa”- il-kap tal-kamra tan-nar ta’ Ħal Għaxaq

Ħadd ma weġġa’ fi splużjoni fil-kamra tan-nar ta’ Santa Marija f’Ħal Għaxaq, fiż-żona magħrufa bħal ta’ Ħaxlun.

L-isplużjoni kienet waħda qawwija tant li heżżet lir-raħal ta’ Ħal Għaxaq u nstemgħet ukoll minn diversi rħula fil-madwar. Evidenti kienet id-daħna kbira li ħarġet minn dan il-kumpless għal ħabta tas-01:00.

Fuq il-post marru membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex neħħew kull periklu li kien hemm kawża tal-isplużjoni kif ukoll issejjaħ tim mediku mill-isptar Mater Dei. Aqra aktar

L-ewwel festa ta’ San Vinċenz De Paule bi statwa ġdida

Wara t-tisbiħ fir-residenza għall-anzjani ta’ San Vinċenz de Paule, issa r-residenza ċċelebrat għall-ewwel darba l-festa ta’ San Vinċenz de Paule.  Festa tradizzjonali Maltija li laħqet il-qofol tagħha fil-pjazza tar-residenza bit-tberik tax-xbiha ta’ San Vinċenz mill-Arċisqof Charles J. Scicluna.  Aqra aktar

Spettaklu tan-nar minn fuq torri fil-Mosta

Il-Kamra tan-Nar 15 t’Awwissu tal-Mosta għall-ewwel darba, ser tkun qed itella spettaklu ta’ nar minn fuq torri. Dan flimkien ma’ logħob tradizzjonali ta’ nar ieħor li se jinġarqu qabel dan.

Dan ix-xow ser jittella lejliet il-festa ta’ Santa Marija.

Aqra aktar

Ir-raħal ta’ Ħal Tarxien libes il-libsa tal-festa

Tul din il-ġimgħa, ir-raħal ta’ Ħal Tarxien qed jiċċelebra l-Festa Titulari ta’ Marija Annunzjata. Festa f’raħal żgħir li fiċ-ċokon tiegħu wieħed isib għadd sostanzjali ta’ dilettanti li ta’ kull sena jaħdmu id f’id biex Ħal Tarxien ikompli jfur b’xogħol artistiku u pittoresk.

Waħda mill-Għaqdiet li taħdem qatiegħ għall dan ir-raħal hi l-Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata li ‘fl-okkażjoni ta’ għeluq it-30 sena mit-twaqqif tagħha,  fetħet il-festi ad unur Marija Annunzjata f’Ħal Tarxien nhar l-Erbgħa 23 ta’ Mejju 2018 bl’inawgurazzjoni ta’ supraporti ġodda tul Triq l-Annunzjata.

Fuq disinn oriġinali tal-artist Għawdxi Josef Camilleri, dan il-proġett ambizzjuz ta’ 16-il supraporta sab postu mal-lista vasta t’armar rikk f’dan ir-raħal. Dik li xi darba kienet holma ghall membri tal-Għaqda, issa saret realta’.

Il-Program ta’ din l-istess Għaqda kompla il-Ħadd 27 ta’ Mejju fejn fi Triq is-Sorijiet gie inawgurat il-Pedestall Monumentali tal-istatwa ta’ Marija Annunzjata wara restawr estensiv. F’din l-attivita Muziko-Letterarja bil-partecipazzjoni tal-kor ‘Tota Pulchra’ taħt id-direzzjoni tas-Surmast Walter Tonna ġew premjati il-persuni li b’xi mod jew iehor kienu ta’ għajnuna għall-Għaqda, b’mod partikolari il-membri.

Intant tul din il-ġimgħa, flimkien ma’ attivitajiet oħra mtellà minn għadd ta’ għaqdiet fir-raħal, l-programm tal-Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata relatat mal-Festa 2018 ikompli nhar it-Tlieta 29 ta’ Mejju bil kxif tal-istatwa ta’ Marija Reġina indurata bid-deheb fuq disinn dekorattiv tal-artist Manwel Grech fi Triq l-Annunzjata waqt Marċ Tradizzjonali mill-Banda Madonna tal-Gilju, Imqabba biex imbgħad nhar il-Ġimgha 1 ta’ Ġunju – ‘Kewkba’ – Xow spettakolari ta’ nar sinkronizzat mal-muzika fi Triq is-Sorijiet biswit il-Pedestall Monumentali ta’ Marija Annunzjata.’

Dan kollu se jkun mgħaġun ma’ attivitajiet oħra fosthom kunċert fuq il-plancier mtella mill-Għaqda Mużikali Marija Annunzjata flimkiem ma’ għadd ta’ marċi u prestazzjonijiet ta’ nar tal-art u tal-ajru.

Il-festa fuq il-BOV Mastercards il-ġodda

Il-Bank of Valletta qed iniedi sett ġdid ta’ prepaid cards fuq is-suq bit-tema magħżula din is-sena tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura, b’kull waħda mill-erba’ kards disponibbli turi elementi differenti tal-kunċett tal-festa.

Il-BOV Mastercard Prepaid Cards jiġu f’erba’ denominazzjonijiet ta’ EUR 50, EUR 75, EUR 100 u EUR 150. Wieħed jista’ jagħżel li jixtri kard speċifika, jew li jixtri s-sett sħiħ għall-valur ta’ EUR 375. Il-kards jistgħu jintużaw onlajn jew fil-ħwienet, kull fejn tiġi aċċettata l-Mastercard.

Aqra aktar

Jeħel €20,000 wara li ħażen illegalment logħob tan-nar tal-festa viċin kunvent tal-patrijiet

Il-Qorti kkundannat Għawdxi ta’ 46 sena jħallas multa ta’ €20,000 wara li nstab ħati li kien qed jimmanifattura u jaħżen logħob tan-nar illegalment f’kontejner viċin kunvent tal-patrijiet tal-Ġiżwiti fi Triq Santa Duminika fil-limiti ta’ bejn il-Fontana u r-Rabat Għawdex.

Kien f’Mejju 2015 li ngħaddiet informazzjoni lill-Pulizija li kien hemm materjal splussiv maħżun għall-logħob tan-nar f’post  mhux liċenzjat. Fil-kontejner instab nar maħdum għall-feta fosthom tliet saluti tal-ħamsa, sittax-il murtal beraq tal-ħamsa u ammont żgħir ta’ nar tal-art.Aqra aktar

Imfakkra l-vittmi ta’ splużjoni ta’ għaxar snin ilu

Fil-Festa ta’ din is-sena l-Karkariżi ser ifakkru l-ħames vittmi li għaxar snin ilu mietu traġikament f’waħda mill-akbar splużjonijiet fil-gżejjer Maltin.

Dik tal-Kamra tan-Nar ta’ Santa Liena f’Birkirkara. Għaxar snin wara l-Għaqda tan-Nar għada qed tirkupra mil-jum iswed tas-seba u għoxrin ta’ Ġunju tal-elfejn u seba.

Aqra aktar

Send this to a friend