elaine pavia | One News

Notifiki

Aġġornat: Lil min tħobb, ma tweġġgħux – Elaine Pavia

Din il-ġimgha tkellimna mal-Kap ta’ Dar Merhba Bik Elaine Pavia fejn kompliet tinsisti kemm hu gust li wiehed jitkellem u ma jibżax,

 

Meta mistoqsija kemm hi reali din l-azzjoni llum il-ġurnata, Pavia wieġbet: ”Din ir-realtà, kienet tezisti u IVA, zgur li ghada reali u iktar min qatt qabel. Is-sorijiet tal-Karita` tar-Ragħaj it-Tajjeb bdew imissu din ir-realta` fis-snin seghin. Fis-sena 1980, tant missew din ir-realta’ illi nfethet Dar Merhba Bik.”

Aqra aktar

Nisa Maltin li jbatu s-swat

Bdejna sena ġdida: l-2018 u s-swat fuq in-nisa sfortunatament għadu reali f’pajjizna. Għadek issib nisa li jiġu msawta fi djarhom mingħajr ma jitkellmu. Fil-jiem li ġejjin se nkunu qed nagħtu tagħrif dwar realtajiet u x’għandu wieħed jagħmel jekk qed isofri minn din l-inġustizzja. Importanti li wieħed jitkellem għax it-tbatija ma tispiċċa qatt jekk ma tagħmilx pass.

 

Dar Merhba Bik li taqa’ taħt id-direzzjoni tas-Sorijiet tal-Bon Pastur taghmel ħafna xoghol utli f’dan ir-rigward. Għal aktar informazzjoni żur is-sit http://darmerhbabik.org/

 

Send this to a friend