Edukazzjoni – Page 7 – One News

Notifiki

Dawk bl-inqas edukazzjoni u bla xogħol l-iktar li jilagħbu

L-iktar persuni li x’aktarx jilagħbuhom huma dawk b’livell sekondarju jew inqas ta’ edukazzjoni u dawk li mhux attivi fis-suq tax-xogħol. Stħarriġ ippubblikat iktar kmieni din il-ġimgħa dwar il-logħob f’pajjiżna wera wkoll li huma dawk fl-età ta’ 45 sena jew iktar l-iktar li hemm ċans li jonfqu fuq il-logħob u l-qofol jintlaħaq meta tinqabeż l-età ta’ 60 sena.

56% tal-popolazzjoni Maltija minn 18–il sena ’il fuq tilgħab u dawn il-karatteristiċi m’għandhomx jitqiesu bħala l-uniċi ta’ min jilgħab f’pajjiżna. Id-differenza enormi imbagħad tidher fit-tip ta’ logħob li jintlagħab. Filwaqt li dawk iżgħar fl-età (18-24) għandhom it-tendenza jmorru għal remote gaming u casino, hemm iktar bilanċ fost dawk fl-etajiet ta’ bejn 25 u 44 sena.

Aqra aktar

Malta tispikka fil-qasam edukattiv

 

Malta klassifikat fit-tieni  post ta’ rapport tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar il-qagħda edukattiva f’wieħed u erbgħin pajjiż meqjusa bħala sinjuri jew b’saħħa finanzjarja medja.

Minn dan ir-rapport, ippubblikat mill-organizazzjoni fi ħdan in-Nazzjonijiet Maqgħuda li tiffoka fuq it-tfal, il-UNICEF, jirriżulta li hija biss il-Fillandja li kisbet riżultat aħjar minn Malta f’dik li hi kwalità tal-edukazzjoni.

Aqra aktar

Informazzjoni għall-istudenti li jixtiequ jsegwu kors tal-ITS

L-istudenti li jixtiequ jsegwu l-istudji tagħhom fl-Istitut għat-Turiżmu bejn is-sena 2017-2018 jistgħu japplikaw bejn it-Tnejn 24 ta’ Lulju u l-Ġimgħa 4 ta’ Awwissu.

L-istudenti li diġà kienu jistudjaw f’din l-istituzzjoni jistgħu japplikaw biex ikomplu l-istudji tagħhom bejn it-Tnejn 7 ta’ Awwissu u l-Ġimgħa 11 ta’ Awwissu. Dawk l-istudenti li bħalissa qed isegwu kors l-ITS u jridu jagħżlu kors mill-programm il-ġdid tal-Istitut jistgħu jagħmlu dan sat-30 ta’ Ġunju.

Aqra aktar

“Kieku ma kontx hemm inti, forsi llum m’għadniex hawnhekk” – Għalliema

L-għalliema huma parti fundamentali mhux biss ta’ ħajjitna iżda anke tat-tfal tagħna. Ta’ kuljum fil-klassi tal-iskola jgħaddu l-edukazzjoni lit-tfal, liż-żgħażagħ u lil adulti. Iżda x-xogħol tal-għalliema ma jieqafx mat-tokki li t-tfal jitilqu mill-klassi, hemm ħidma oħra li xi kultant wieħed ma jkunx jaf li qed issir. F’dan il-filmat, l-għalliema stess esprimew is-sens ta’ sodisfazzjon li ttihom din il-kariga. Fost oħrajn tkelmet dwar ittra partikolari, l-għalliema Angel Mizzi.

Aqra aktar

WEGĦDA: Internet b’xejn u study leave għall-istudenti… dawk apprentisti jitħallsu aktar

Wara li Gvern Laburista poġġa fiċ-ċentru tiegħu l-Edukazzjoni, fil-ħames snin li ġejjin qed iwiegħed li se jkompli jwettaq aktar proposti biex l-edukazzjoni għolja tkompli mixja ‘l quddiem. Wegħdi li se jkunu qed igawdu minnhom l-istudenti. Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat flimkien mal-Ministru Evarist Bartolo u l-kandidata Nikita Zammit Alamango taw elenku tal-viżjoni tal-Partit Laburista għal dan is-settur.

Il-Prim Ministru tenna li r-riżultati fil-qasam tal-edukazzjoni x-xogħol ma ġewx b’kumbinazzjoni iżda ġew b’ħidma bla heda biex llum għandna rekord fin-numru ta’ nies li jaħdmu, l-inqas rata ta’ qgħad u edukazzjoni li qed tipprepara l-istudenti għad-dinja tax-xogħol.

Il-Mexxej Laburista għamel referenza għal dak li sar filwaqt li spjega fid-dettall dak li se jkun qed isir biex l-istudenti jkollhom esperjenza edukattiva aqwa. Huwa spjega kif l-ewwel problema li sab wara amministrazzjoni preċedenti kienet li l-Università ma kelliex biex tħallas il-pagi ta’ Marzu u għalhekk Gvern Laburista irdoppja l-flus għall-Università biex toffri edukazzjoni għolja tal-aqwa livell.

B’referenza għall-MCAST, Joseph Muscat qal li l-konferenza tal-aħbarijiet saret f’din l-istituzzjoni għaliex Gvern Laburisa ma jaqbilx ma min jagħti grad l-istituzzjonijiet iżda se jkompli jaħdem biex istituzzjonijiet bħall-MCAST jibqħu tal-ogħla livell.

Iżda Gvern Laburista taħt it-tmexxija ta’ Joseph Muscat mhux biss investa fl-istituzzjonijiet edukattivi iżda investa fl-istudent, dan b’referenza għall-istipendju li taħt din l-amministrazzjoni beda jingħata ukoll lil dawk l-istudenti li jirrepetu sena, miżura li fi kliem il-Mexxej Laburista kellha effett straordinarja għaliex dawn l-istudenti ma kienux se jkompli l-istudji li kieku ma ngħatawx dan l-istipendju.

Aqra aktar

Il-Prim Ministru jitkellem dwar id-disa’ jum tal-kampanja

Għad-disa’ jum tal-kampanja, permezz ta’ Facebok Live, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar kif illum hi l-ġurnata li fiha ġie diskuss il-qasam tal-edukazzjoni u l-aktar dwar it-tfal.

Muscat qal kif illum il-Partit Laburista tkellem dwar il-piż tal-basktijeit, fejn iridu jimmiraw li l-basktijiet tal-istudenti ma jkunux tqal, u kif ukoll dwar kif se jkunu qed jaslu l-iskola t-tfal, fejn kull tifel u tifla se tkun qed tingħata trasport b’xejn irrispettivament liema skola jattendu. Dan it-trasport se jkunu qed ikollu wkol superviżjoni.

Aqra aktar

Il-piż tal-basktijiet, il-homework u s-sillabu fost il-wegħdi tal-Partit Laburista

“F’dawn l-erbà snin dan il-Gvern bena fuq il-pedamenti li kien hemm fis-sistema edukattiva, iżda għamilna qabża kbira fil-kwalità, mhux biss fil-qasam infrastrutturali iżda ukoll fl-esperjenza edukattiva”  – Joseph Muscat

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat f’konferenza tal-aħbarijiet li matula flimkien mal-Ministru għall-edukazzjoni Evarist Bartolo ġiet spjegata fid-detall il-viżjoni tal-Partit Laburista fil-qasam edukattiv.

Joseph Muscat spjega li f’dawn l-erbà snin saret revoluzzjoni silenzjuża b’numru ta’ inizjattivi li waslu biex jagħmlu differenza kbira fil-ħajja tat-tfal. Fost oħrajn is-sistema ta’ co-education li fi kliem il-Prim Ministru ħalliet riżultati pjuttost tajbin fejn subien u bniet qegħdin jitgħallmu flimkien.

Aqra aktar

Żieda fl-istudenti tal-mediċina

Fl-aħħar sitt snin l-istudenti tal-mediċina fl-Università ta’ Malta żdiedu b’mod konsiderevoli. Ta kontribut kbir ukoll lejn din iż-żieda l-ammont ta’ studenti barranin. F’din is-sena skolastika hemm 808 studenti tal-mediċina meta fis-sena skolastika 2010/2011 kien hemm 488 student.

Sitt snin ilu kien hemm 25 student tal-mediċina fl-Università ta’ Malta li kienu ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Illum hemm 154. Filwaqt li sitt snin ilu kien hemm 44 student barra l-Unjoni Ewropea, is-sena li għaddiet u din is-sena kien hemm 86.

L-istudenti Maltin żdiedu minn 419 għal 568.

Dawn in-numri juru li pajjiżna jista’ jkun suq importanti għall-edukazzjoni medika u għalhekk kienet importanti l-miġja tal-iskola medika ta’ Barts li l-bini tagħha f’Għawdex beda u li iktar tard din is-sena mistennija tilqa’ l-ewwel studenti tagħha.

Hate speech qed iżomm lin-nies milli jidħlu fil-politika; hemm bżonn edukazzjoni

Studju riċenti li sar minn SOS Malta juri li persuna minn kull tlieta hawn Malta tispiċċa vittma ta’ hate speech fuq social media.

Kien għalhekk li dalgħodu l-Ministru Owen Bonnici tkellem dwar linji ħomor, f’konferenza organizzata bħala parti mill-presidenza Maltija dwar hate speech.

Il-Ministru qal li kulħadd għandu dritt jesprimi ruħu, imma l-libertà tal-espressjoni ġġorr responsabilitajiet magħha.

Din l-amministrazzjoni wettqet ħidma favur il-libertà tal-espressjoni.  Per eżempju, tneħħiet il-piena ta’ priġunerija għal vilifikazzjoni tar-reliġjon fl-espressjoni artistika. Fl-istess waqt issaħħet il-protezzjoni kontra dwak li jisfaw vittmi ta’ hate speech minħabba r-reliġjon li jħaddnu.

“Ilħaqna l-għan tagħna?” staqsa l-Ministru Bonnici, u qal li żgur li le. Infatti l-leġiżlazzjoni biss ma ssolvix il-problema. Hemm bżonn li wieħed jitkellem u jeduka. Kulħadd, spjega Owen Bonnici, għandu responsabiltajiet mhux biss bħala ċittadin ta’ pajjiżu, imma bħala ċittadin ta’ komumita online globali.

Aqra aktar

Send this to a friend