Edukazzjoni – Page 5 – One News

Notifiki

WASAL BIEX JIBDA L-KURRIKULU L-ĠDID

Settembru li ġej mhux biss se jkun ifisser sena skolastika ġdida iżda se jkun ifisser ukoll kurrikulu ġdid għall-istudenti fi tliet snin partikolari. Dan hekk kif wara snin ta’ tħejjija u konsultazzjoni issa wasal iż-żmien li dak imfassal jibda jidħol fil-prattika bil-għan li l-istudenti jibda jkollhom esperjenza ta’ tagħlim iktar kompleta bil-mira li iktar tfal jirnexxu.

Aqra aktar

It-tagħlim tal-Malti – rotot differenti biex nilħqu t-tfal kollha

Dawk kollha li llum jitgħallmu l-Malti mhu se jaraw l-ebda tibdil, u dan jinkludi dawk li jispeċjalizzaw fil-lingwa Maltija fl-istudji tagħhom. Id-diskussjoni se tiffoka fuq li jsir sforz biex il-Malti jintuża minn faxxa ikbar ta’ nies, kemm Maltin kif ukoll barranin. Li se jiġi diskuss mhu se jbiddel xejn milli hemm bħalissa, iżda se joffri rotot ġodda ta’ tagħlim għal dawk li llum il-Malti ma jużawhx.

Aqra aktar

Grant għal social workers fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u l-MUMN illum laħqu ftehim dwar is-social workers li huma impjegati ma’ dan il-Ministeru sabiex l-istess social workers ikomplu jiżviluppaw il-karriera professjonali tagħhom fl-interess tal-istudenti u l-familji tagħhom.

Is-social workers, permezz ta’ grant li se tingħata lilhom skont policy ċara, ser ikunu qed jiġu trattati fuq l-istess livell tas-social workers impjegati f’ministeri oħra.

Minn propjetà tal-Gvern għal binja tal-Università

Bħala parti mit-tisħiħ tal-edukazzjoni f’Malta il-Gvern ser jitrasferixxi l-bini tal-Universita’ l-Qadima li tinsab il-Belt Valletta, lill-Universita’ ta’ Malta.  B’dan ifisser li bħal Universitajiet barranin, l-Università ta’ Malta se jkollha l-proprjetà tagħha, li se jkun qed twassal biex din l-istituzzjoni awtonoma tkompli tissaħaħ u finalment jgawdi l-istudent. Id-dettalji.

 B’dan żvelah il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo li sostna l-impenn tal-Gvern li jkun ta’ sostenn biex din l-istituzzjoni awtonoma tkompli tisaħħaħ.

Il-Ministru Evarist Bartolo saħaq li ”Universitajiet barra minn Malta tagħtihom is-saħħa l-propjetà u l-fatt li ser ngħaddulha dan il-bini, se tghinha jkollha l-propjetà tagħha.”

Aqra aktar

Ippjanar u twettiq fil-vjaġġ edukattiv

L-ogħla uffiċjali fit-tmexxija tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol attendew għal seminar bit-tema ‘Ippjanar u Twettiq’ li ffoka fuq it-tmexxija u l-implimentazzjoni tal-miżuri ppjanati fil-vjaġġ edukattiv. Dan is-seminar kien organizzat mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol flimkien mal-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni. Matul dan is-seminar kienu diskussi l-miżuri li l-Ministeru jrid iwettaq biex ikompli jtejjeb is-sistema edukattiva ta’ pajjiżna. Fih tkellmu l-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, is-Segretarju Permanenti Ewlieni, u s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.

Aqra aktar

Send this to a friend