Edukazzjoni – Page 15 – One News

L-Alternattiva temmen li l-iskejjel għandhom ikunu aktar kapaċi jiddeċiedu għalihom

Fil-bidu ta’ sena skolastika ġdida, il-kelliem għall-edukazzjoni ta’ Alternttiva Demokratika, Mario Mallia radd ħajr lil kull min ħadem biex l-iskejjel ikunu lesti u akkoljenti biex jilqgħu l-istudenti illum.

Tenna l-awgurju għall-sforz li qed isir biex l-iskejjel ikomplu jkunu għajn ta’ riflessjoni u azzjoni permezz ta’ bini ta’ komunitajiet ta’ tagħlim. “Huwa permezz ta’ dawn il-komunitajiet li tkun possibbli edukazzjoni iktar inklussiva li tindokra kull tifla u tifel”, tenna jgħid Mallia.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Entużjasti anke jekk li jqumu kmieni ma togħġobhomx

Illum studenti ta’ kull etá jirritornaw lura l-iskola biex jibdew sena skolastika ġdida. Iżda jispikka l-eċitament fost l-istudenti li se jkunu qegħdin iżanżnu skola ġdida f’Ħal Kirkop. Dawn l-istudenti se jkunu qed jagħmlu tranzizzjoni mill-iskola Primarja għal dik Sekondarja. Fi żjara li għamel ONE NEWS f’din l-iskola, wieħed jista’ jinnota l-eċitament fost l-istudenti biex jaraw min se jkollhom fl-istess klassi tagħhom u liema għalliema se jgħallmuhom.
Aqra aktar

Biex it-tablets fil-klassi jkunu suċċess…

Illum tibda s-sena skolastika għal ħafna studenti. Wieħed mill-aktar inċentivi msemmija, u bir-raġun, huwa dak tal-użu ta’ tablets fil-klassijiet. L-għalliema se jkun determinanti fl-użu ta’ tablets għar-raba’ sena tal-primarja. Se jkunu huma li jiżguraw li l-proġett ikun suċċess.

Dan is-servizz tista’ ssegwi dak li kellhom xi jgħidu għalliema u LSAs.

Aqra aktar

Dak li se jgawdu 56,000 student u 10,000 edukatur

Aktar minn 56,000 student u 10,000 edukatur ser jirritornaw l-iskola fil-jiem li ġejjin hekk kif tibda s-sena skolastika ġdida.

Nhar it-Tnejn, total ta’ 31,873 student se jibdew is-sena skolastika tagħhom fl-iskejjel primarji u sekondarji statali flimkien ma’ 3,713 għalliema u 2,143 LSA. Se jgawdu minn numru ta’ proġetti infrastrutturali kbar fl-iskejjel saru għal din is-sena skolastika. Dawn jinkludu:

Aqra aktar

Tista’ tikteb waqt dawk il-ħames minuti!

L-istudenti Univeristarji issa se jkollhom l-opportunità li waqt il-ħames minuti ta’ qari li jkun hemm qabel jibda’ eżami, jiktbu noti ta’ ippjanar. S’issa, waqt dawn il-ħames minuti, wieħed seta’ biss jaqra l-mistoqsijiet jew jara l-karta tal-eżami u jippjana mentalment.

Deċiżjoni li aktarx tinżel tajjeb ħafna m’għadd ta’ studenti, hekk kif f’dawn l-aħħar xhur kien hemm diversi lmenti li l-qari ta’ qabel l-eżami kien qed iservi aktar ta’ deni milli ġid.  Ħin ta’ silenzju fejn wieħed ma jista’ jagħmel xejn kien qed jgħin sabiex jiżdied il-livell ta’ stress qabel l-eżami.

 

Tablets fil-klassijiet mill-ġimgħa d-dieħla

Il-bidu ta’ sena skolastika ġdida se jġib miegħu l-bidu tal-proġett “tablet per child” mal-istudenti tar-raba’ sena. Ix-xogħol biex din il-miżura tkun suċċess għaddej ġmielu tant li kienu propju l-għalliema li spiċċaw fuq il-bankijiet qabel l-istudenti tagħhom.
Aqra aktar

Ftehim ġdid biex aktar studenti jkunu preparati għad-dinja tax-xogħol

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol laħaq ftehim mal-GRTU dwar il-programm edukattiv GEM16+.

Bis-saħħa ta’ dan ftehim, studenti li qed jitħejjew għas-SEC u jattendu l-programm se jkunu jistgħu jgħaddu minn esperjenza ta’ xogħol  skont il-ħiliet u l-ħajriet tagħhom.

Il-programm joffri ukoll preparazzjoni lill-istudenti għall-eżamijiet ta’ SEC fil-Malti, l-Ingliz, il-Matematika, il-Fiżika u l-ECDL.

Paul Abela mill-GRTU saħaq li r-riżorsa umana trid tirrispondi għall-tkabbir ekonomiku li għandha Malta. Għaldaqstant il-programm se joffri preparazzjoni għad-dinja tax-xogħol lill-istudenti.
Il-Ministru ghall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li dan il-programm huwa ta’ ġid għall-istudenti.

Aqra aktar

Ma jirriżultax li tal-mini buses abbużaw

Investigazzjoni tal-Awtorità Maltija għall-Konsumatur dwar ir-rati ta’ trasport imħallsa minn ġeniturii li jibagħtu lit-tfal fi skejjel tal-Knisja ma sabitx abbuż minn naħa tal-operaturi tal-minibuses. Din is-sena l-operaturi żiedu l-prezzijiet tagħhom. Dan f’mument fejn il-Gvern ta’ inċentiv fit-taxxa lil dawk li jibgħatu lil uliedhom permezz ta’ dan it-trasport u l-prezz tad-diesel naqas.

Aqra aktar

Klabb 3-16: konkorrenza qawwija aktar minn qatt qabel!

Klabb 3-16 qed iservi ta’ nifs għall-ġenituri li jaħdmu, tant li kienet lanqas għadha ntemmet Skola Sajf, li għadd ta’ tfal kienu diġa irreġistrati biex jattendu dan il-klabb, fil-ġimgħatejn li jkun għad fadal sakemm tibda sena akkademika oħra.

Tkellimna ma’ Elizabeth Pisani, Kap Eżeukiitv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi, li spjegat kif għal dawn il-ġimgħatejn hemm aktar minn elf student li inkitbu.

Aqra aktar

Send this to a friend