Droga – Page 29 – One News

Notifiki

Żewġ sorijiet kuntenti bil-ħaxixa

Ma tiġrix kuljum li tara żewġ sorijiet ipejpu l-ħaxixa. Imma għal żewġ sorijiet fis-Central Valley ta’ California, hija ħaġa li tiġri kuljum. Dan huwa wieħed minn 20 stat li llegalizza l-użu tal-marijuana jekk tintuża għal raġunijiet mediċi.

Aqra aktar

27 persuna arrestati b’rabta ma’ droga

Ħidma mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga matul il-lejl li għadda, fl-inħawi ta’ Ħ’Attard u l-Mosta wasslet għall-arrest ta’ 27 persuna oħra (4 nisa u 23 raġel) li l-età tagħhom tvarja bejn is-16 u l-40 sena.

L-arrestati huma ta’ nazzjonalita` Maltija, Ingliża, Spanjola, Ċeka u Taljana u nstabu fil-pussess ta’ droga bħall-pjanta u r-raża tal-kannabis, amfetamina u ecstasy.

L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.

Kellu 4kg ta’ sustanza lesta għat-traffikar

Membri tal-iskwadra ta’ kontra d-Droga ilbieraħ wara nofsinhar arrestaw Taljan ta’ 31 sena.

Fil-pusess tar-raġel instab madwar 4kg sustanza suspettata raża tal-kannabis, lesta biex tiġi ttraffikata. Hu mistenni jitressaq il-Qorti bl-arrest fis-siegħat li ġejjin, akkużat b’assoċjazzjoni fl-importazzjoni, traffikar u pusess aggravat ta’ l-istess droga fost akkużi oħra.

 

 

14 arrestati fuq droga

Erbatax-il persuna kienu arrestati mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga, assistiti mir-Rapid Intervention Unit, fil-jiem li għaddew wara li nstabu fil-pussess ta’ dawk li huma maħsuba li huma eroina, kokaina, ecstasy u kannabis.

Is-suspettati, kollha rġiel, għandhom bejn it-tmintax u l-erbgħin sena u kienu arrestati waqt sensiela ta’ tfittxijiet f’numru ta’ lokalitajiet, fosthom Saint Andrew’s, Paceville, Ħal Tarxien u ż-Żejtun, kif ukoll Għajnsielem, ix-Xewkija u s-Sannat.

Aqra aktar

Droga f’ammonti żgħar: 503 arrest fi 13-il xahar

F’tagħrif preżentat fil-Parlament mill-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela, jirriżulta li minn April 2015 sal-lum kien hemm 503 arrest ta’ persuni li jgħixu Malta, b’rabta ma’ reati li jaqgħu taħt il-Kapitolu 537.

Dan il-Kapitolu jara li jkun provdut trattament għal persuni fil-pussess ta’ kwantitajiet żgħar ta’ droga projbita għall-użu personali. Jara wkoll li jittieħdu  miżuri ta’ riabilitazzjoni għal persuni dipendenti mid-droga.

Fost dawk kollha arrestati, 399  kienu Maltin u 104 kienu barranin.

Intant fi tweġiba għal domanda separata ħareġ li mis-sena 2008 sas-26 t’April 2016 l-ammont ta’ droga eroina, kokaina u kannabis li nqabdet kienet kif jidher fit-tabella li tpoġġiet fuq il-mejda tal-Kamra.

Eroina Kokaina Kannabis
2008 8Kgs 427grs 21Kgs 144grs 23Kgs 436.1grs
2009 8Kgs 411.13grs 16Kgs 005.363grs 481Kgs 728.39grs
2010 5Kgs 090.09grs 4Kgs 234.47grs 43Kgs 526.78grs
2011 3Kgs 967.38grs 5Kgs 354.77grs 91Kgs 7.7grs
2012 1Kg 331.25grs 142Kgs 857.5grs 19Kgs 244.9grs
2013 1Kg 301grs 3Kgs 652grs 10Kgs 274.23grs
2014 1Kg 769grs 5Kgs 273grs 111Kgs 275.2grs
2015 3Kgs 878grs 21Kgs 236grs 73Kgs 954.54grs
2016 171.17grs 2Kgs 228.22grs 50Kg s415grs

 

 

 

Każ quddiem il-Kummissarju tal-ġustizzja

Tul l-ewwel sena minn mindu daħal fis-seħħ l-Att dwar id-Dipendenza fuq id-droga, il-Kummissarju tal-Ġustizzja, rwol maħluq minn dan l-istess att, semgħet tlett mija, erbgħa u erbgħin każ ta’ pussess sempliċi ta’ droga.

F’ tlettax-il seduta, minn Settembru tas-sena li għaddiet sa’ Marzu ta’ din is-sena, il-Kummissarju Vicky Scicluna, semgħet każijiet t’ individwi li nqabdu b’ammonti żgħar ta’ droga u li weħlu multa minima mingħajr ma tħamġitilhom il-kondotta.

Mit- 344 każ, 86 minnhom kienu persuni ta’ nazzjonalita barranija, 25 persuna kienu volontarjament irreferuti għall-għajnuna jew mitluba jattendu għal seduta oħra biex il-kummissarju tkun żgurata li dawn il-persuni jirċievu l-għajnuna li jeħtieġu.

Iżda l-għajnuna ulterjuri f’ dan l-istadju tista tkun rifjutata.  Madanakollu mat-tieni sejba ta’ ħtija, l-għajnuna hija imposta u l-każ ikun riferut quddiem il-Board ta’ Rijabilitazzjoni mid-Droga, ppresedut mill-ex Imhallef Giovanni Bonello.

S’issa kienet persuna waħda biss li nstabet ħatja darbtejn fi żmien ta’ sentejn jew inqas għalhekk ġiet riferuta quddiem dan il-Board.

Il-Ministru għall-ġustizzja Owen Bonnici stqarr li l-għan tal-liġi, li persuna tingħata l-għajnuna flok tkun trattata bħala kriminal, qed jintlaħaq.

Il-Bord għandu poter li jimponi ċertu direttivi li jwasslu għal konsegwenzi jekk ma jiġux obduti mill-persuna. Dan il-Board jisma’ ukoll każijiet ġenwini ta’ vittmi tad-droga mixlija b’pussess aggravat, meta l-Qorti tal-Maġistrati jidhrilha li l-akkużat għandu dipendenza serja fuq id-drogi iżda għandu l-volontà li joħroġ mill-vizzju.

Jekk ir-rijabilitazzjoni tkun suċċess, imbagħad il-Qorti tal-Maġistrati tagħti piena li ma tkunx waħda ta’ ħabs bilfors.

Tul is-sena saru disgħa u sebgħin talba għal riferenza mill-Qorti tal-Maġistrati għal quddiem il-Board tar-rijabilitazzjoni mid-Droga, minnhom kienu riferuti erbatax-il każ u s’issa ħames każijiet jinsabu fi stadju avvanzat.

 

 

Send this to a friend