Droga – Page 27 – One News

Notifiki

Arrestat l-Għawdxi akkużat li ġab f’Malta 15-il kilo droga

Joseph Rodney Grima ta’ 23 sena minn Għajnsielem, Għawdex tneħitlu l-liberta proviżorja wara l-appell li għamel l-Avukat Ġenerali lill-Maġistrat Antonio Micallef Trigona dwar il-ħelsien mill-arrest. Huwa ġie akkużat b’importazzjoni u pussess ta’ 15-il kilo droga kokaina li nstabet moħbija f’karozza li nxtrat mir-Renju Unit u li nġiebet f’pajjiżna bil-vapur minn Sqallija nhar it-Tnejn li għadda.

Aqra aktar

Kellu droga moħbija f’karozza li nxtrat mir-Renju Unit

Joseph Rodney Grima ta’ 23 sena minn Għajnsielem, Għawdex wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta’ importazzjoni u pussess ta’ 15-il kilo droga kokaina.

Droga li nstabet moħbija f’karozza li nxtrat mir-Renju Unit u li nġiebet f’pajjiżna bil-vapur minn Sqallija nhar it-Tnejn li għadda. Minkejja t-talba għall-ħelsien mill-arrest, l-ispettur Jonathan Cassar argumenta li dan huwa każ gravi ħafna li l-investigazzjonijiet dwaru għadhom għaddejjin u li hemm żewġ xhieda li għad iridu jixhdu.

Xhieda li allegatament irmunkaw il-karozza li fiha nstabet id-droga. Min-naħa tiegħu, l-Maġistrat Antonio Micallef Trigona qal li jiddejjaq iżomm persuna arrestata għalxejn u ddeferixxa d-deċiżjoni fuq it-talba għall-Ġimgħa filgħodu. Intant, il-Qorti laqgħet it-talba tal-Prosekuzzjoni għall-iffriżar tal-assi tal-imputat.

Inqabdu b’15-il kg kokaina

Wara gimgħat ta’ ħidma intensiva, membri mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga assistiti mill-Law Enforcement Section tad-Dwana waqqfu vettura li kienet għada kif waslet Malta mill-Italja u li kien hemm suspett raġonevoli li fiha seta kien hemm ammont sostanzjali ta’ droga moħbija.

Aqra aktar

Somalu u Libjan bil-kokaina u l-kannabis f’Paceville

Żewġ barranin inżammu taħt arrest wara li f’ każi separati nqabdu fil-pussess ta’ numru ta’ boroż ta’ kokaina u kannabis f’ Paceville, ilbieraħ filgħaxija.

F’ inqas minn 24 siegħa, Abdirashid Ahmed Sirad t’ 20 sena, mis-Somalia u Mohammed Husayn Mustafa Omar ta’ 29 sena li huwa refuġjat Libjan tressqu quddiem il-Maġistrat Neville Camilleri f’ każijiet separati. It-tnejn qed ikunu akkużati b’ pussess aggravat ta’ droga.

Aqra aktar

Ma jingħatax ħelsien mill-arrest wara li nqabad bid-droga

Iktar ħidma mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga fil-lejl tal-bieraħ wasslet għall-arrest ta’ raġel Somalu li għandu 26 sena wara li nstab fil-pussess ta’ madwar 40 biċċa ta’ sustanza kannella suspettata raża tal-kannabis.

Din is-sustanza nstabet moħbija f’pakkett tas-sigaretti u kienet lesta biex tiġi ttraffikata ġewwa Paceville.Aqra aktar

Żball u l-lingwa jeħilsu akkużat

Żball fid-data tal-akkuża wassal biex inħeles immigrant li kien akkużat bi traffikar ta’ kannabis fiċ-ċentru miftuħ. Dan għax skont il-qorti ma setax jinstab ħati skont l-akkuża, jew kif ġieli smajna jingħad, guilty as charged.

Filwaqt li f’waħda mill-akkużi ntqal li r-reat twettaq fl-14 ta’ Lulju, fl-oħra ntqal li seħħ fis-16 ta’ Lulju. Mis-smigħ ir-riżultati li l-allegat każ seħħ fl-14 ta’ Lulju. Fid-dawl li l-akkużat ma jifhimx bil-Malti u l-każ kien qed isir bl-Ingliż il-qorti qalet li l-akkużat kien qiegħed iwieġeb għall-akkuża kif saret bl-Ingliż.

Fi kliem ieħor dik żbaljata. Kien dan li wassal biex is-Somalu Mohammed Hussein Abdi ma nstabx ħati bil-Maġistrat Natasha Galea Sciberras tikkwota sentenzi oħra biex isaħħah id-deċiżjoni tagħha.

Akkużat bid-droga fil-qalziet ta’ taħt

Mustafa Tunkara mill-Gambja inżamm taħt arrest preventiv wara li fuqu instabet droga kannabis.

Ir-raġel ta’ 38 sena u li jgħix fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa, fil-lejl ta’ bejn il-Ħadd u t-Tnejn kien fil-kumpanija ta’ nies oħra f’San Ġiljan meta waqt ronda tal-pulizija huma dehru suspettużi.

Aqra aktar

Send this to a friend