Droga | One News - Part 21

Notifiki

Jilmenta l-ikbar baruni tad-droga

Il-baruni tad-drogi Messikan, Joaquin “El Chapo” Guzman ilmenta fil-qorti dwar il-kundizzjonijiet ta’ kustodja fil-ħabs tal-Istati Uniti.

Guzman qed jinżamm taħt sigurtà massima fil-ħabs fi New York wara li x-xahar li għadda kien estradit. Huwa ħarab darbtejn mill-ħabs fil-Messiku, darba f’basket tal-ħwejjeġ u riċentament permezz ta’ mina fiċ-ċella tiegħu.

Fil-Qorti, huwa wieġeb li ma kienx ħati għat-tmexxija tal-akbar organizzazzjoni tat-traffikar tad-drogi fid-dinja għal karriera twila ta’ snin. Jekk jinsab ħati, huwa jaffaċċja ħajja fil-ħabs.

MIĊĦUDA t-talba biex titnaqqaslu sentenza ta’ 15-il sena ħabs

John Camilleri, ta’ 48 sena mill-Imqabba, se jkompli jiskonta sentenza ta’ 15-il sena ħabs wara li l-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet t-talba li għamel biex titnaqqas il-piena tal-ħabs.

Camilleri, magħruf bħala “Ġanni tal-Bully”, kien ġie kkundannat 15-il sena ħabs u mmultat €35,000 lura f’Novembru tal-2005 wara li f’ġuri nstab ħati li f’Diċembru tal-2000 kien instab fil-pussess ta’ 953 pillola ecstasy.

Hu ġie akkużat mill-Pulizija li ħeba l-pirmli f’ħajt tas-sejjieħ u f’munzell żrar fil-barriera tiegħu fil-Qrendi.

Aqra aktar

Jirrifjuta li jixhed fil-każ ta’ ħuh

Ħu żagħżugħ akkużat bi traffikar ta’ droga m’aċċettax li jixhed fil-każ.

L-akkużat fil-każ huwa Melvin Cini, ta’ 26 sena li kien arrestat iktar kmieni dan ix-xahar wara li f’operazzjoni tal-Pulizija innotawh imur jiftaħ u jfittex f’karozza li kien fiha nstabet id-droga eroina, kokaina, kannabi u ecstacy.

Aqra aktar

Iġorr id-droga għax kellu bżonn il-flus

Raġel akkużat bit-traffikar tad-droga qal li hu aċċetta li jġorr id-droga, li nstabet fil-pussess tiegħu, għaliex kellu bżonn il-flus.

John Xuereb, ta’ 48 sena minn San Pawl il-Baħar, inqabad bid-droga nhar is-Sibt li għadda wara li l-Pulizija rċeviet tagħrif li kien qed ibiegħ id-droga.

Aqra aktar

45 sentenza ta’ servizz fil-komunità

Is-sena li għaddiet ingħataw 45 sentenza fejn fihom akkużat li nstab ħati b’reat intbagħat jagħmel xogħol fil-komunità minflok intalab li jiskonta sentenza fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.

Minn dawn is-sentenzi 41 ingħataw mill-Qorti f’Malta u erbgħa mill-Qorti f’Għawdex.

Jispikkaw sentenzi fejn din it-tip ta’ piena ngħatat wara li akkużat ikun ħareġ jew qed jipprova joħroġ minn xi vizzju jew inkella akkużat ma jkollux rekord kriminali u għalkemm irid iħallas ta’ għemilu jkun ta’ ħsara għalih jekk jispiċċa wara l-ħitan għolja ta’ Kordin.

Fost dawn il-każi riċenti li spikkaw kien hemm is-sentenza tal-Maġistrat Joe Mifsud fejn raġel li kkawża l-mewt f’inċident tat-traffiku, għalkemm il-ħtija ma kinetx esklussivament tiegħu, ingħata sentenza ta’ 480 siegħa xogħol fil-komunità minbarra multa. Dawn l-480 huma l-massimu li jista’ jingħata bil-liġi bħala xogħol fil-komunità.

Aqra aktar

Żewġt irġiel arrestati f’San Pawl il-Baħar wara sejba ta’ droga

Tard il-bieraħ wara nofsinhar wasslu għall-arrest ta’ żewġt irġiel Maltin, wieħed ta’ 48 sena, residenti San Pawl il-Baħar u raġel ieħor ta’ 39 sena residenti s-Swieqi, dan wara jiem t’osservazzjoni mill-membri tal-iskwadra ta’ kontra d-Droga.

Wara tfittxija ġewwa vettura li kienu fiha ż-żewġt irġiel f’Buġibba, nstabu u ġew elevati madwar 200 gramma, allegatament kokaina, ippakjata f’kapsoli. Minn tfittxijiet ulterjuri ġewwa r-residenza tar-raġel ta’ 48 sena, ġiet elevata arma tan-nar bil-munizzjon.

Aqra aktar

Traffikant tad-droga mibgħut il-ħabs

Il-Qorti bagħtet il-ħabs traffikant tad-droga wara li ammetta l-akkużi ta’ pussess aggravat ta’ ecstasy u raża tal-kannabis.

Ayman Abul-Ez Mohammed Hanafwa ammetta wkoll li kellu fil-pussess tiegħu pjanti tal-kannabis u li kien jitraffika l-istess droga.

Quddiem il-Maġistrat Aaron Bugeja, Hanafwa qal li huwa kellu l-vizzju tad-droga u kellu bżonn l-għajnuna, u biex ma jintbagħatx il-ħabs fid-dawl li ammetta l-akkużi. Filwaqt li nnutat li r-raġel kien diġa tpoġġa taħt sentenza sospiża, il-Qorti qalet li huwa rema opportunita biex jirriforma lilu nnifsu. Il-Maġistrat semma wkoll kif sitt xhur wara li ngħata ċ-ċans ibiddel ħajjtu, inqabad iwettaq offiżi oħra.

Aqra aktar

Send this to a friend