Droga – Page 17 – One News

Notifiki

Bi €82,000 id-dar wara li rċieva pakkett mimli droga

Malti ta’ 40 sena residenti Birżebbuġa wieġeb mhux ħati wara li tressaq il-Qorti hekk kif ilbieraħ, minn tfittxija tal-Pulizija rriżulta li kien fil-pussess ta’ diversi tipi ta’ droga, €82,000 fi flus kontanti u pornografija ta’ minuri fost oħrajn. Il-Qorti ordnat l-iffriżar tal-assi tal-akkużat fejn hu baqa’ miżmum taħt arrest hekk kif ma saret ebda talba għall-ħelsien.

Keith Falzon qed ikun akkużat bl-importazzjoni tal-metamfetamina u traffikar u pussess aggravat ta’ drogi kollha li nstabu fil-pussess tiegħu, kif ukoll talli kellu fil-pussess tiegħu materjal pedo-pornografiku, li kkorrompa minuri u kellu attivitajiet magħhom u talli kkommetta ħasil ta’ flus u kiser il-kundizzjonijiet tal-liberta’ proviżorja li kienu imposti lilu mill-Qorti, fost akkużi oħrajn.

Aqra aktar

Id-droga li m’aħniex inlaħħqu magħha

Id-droga sintetika mhux biss hija sfida enormi għall-pulizija minħabba li mhijiex uffiċjalment illegaliiżda qed tkun ta’ sfida akbar għall-uffiċjali fi ħdan iċ-ċentru tad-Detox.

Dan għaliex skont id-Direttur Kliniku fi ħdan dan iċ-ċentru, George Grech, din it-tip ta’ droga hija ferm iżjed qawwija mill-kannabis. L-effetti tagħha jistgħu jkunu varji bħall-ewforijail-vjolenza, l-aġitazzjoni, l-ansjetàil-biża’ u l-paranojja tant li litteralment dawn in-nies xi kultant iridu jintbagħtu għal kura addizzjonali sabiex jikkalmaw

Uġigħ ta’ ras oħra hija li peress li dawn it-tip ta’ sustanzi mhumiex illegali, dawn jistgħu jinxtraw minn kulħadd tant li kien hemm każijiet ta’ tfal addoloxenti ta’ 13, 14 u 15-il sena li jabbużaw minn din id-droga. Grech jgħid li “din hi l-età ta’ meta jiġu jarawnaimbagħad meta teħdilhom l-istorja jgħidulek li ilhom jabbużaw minnha sentejn u tliet sninjiġifieri hija inkwetanti.”

Dan jiġifieri li f’xi każi kien hemm tfal ta’ 10 snin li bdew jabbużaw mid-droga sintetikaIżda l-aktar każijiet komuni ta’ adolexxenti li jabbużaw mid-drogi sintetiċi huma dawk fl-età ta’ 16, 17 u 18-il sena. B’ hekk Grech jgħid li quddiemhom għandhom sfida kbira.

Aqra aktar

Raġel arrestat wara sejba ta’ droga f’Għawdex

Ħidma mill-iskwadra ta’ Kontra d-Droga tul il-lejl li għadda f’Għawdex wasslet għall-arrest ta’ raġel ta’ 55 sena, residenti l-Imsida.

Il-raġel instab fil-pussess ta’ madwar 40 qartas b’sustanza suspettata kokaina filwaqt li pprova jarmi l-istess sustanza. Flimkien ma’ din is-sustanza instabu wkoll miżien elettroniku u affarijiet oħra li jindikaw pussess aggravat u traffikar ta’ l-imsemmija sustanzi. Huwa ġie arrestat sabiex jgħin lill-Pulizija fl-istħarriġ.

Aqra aktar

Qabdiet kbar ta’ droga u sfidi ġodda

L-isfida ta’ drogi sintetiċi li qed jidħlu fis-suq hija biċċa wġigħ ta’ ras għall-korp tal-pulizija li qed jaħdem bil-għan li jkun hemm leġiżlazzjoni li tagħmel illegali dawn is-sustanzi ġodda li qed jinbtu minn żmien għal żmien. “Sfortunatament fuq livell Ewropew il-problema tad-droga sintetika dejjem qed issir aktar komuni,” qal l-Assistent Kummissarju Denis Theuma li huwa responsabbli mill-Iskwadra ta’ kontra d-Droga.

Fil-preżent f’pajjiżna għandna madwar 11-il tip ta’ sustanza sintetika li hija illegali, madankollu, għad hemm mijiet oħra li għadhom legali u dan minħabba li ta’ spiss jinbtu sustanzi ġodda.

Aqra aktar

Jitressaq il-Qorti wara sejba ta’ 18-il kilo droga

Tressaq il-Qorti, Dominic Vella, ċittadin Ingliż li jgħix Malta u li nqabad fuq il-katamaran li ġie Malta minn Sqallija bi tmintax-il kilo ta’ droga kokaina u eroina.
Kienu l-klieb mis-sezzjoni tad-droga li wasslu għal din is-sejba kbira ta’ droga li kienet moħbija fi trakk u li kienet maqsuma f’sitt kilo kokaina u tnax-il kilo eroina.
L-Ispettur Pulis mill-iskwadra tad-droga spjega fil-Qorti li l-Ħamis l-uffiċjali tal-Pulizija kienu għaddejjin bi tfittxija ta’ rutina fil-Valletta Waterfront fuq vetturi li waslu minn Sqallija.

Aqra aktar

Jinqabad ġej Malta bi 18-il kilo droga

Ingliż li jgħix Malta nqabad fuq il-katamaran li ġie Malta minn Sqallija bi 18-il kilo ta’ droga kokaina u eroina. Din id-droga kienet fil-vettura tar-raġel ta’ 54 sena u  kienet maqsuma f’sitt kilo kokaina u 12- il kilo eroina. Aqra aktar

Miċħuda t-talba għall-ħelsien tal-priġunier marid b’kilwa; konferma li l-ħabs ma kienx ta’ effett fuq saħħtu

Il-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest  ta’ priġunier marid bil-kliewi.

Christoper Bartolo għamel din it-talba minħabba raġunijiet ta’ saħħa, iżda f’sentenza tal-Qorti ppreseduta mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri u żewġ Imħallfin irriżulta li fil-ħabs Bartolo qed jingħata l-kura meħtieġa.

Aqra aktar

Alġerin ipprova jbigħ id-droga lill-Pulizija

Alġerin ta’ 23 sena ġie arrestat bejn il-lejl tas-Sibt u l-Ħadd f’Paceville, wara li avviċina numru ta’ Pulizija pajżana u pprova jbegħelhom id-droga. Hu tressaq il-Qorti, fejn ġie akkużat ukoll li kellu fuqu d-drogi kannabis u kokaina f’post fejn jiltaqgħu iż-żgħażagħ.

Aqra aktar

Send this to a friend