Droga – Page 15 – One News

Notifiki

Jista’ jkun li qed jieħdu d-droga…

Jista’ jkun u mhux bilfors biex wieħed ma jallarmax ruħu imma huwa tajjeb li lilkom il-pubbliku titwasslilkom idea ċara tad-droga li hija l-iżjed popolari bħalissa fil-konsum tagħha. L-iskop hu wieħed ta’ ġid ħalli jekk taf b’xi ħadd li għaddej minn dan is-saram tgħinnu u mhux tħallieh jitkisser.

 

Dawn huma ftit punti li huma relatata mad-droga magħrufa bħala ‘crack’ bl-Ingliż jew kif inhi magħrufa f’pajjiżna; ‘il-Pipa’. Mhix il-pipa li jpejpu l-anzjani, xejn affattu. Huwa flixkun tal-plastik, x’aktarx tal-ilma jew anke ta’ xi minerali li jkun nofsu mimli bl-ilma. Tgħaraf li persuna qed tabbuża mid-droga permezz tal-pipa għax ikollu toqba lejn l-għonq u straw li tista’ titneħħa jekk ma tkunx qed tiġi użata fil-mument. Tinduna li dan qed jintuża għad-droga għax ikun imsewwed lejn in-naħa ta’ fuq u r-riħa li joħloq ma tantx tkun pjaċevoli. Fuq abbli tara ‘foil’ u rmied tas-sigaretti. Biex dak li jkun ma jħallix suspett, kapaċi jneħħi l-foil u l-irmied u jħalli l-flixkun bla tapp. Abbli tara wkoll lakstuwa li tintuża biex tissokka l-foil mal-għonq tal-flixkun.

 

Sorsi lil One News qalu wkoll li ħafna mill-persuni li jkunu qed jagħmlu użu minn dan il-flixkun, kapaċi jaħbuh wara t-toilet, fil-gwardarobbi, fil-garaxxijiet, fil-kmamar tal-bjut u anke f’xi cupboards. Il-bniedem jista’ juri suspett għax filli jkun persuna li tħobb toħroġ u filli tinġabar dejjem ġewwa bl-iskuża li qed tara xi film jew serje’ u tipprova ma tiġbidx attenzjoni fuqha. Popolari wkoll li nies li jużaw jitolbu spiss €50 għaliex il-pipa tiswa daqshekk.

 

Il-persuna kapaċi wkoll ikollha livell ta’ paranoia u tagħmel mossi b’għajnejha u turi li hi maħkuma minn biża’.

 

Ovvjament din l-informazzjoni kollha biex wiehed jaghmel kuragg, iqum u jibda t-triq tal-ħelsien minn dan id-dwejjaq. Tkellimna mal-Kap Ezekuttiv tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS) Alfred Grixti fejn wera tħassib li d-drogi sintetiċi fosthom il-pipa żdiedet. Ħeġġeġ li n-nies li għaddejjin minn dan l-inkwiet m’għandhomx jiddejqu jagħmlu kuntatt mad-detox jew iċ-ċentru tas-Sedqa f’Santa Venera fejn mingħajr ma jaraw il-professjoni jew l-uċuħ tal-persuni li jitolbu l-għajnuna, dawn jiġu assistiti fuq livell professjonali u kunfidenzjali. Ħafna jibżgħu jagħmlu l-pass minħabba l-biza’ li tidħol il-pulizija. Huwa fatt li l-pulizija primarjament tgħin mhux takkuża. Pero’ f’każi simili, dak li jingħad jibqa’ kollox fuq livell ta’ privatezza. L-iskop hu li tqum u tagħmel il-pass. Caritas, l-Oasi, Sedqa, Appoġġ, ħbieb li tista’ tafda, familjari jew counsellours jistgħu jgħinuk. Jeżisti wkoll l-NA (Narcotics Anonymous) li huma laqgħat professjonali fejn l-addict imur u jiftaħ qalbu u dak li jingħad jibqa’ bejn l-erba’ ħitan tal-post. Dawn isiru kuljum fil-Millenium Chapel u huma miftuħa ghal kulħadd basta dak li jingħad hemm ġew jibqa’ hemm ġew. Tista’ ssib aktar dettalji dwar dawn il-laqgħat fuq: http://millenniumchapel.org/ Wieħed jista’ wkoll iċempel fuq in-numru 179.

5 xhur ħabs għal furnar li pprova jdaħħal id-droga fil-ħabs

Furnar ingħata sentenza ta’ ħames xhur ħabs u multa ta’ €700, wara li daħħal xi drogi fil-ħabs għaliex ibnu li huwa dipendenti mid-droga kien qiegħed jikkontempla suwiċidju. Il-każ imur lura għal seba’ snin ilu, meta fil-Faċilita’ Korretiva’ ta’ Kordin, raġel ta’ 58 sena mill-Belt Valletta kien f’pussess ta’ pakkett bi droga kokaina, fejn kien ser iżżur lil ibnu li kien qiegħed jissokkta sentenza ta’ ħabs.

Iwieġeb li mhux ħati li ttrafika d-droga

Jonathan Fenech ta’ tlieta u tletin sena mir-Rabat ingħata l-ħelsien mill-arrest b’depożitu ta’ elf ewro u garanizja personali ta’ għaxart elef ewro wara li wieġeb mhux ħati li ttraffika d-droga minn stabbiliment li għandu f’San Pawl il-Baħar.

Fenech li jaħdem bħala barman tressaq il-Qorti l-Erbgħa filgħodu mixli bil-pussess u traffikar ta’ droga u li kien qiegħed jopera attività kummerċjali mingħajr il-liċenzja tl-pulizija.

Huwa ġie arrestat fuq il-post fil-lejl ta’ bejn it-Tnejn u t-Tlieta li għadda minn uffiċjali tal-pulizija stazzjonati fl-Għassa tal-Qawra fi spezzjoni għall-għarrieda fl-istabbiliment tiegħu.

Aqra aktar

L-24 ta’ Diċembru għadu maħbub minn bosta

Il-Jum ta’ għada, l-24 ta’ Diċembru għadu sinonimu ma’ spirtu sabiħ għal bosta. Ħafna jkun għad fadlilhom xi xiri x’jagħmlu. Imma għadek issib ħafna nies li jħobbu jerfgħu din il-ġurnata biex iżuru ħbieb li jkunu ilhom ma jiltaqgħu jew inkella jħallu propju din il-ġurnata fis-sena biex jerġgħu jġeddu xi ftit memorji u tifkiriet tat-tfulija.

Ma jonqsux l-awguri għalkemm fil-mezzi tal-midja soċjali sirna naraw ħafna kummenti li wieħed m’hemmx għalfejn jistenna dawn il-jiem biex jirreċiproka awguri ta’ xewqat tajba lil dak li jkun. Imma ejja ngħidu li b’mod awtomatiku hekk jiġri u s-soċjeta’ tistimola biex dan jiġri wkoll. Mhux inqas il-midja li żżid l-adrenalina għal dan l-istat ta’ ferħ fin-nies.Aqra aktar

Il-flakka illegali mill-ġimgħa d-dieħla

Permezz t’Avviż Legali li mistenni jkun ippubblikat il-ġimgħa d-dieħla, id-droga sintetika flakka u drogi oħra simili se jsiru illegali f’pajjiżna.

Filfatt, is-sustanza alpha PVP li hija magħrufa fit-triq bħala flakka, se ssir illegali b’dan l-Avviż Legali.

Minbarra l-alpha PVP, dan l-Avviż Legali se jagħmel illegali wkoll żewġ sustanzi oħra – l-4,4-DMAR u l-methoxetamine.Aqra aktar

Jitwaqqaf fl-Ajruport wara sejba ta’ droga

Dan il-lejl uffiċjali tad-dwana flimkien mal-Pulizija tal-iskwadra ta’ kontra d-droga nterċettaw tlett pakketti kokaina u eroina, minn fuq raġel ta’ nazzjonalità Niġerjana li kien dieħel f’ pajjiżna mill-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta.Aqra aktar

Appell għal iktar għarfien dwar il-marijuana

Waqt li kulma jmur qed jirranka d-dibattitu dwar il-legalizzazzjoni tal-użu tal-kannabis, zagħzugħ Malti jsostni li mhux talli ma kintix għalih droga li waslitlu għal drogi oħra, iżda jsostni li għenitu jaqta’ d-dipendenza fuq il-kokaina.

Din hi l-istorja ta’ Mark, żagħżugħ li jsostni li ħajtu nbidlet għall-aħjar mindu beda jpejjep il-ħaxixa. Madankllu jwissi li trid issir distinzjoni bejn marijuana ta’ kwalità u l-ħafna mbarazz li hawn jiġri fl-idejn.

Aqra aktar

Jieħdu r-riedni wara li ntrikbu mid-droga

Ħamest irġiel u żewġ nisa temmew b’success programm tas-Sedqa għar-rijabilitazzjoni mid-droga. Tul is-snin is-Sedqa ħadmet ma’ mijiet ta’ żgħażagħ li sfaw mirkuba mill-vizzju tad-droga. Uħud minnhom reġgħu waqgħu fil-vizzju waqt li oħrajn reġgħu ħadu r-riedni f’idejhom u qabdu t-triq tas-success.

Fic-cerimonja tal-gradwazzjoni tal-bieraħ spikkaw l-esperjenzi tal-irġiel u n-nisa, fosthom ta’ mara li fl-aħħar xhur għamlu sagrificcji kbar biex ħarġu mill-vizzju tad-droga. Aqra aktar

Send this to a friend