Droga | One News - Part 14

Notifiki

Qabdiet kbar ta’ droga u sfidi ġodda

L-isfida ta’ drogi sintetiċi li qed jidħlu fis-suq hija biċċa wġigħ ta’ ras għall-korp tal-pulizija li qed jaħdem bil-għan li jkun hemm leġiżlazzjoni li tagħmel illegali dawn is-sustanzi ġodda li qed jinbtu minn żmien għal żmien. “Sfortunatament fuq livell Ewropew il-problema tad-droga sintetika dejjem qed issir aktar komuni,” qal l-Assistent Kummissarju Denis Theuma li huwa responsabbli mill-Iskwadra ta’ kontra d-Droga.

Fil-preżent f’pajjiżna għandna madwar 11-il tip ta’ sustanza sintetika li hija illegali, madankollu, għad hemm mijiet oħra li għadhom legali u dan minħabba li ta’ spiss jinbtu sustanzi ġodda.

Aqra aktar

Jitressaq il-Qorti wara sejba ta’ 18-il kilo droga

Tressaq il-Qorti, Dominic Vella, ċittadin Ingliż li jgħix Malta u li nqabad fuq il-katamaran li ġie Malta minn Sqallija bi tmintax-il kilo ta’ droga kokaina u eroina.
Kienu l-klieb mis-sezzjoni tad-droga li wasslu għal din is-sejba kbira ta’ droga li kienet moħbija fi trakk u li kienet maqsuma f’sitt kilo kokaina u tnax-il kilo eroina.
L-Ispettur Pulis mill-iskwadra tad-droga spjega fil-Qorti li l-Ħamis l-uffiċjali tal-Pulizija kienu għaddejjin bi tfittxija ta’ rutina fil-Valletta Waterfront fuq vetturi li waslu minn Sqallija.

Aqra aktar

Jinqabad ġej Malta bi 18-il kilo droga

Ingliż li jgħix Malta nqabad fuq il-katamaran li ġie Malta minn Sqallija bi 18-il kilo ta’ droga kokaina u eroina. Din id-droga kienet fil-vettura tar-raġel ta’ 54 sena u  kienet maqsuma f’sitt kilo kokaina u 12- il kilo eroina. Aqra aktar

Miċħuda t-talba għall-ħelsien tal-priġunier marid b’kilwa; konferma li l-ħabs ma kienx ta’ effett fuq saħħtu

Il-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest  ta’ priġunier marid bil-kliewi.

Christoper Bartolo għamel din it-talba minħabba raġunijiet ta’ saħħa, iżda f’sentenza tal-Qorti ppreseduta mill-Prim Imħallef Silvio Camilleri u żewġ Imħallfin irriżulta li fil-ħabs Bartolo qed jingħata l-kura meħtieġa.

Aqra aktar

Alġerin ipprova jbigħ id-droga lill-Pulizija

Alġerin ta’ 23 sena ġie arrestat bejn il-lejl tas-Sibt u l-Ħadd f’Paceville, wara li avviċina numru ta’ Pulizija pajżana u pprova jbegħelhom id-droga. Hu tressaq il-Qorti, fejn ġie akkużat ukoll li kellu fuqu d-drogi kannabis u kokaina f’post fejn jiltaqgħu iż-żgħażagħ.

Aqra aktar

Tlieta arrestati wara sejba ta’ droga lesta biex tiġi ttraffikata

Ilbieraħ filgħaxija, raġel Malti ta’ 39 sena ġie arrestat mill-membri tal-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga wara li fil-pussess tiegħu nstabu diversi qratas tal-kokaina kif ukoll joints tal-kannabis lesti biex jiġu ttraffikati. Huwa ġie arrestat waqt li kien fi stabbiliment f’Buġibba. 

Ir-raġel qiegħed jinżamm mill-Pulizija għal aktar investigazzjonijiet. 

Intant iktar tard matul il-lejl, membri mit-taqsim tal-Administrative Law Enforecement arrestaw żewġ persuni, Alġerin ta’ 23 sena u Somalu ta’ 21 sena wara li fil-pussess tagħhom instabu sustanzi suspettati kokaina u kannabis li kienu imqasma go diversi qratas lesti sabiex jiġu ttraffikati. 
Aqra aktar

Maġistrat jitlob bidla biex ma jkollux idu marbuta f’każi b’vittmi tad-droga

F’sentenza dwar żewġ żgħażagħ li traffikaw id-droga il-Qorti għamlet diversi osservazzjonijiet dwar bidliet li għandu jkun hemm fil-mod kif il-liġi timxi ma’ dawk li jkunu mexxew id-droga biex imantnu l-vizzju.

F’każ fejn il-persuni akkużati, wieħed minnhom minorenni, illum għandhom familja u għandhom impjieg il-Qorti osservat kif il-liġi xorta titlob minimu ta’ sitt xhur priġunerija bilfors.

Fis-sentenza tiegħu l-Maġistrat Joe Mifsud qal li dan m’għandux ikun.

“Il-Qorti li tkun għexet il-proċess għandha titħalla fil-libertà li tagħti direzzjoni permezz tad-deċiżjoni tagħha. Il-piena ta’ sitt xhur priġunerija tassattiva għal traffikar toħloq ċertu inġustizzji minflok ġustizzja,” qalet il-Qorti.

Aqra aktar

Ħdax-il persuna arrestati wara sejba ta’ droga

Ħidma li saret mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Drogi, nhar il-Ġimgħa li għadda, wasslet għall-arrest ta’ erba’ żgħażagħ Maltin li l-età tagħhom tvarja bejn is-17 u 23 sena.  Huma ġew arrestati waqt rejd li sar fi Pjazza San Pawl, il-Ħamrun, wara li nstabu  fil-pussess ta’ droga x’aktarx raża, il-pjanta u l-ħaxixa tal-kannabis.

Dawn il-persuni mistennija jitressqu l-Qorti b’akkuzi relatati ma’ traffikar u pussess ta’ droga fil-jiem li ġejjin.

Aqra aktar

Send this to a friend