Droga | One News

Notifiki

Ingliż iwieġeb mhux ħati li ttraffika d-droga

Ingliż wieġeb mhux ħati u ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest wara li tressaq il-Qorti akkużat bi traffikar ta’ droga.  Michael Haern ta’ 33 sena ġie akkuzat li fl-14 ta’ Ġunju u x-xhur ta’ qabel kellu fil-pussess tiegħu droga kannabis mħux għall-użu personali tiegħu, li kienet lesta biex tigi ttrafikata u li kien ukoll ricediv.

Il-Prosekuzzjoni talbet għall-iffriżar tal-assi tal-akkużat, bl-avukat tiegħu Gianella De Marco rrimarkat kif isofri minn ansjetà u talbet biex jingħata l-kura meħtieġa. Il-każ mistenni jkompli jinstema fid-19 ta’ Ġunju li ġej quddiem il-Magistrat Neville Camilleri.

Id-Dwana b’qabda ta’ 144 kilo droga kokaina b’valur ta’ €15.7 miljun

Il-ħidma tad-Dipartiment tad-Dwana kontra d-droga kompliet fil-jum tas-Sibt, hekk kif inqabdu 144 m kilo kokaina li kienu fi tliet kontejners fil-Port Ħieles.

Fis-sigħat bikrin tas-Sibt filgħodu, diversi kontejners ġew magħżula biex ikunu skenjati. Fi tlieta minn dawn kienu nnotati irregolaritajiet, fejn instabu drogi moħbija f’kumpressur.Aqra aktar

Raġel ikkundannat sena ħabs wara li nstab ħati ta’ pussess u traffikar tad-droga

Mario Farrugia ta’ 38 sena minn Santa Venera nstab ħati ta’ pussess u traffikar tad-droga kokaina u eroina. Il-każ imur lura għal Marzu tal-2009, meta il-Pulizija kienu sabu droga u affarijiet relatati mad-droga fid-dar ta’ Farrugia.
Ir-raġel huwa ukoll riċediv.

Il-Maġistrat Neville Camilleri sab lil Farrugia ħati u kkundannah sena ħabs. L-akkużat kien ordnat ukoll iġallas multa ta’ €1,500.

BIL-FILMAT: Il-Pulizija b’rejd kbir għad-droga f’Tal-Pietá

Numru ta’ persuni ġew arrestati waqt rejd knir għd-droga li seħħ ftit tal-ħin ilu f’Tal-Pietá. Minn informazzjoni li kiseb one.com.mt jidher li f’dan ir-rejd kienu involuti Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga u dawk tal-Special Intervention Unit li għamlu l-assalt inizjali fuq l-appartament li jinsab fl-ewwel sular.

Filmati miġbuda mill-ġurnalist ta’ ONE juru lill-Pulzija jużaw xi għodda sabiex setgħu fetħu xi aperturi li kienu imbarrati bil-ħadid u l-aluminju. Xhieda fuq il-post tar-rejd qalulna li fis-siegħa u l-ħin semgħu bħal splużjoni filwaqt li xammew riħa ta’ gass. Filfatt ftit tal-ħin wara waslu wkoll membri tal-Protezzjoni Ċivili mit-taqsima tal-HAZMAT u ekwipaġġ ieħor mill-istazzjon li l-Protezzjoni Ċivili għandu fil-Furnaja. Sorsi tagħna qalulna wkoll li dawn issejħu fuq il-post hekk kif waqt ir-rejd intuża xi tip ta’ gass tad-dmugħ.

Minħabba li fl-appartament ma kienx hemm dawl il-Pulizija marru wkoll b’generator li xegħel il-faċċata tal-appartament. Filmati miġbuda minnha juru wkoll il-Pulizija ħerġin b’żewġ irġiel u mara immanetjati li ttieħdu id-Depot tal-Pulizija għal aktar stħarriġ.

Aktar dettalji fil-ħin li ġej.

Filmati: Stefan Bajada

 

Send this to a friend