CPD – Page 2 – One News

Notifiki

“Filli f’xifer il-mewt u f’daqqa waħda kuljum aħjar”

Kważi ġimgħa u nofs mindu l-Kuntistabbli Simon Schembri kien kważi tilef ħajtu wara li ttajjar minn ġuvni ta’ sbatax -il sena f’Ħal Luqa, il-kundizzjoni medika tiegħu qed titjieb ma’ kull jum li jgħaddi.

L-Ispettur Herman Mula, li hu l-kelliem ewlieni tal-familja Schembri stqarr ma’ ONE News li minkejja li t-triq għall-fejqan hi waħda twila, jidher li Schembri qed iwieħeb tajjeb għall-kura li qed tingħatalu tant li jinsab luċidu u konxju tar-realtajiet li qed jaffaċċja.

“We can look back ġimgħa, ġimgħa u ftit down the line u ngħidu li filli kien f’xifer il-mewt, qisha kienet skontata li se jmut Simon u f’daqqa waħda kuljum jagħmel dik it-tikka improvement. L-ewwel fetaħ għajnejħ, imbgħad beda jitkellem, imbgħad beda jieħu xi naqra likwidi u issa dal-aħħar jumejn anke naqra solidi qiegħed jiekol Iġifieri dak huwa sinjal tajjeb mmens.”

 Wara li kien hemm ħafna li ħadu l-inizjattiva li jiġbru xi fondi għall-Kuntistabbli Schembri, il-familja ħolqot żewġt kontijiet bankarji biex il-ġbir ikun regolarizzat u jiġu eliminati l-abbużi. Issa li l-affarijiet qabdu t-triq it-tajba, il-familja u l-ħbieb ta’ Simon ħassew li għandhom imorru pass ieħor il-quddiem.

Dwar dan l-Ispettur Mula spjega ma’ ONE News li qed jitfassal qafas għal fondazzjoni li mhux biss ser tieħu ħsieb il-ħtiġijiet ta’ Simon iżda wkoll ta’ dawk li tmisshom ix-xorti ħażina li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

“Once li jissettjawilna, il-fondi se jiġu trasferiti kollha fiha. Tajjeb li wieħed ikun jaf li l-skop tagħha se jkun li jkun hemm accountability, professjonalità u auditing indipendenti kemm mill-familja u kemm mil-ħbieb tiegħu. L-ewwel mhu se ngħinu il-kawża ta’ Simon, pero il-flus li se jibqà, jekk jibqà u anke jekk ma jibqax, din il-fondazzjoni hija l-skop tagħha hu li tgħin nies li jgħaddu minn dak li għadda Simon u mhux persuni fil-pulizija biss.”

Intant rapporti fil-midja qalu matul il-lejl li għadda il-ħanut tal-familja, f’raħal ġdid kien fil-mira ta’ attentat ta’ serqa.

Jumejn ta’ attivitajiet għall-familja kollha bħala parti mill-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku

Is-Sibt u l-Ħadd li ġej se jkunu jumejn ta’ attivitajiet divertenti u edukattivi għall-familja kollha, organizzati minn Heritage Malta u mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili bħala parti mill-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2018. Din se tkun opportunità għall-pubbliku biex isir jaf aktar dwar servizzi li qajla wieħed jagħti kas li huma servizzi pubbliċi.

Aqra aktar

FILMAT: Karozza tieħu n-nar fl-Imsida

Ftit tal-ħin ilu karozza tat-tip Peugeot ħadet in-nar fi Triq ewlenija fl-Msida. Fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili biex jassistu fit-tifi tan-nar.

Qarrejja ta’ one.com.mt qalulna li kawża ta’ dan l-inċident, fit-triq hemm it-traffiku.

B’xorti tajba ħadd ma weġġa’ f’dan l-inċident.

Aqra aktar

AĠĠORNAT: Tifi tan-nar b’suċċess fl-impjant ta’ Sant Antnin

 

Il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali kien infurmat mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li b’rabta mal-operazzjoni tat-tifi tan-nar fl-impjant ta’ Sant Antnin, li bdiet ilbieraħ 22 ta’ Mejju, in-nar kollu ġie mitfi b’suċċess.

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jinforma li din l-operazzjoni kienet tikkonsisti fi tliet fażijiet. L-ewwel fażi, li seħħet ilbieraħ, kienet dik li jiġi assigurat li n-nirien huma taħt kontroll u ma jibqgħux jinfirxu. Għal sigħat twal, in-nar kellu jinżamm hekk kif imsejjaħ “boxed in” sabiex jiġi kkontrollat.

Aqra aktar

Investiment ta’ €12-il miljun f’faċilitajiet ġodda għall-Protezzjoni Ċivili

Il-Gvern ħabbar investiment ta’ €12-il miljun f’bini ta’ faċilitajiet ġodda għall-Protezzjoni Ċivili li se jkunu qed jitlestew fi żmien erbà snin, jiġifieri sal-2021, bl-għan li ċ-ċittadini jkun protett bl-aħjar mod.

Dan l-investiment se jkun qed iwassal għal tliet stazzjonijiet tat-tifi tan-nar ġodda u kwartieri ġodda għall-Protezzjoni Ċivili.

  • Ċentru ta’ tifi tan-nar ġdid f’Santa Venera 
  • Stazzjon tat-tifi tan-nar ġdid f’Delimara
  • Stazzjon tat-tifi tan-nar fil-Floriana
  • Kwartieri ġodda għal Protezzjoni Ċivili f’Ħal Far

Aqra aktar

Ħidma kbira li spiċċat b’wiċċ il-ġid

Nirien li ħakmu kamra tal-ħasil f’Dar tal-Anzjani f’San Pawl il-Baħar involviet lill-istazzjonijiet kollha tal-Protezzjoni Ċivili.

Għalkemm b’xorti tajba ma weġġa’ ħadd kienet sitwazzjoni xejn faċli fejn riedu jiġu evakwati għexieren ta’ anzjani. Operazzjoni li nvolviet ukoll ċerti problemi ta’ mobbiltà.

Kien għal ħabta tas-sebgħa neqsin kwart ta’ filgħaxija li madwar mitejn persuna bdew ikunu evakwati minn din id-dar, bl-anzjani jittieħdu għal xi ħin fil-Knisja tal-Qawra.

Dwar kemm kienet biċċa xogħol kumplessa One News tkelllem  Emanuel Psaila, mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Saħansitra kellhom jissejħu l-protezzjoni ċivili.

Aqra aktar

Send this to a friend