cerebral palsy | One News

Notifiki

“Nixtieq inkun bħal tfal oħra… nixtieq nimxi” – tifel ta’ 9 snin

 

“Nixtieq nibda nimxi u nilgħab ma’ tfal oħra” din hija l-karba ta’ Jaydon Ciangura- tfajjel ta’ 9 snin li minħabba l-kundizzjoni li twieled biha dik ta’ Celebral Palsy, din attakkatlu n-nervituri ta’ riġlejh b’tali mod li llum il-ġurnata ma jistax jimxi bil-konsegwenza li ilu minn twelidu fuq siġġu tar-roti.

Apparti min-nervituri tar-riġlejn, din il-kundizzjoni affetwat lil Jaydon fil-kapaċita’ milli jitkellem.

Tkellimna ma’ Malise Chetcuti, ħabiba tal-familja ta’ Jaydon li spjegat kif il-kundizzjoni tiegħu taffetwah b’tali mod li ma jista’ qatt ikun indipendenti.Aqra aktar

Send this to a friend