Carmelo Abela | One News

Notifiki

Malta qed tmexxi l-ewwel forum internazzjonali tal-Ambaxxaturi tal-Oċeani

Malta qed tlaqqa’ s-sitt Ambaxxaturi tal-Oċeani minn madwar id-dinja għall-ewwel forum internazzjonali dwar is-suġġett. Dan wara li sena ilu Malta ħatret lill-Professur Alan Deidun bħala l-Ambaxxatur tagħha għall-Oċeani. Dawn is-sitt pajjiżi, li huma wkoll parti mill-Commonwealth u Stati Membri tal-Unjoni Ewropea, qed jiddiskutu mezzi sostenibbli ta’ kif il-gvernijiet jistgħu jiġġieldu t-tniġġis tal-Oċeani fost l-oħrajn.Aqra aktar

Il-Ministru Carmelo Abela jilqa’ lid-DPM Kroata għal laqgħa bilaterali

Fil-laqgħa bilaterali bejn il-Ministru għall-Affarijiet Barranin, Carmelo Abela u d-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropew tal-Kroazja, Marija Pejcinovic Buric li saret dalgħodu fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, il-Belt Valletta,  ġiet diskussa, bħala punt ewlieni, l-importanza li tisaħħaħ u t-tiġedded il-kooperazzjoni multilaterali biex b’hekk jingħelbu l-akbar sfidi li qed taffaċja d-dinja b’mod partikolari fl-Ewropa. Huwa sostna li l-organizazzjonijiet bħan-Nazzjonijiet Uniti u l-Kunsill għall-Ewropa jibqgħu relevanti biss jekk jaddattaw għat-tibdil u jitrattaw lill-membri tagħhom b’mod ekwu.Aqra aktar

Malta mħassba bin-nuqqas ta’ progress fl-aspett politiku u umanitarju dwar il-kunflitt fis-Sirja

Il-kunflitt fis-Sirja għadu sors ta’ preokkupazzjoni fuq l-għatba tal-Unjoni Ewropea, li dwaru ma nstabitx soluzzjoni umanitarja jew politika.

B’dan is-sentiment il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela wera t-tħassib tal-Gvern Malti dwar il-kunflitt fis-Sirja waqt it-Tielet Konferenza fi Brussell dwar is-suġġett. Hawnhekk, il-Ministru Abela ġiber l-attenzjoni lill-kollegi tiegħu li d-diskussjonijiet dwar is-sitwazzjoni f’dan il-pajjiż staġnat, waqt li l-qagħda umanitarja tal-pajjiż sejra għall-agħar.

Filwaqt li għal darb’oħra irrimarka li mhemmx soluzzjoni militari għal dan il-kunflitt, saħaq li huwa fundamentali li l-komunità internazzjonali tappoġġja l-proċess immexxi min-Nazzjonijiet Magħquda u lill-Mibgħut Speċjali l-ġdid tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda għas-Sirja, Geir O. Pedersen.

Waqt il-laqgħa fi Brussell kienu diskussi wkoll l-elezzjonijiet fl-Ukrajna u s-sitwazzjoni fil-Veneżwela, u l-Ministri għall-Affarijiet Barranin skambjaw ukoll fehmiet dwar il-Qarn tal-Afrika.

L-immigrazzjoni diskussa fis-Summit tal-5+5 f’Malta

Il-mexxejja tas-Summit tal-5+5 qablu b’mod unanimu li jsaħħu l-koperazzjoni fil-ġlieda tagħhom kontra l-immigrazzjoni illegali u  sabiex jitkissru ċ-ċrieki kriminali ta’ traffikanti tal-bnedmin.

Il-ħmistax-il edizzjoni ta’ din il-laqgħa li saret f’Malta, għal darb’oħra ġabret għaxar Ministri tal-Affarijiet Barranin minn pajjiżi Ewropej u Afrikani sabiex jiddiskutu temi kurrenti.Aqra aktar

Send this to a friend