biki – One News

Notifiki

Shannon kellha biss l-influwenza… mietet fi ftit sigħat f’idejn ommha

“Illum bkejt aktar minn kemm wieħed jista’ jgħodd fuq idejh. Suppost issa waqaft nibki, iżda qed inħossni ħatja.”

Dan kien kliem ta’ omm tfajla bl-isem ta’ Shannon, minn Minesota, li tilfet ħajjitha wara sempliċiment influwenza. “Ilbieraħ ma ħlomtx b’Shannon u rrid nerġa nara u nkellimha għal aħħar darba u ngħidilha kemm jiena dispjaċuta,” stqarret l-omm. L-omm li qed tħoss li hija l-ħtija li bintha mietet hekk kif it-tfajla kellha biss sintomi ta’ influwenza u kienet ilha marida biss ġimgħa.

“Illum, 827 ġurnata wara li binti mietet qed infittex fuq Google informazzjoni dwar l-influwenza. Ma nistax nifhem kif persuna tista’ tmut hekk, qed niprova nagħmel sens mill-informazzjoni għax ma rrid li ebda persuna ma tmut l-istess mewta.”

Aqra aktar

Meta l-Korp tal-Pulizija beka

Kien bħal llum tmintax-il sena ilu, li l-Pulizija nħasdu mhux ftit bil-qtil ta’ PC 525, Mark Farrugia. Ta’ 23 sena biss, kien safa vittma ta’ tir sparat lejh meta kien fuq l-għatba tad-dar ta’ ommu u missieru, u hu jirritorna lura minn lejl ta’ xogħol, nhar l-20 ta’ Marzu 1999.

Il-kollega tiegħu kien instab ħati tal-qtil.

“Mark, we salute you” kitbu l-Pulizija fuq il-paġna tagħhom fuq Facebook.

“Fejn it-tfal waqfu jibku”

“Aleppo huwa post fejn it-tfal waqfu jibku.”

Hekk jirrakkonta ġurnalist ma’ Channel 4 li żar din il-belt Sirjana u nzerta familja ftit wara li ntlaqtet il-blokka ta’ appartamenti fejn kienet tgħix. Tarbija ta’ mhux aktar minn sentejn tidher fi stat qawwi ta’ xokk imma bilkemm tista’ tibki.

Tfajjel iżomm tarbija ta’ xahar mejta f’idu u jirrifjuta li jitlaqha.

Omm tgħajjat li qatlula lill-uliedha kollha.

Eluf jinsabu maqbuda f’kundizzjoniet ta’ disprament, filwaqt li jkompli d-diżgwid dwar pjan ta’ evakwazzjoni ta’ persuni ċivili.

Aqra aktar

Send this to a friend