awtorita tal ippjanar | One News

Notifiki

L-Awtorità tal-Ippjanar tiċċara dwar titjira ta’ membru tal-bord għall-laqgħa dwar City Centre

Stqarrija maħruġa mill-Awtorità tal-Ippjanar tispjega kif minħabba l-importanza ta’ dan il-każ, riedet tassigura li l-membri kollha jkunu preżenti għall-laqgħa publika. Dan wara li l-Awtorita ħalset private jet sabiex Jacqueline Gili, membru fil-bord tkun tista’ tmur għall-laqgħa hekk kif din infurmathom li hi kienet ħa tkun fuq vaganzja mal-famlija.Aqra aktar

Aġġornat bil-filmat: Il-PA tapprova l-proġett tad-DB f’Pembroke

B’10 voti favur u 4 kontra, il-bord tal-Awtorita tal-Ippjanar approva l-proġett tad-DB Group fuq l-art tal-ITS f’Pembroke li jinkludi binja ta’ tmienja u tletin sular u lukanda ta’ 17-il sular.

Il-proġett ġie approvat fi tmiem laqgħa pubblika li saret fil-Liceo tal-Ħamrun li għaliha attendew madwar mitejn u sittin ruħ fosthom residenti ta’ Pembroke u konsulenti tal-proġett.

Il-Periti Jesmond Mugliett u Daren Sciberras qalu li l-proġett hu maqsum fi tliet partijiet u mhux se jbiddel it-toroq tal-madwar. Żiedu li l-faċċata tal-ITS se tinżamm u se tiġi amalgamata mal-proġett.Aqra aktar

Jitneħħew iktar billboards illegali

Nhar il-Ħamis filgħaxija, l-Awtorità tal-Ippjanar kompliet tneħħi billboards illegali skond l-Avviż Legali 36 ta’ l-2018 li daħal fis-seħħ fit-2 ta’ Frar. Dawn ir-regolamenti riveduti jiffaċilitaw il-kontroll ta’ billboards illegali mill-Awtorità tal-Ippjanar u awtoritajiet kompetenti oħra.Aqra aktar

Il-billboards kienu illegali – tikkonferma l-Awtorità tal-Ippjanar

L-Awtorità tal-Ippjanar ikkonfermat fi stqarrija li l-billboards kollha mneħħija waqt azzjoni diretta nhar il-Ġimgħa filgħaxija ġew innotifikati b’avviż ta’ tneħħija xhur ilu, sabiex jagħtu biżżejjed żmien lis-sidien ta’ dawn l-istrutturi illegali biex ineħħuhom. Oħrajn ġew innotifikati b’avviż nhar il-Ġimgħa u se jitneħħew jekk is-sidien tal-istrutturi illegali ma jneħħuxhom f’ħin adegwat.

L-azzjoni tal-Awtorità li għadha għaddejja qiegħda ssir f’kollaborazzjoni ma’ Enemalta. Fil-fatt, instab li f’numru ta’ każijiet kien qed jinsteraq l-elettriku sabiex jinxtegħlu l-billboards.Aqra aktar

Il-billboards fit-toroq taħt Transport Malta – allokati billboards għall-karità

Mill-Ġimgħa li ġej se jidħlu fis-seħħ regolamenti ġodda dwar l-użu ta’ ‘billboards’ u tabelli ta’ reklami fit-toroq Maltin.

Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borg u s-Segretarju Parlamentari għall-Ipjannar Chris Agius qal li r-regolament l-ġodda se jwassalu għal aktar sigurtà u ambjent isbaħ fit-toroq Maltin.
Is-Segretarju Parlamentari Agius qal li l-Uffiċċju tal-President ta’ Malta se jiġi eżentat milli jħallas il-permessi għal għaxar billboards waqt li l-għaqdiet sportivi mhux se jħallsu għall-billboards fi propjeta tagħhom.

L-għaqdiet mhux governattivi se jkollhom aċċess għal għaxar billboards pprovduti mill-gvern.

Il-Ministru Borg qal li din ir-riforma se twassal għall-iżjed organizzazzjoni fit-toroq Maltin. Tenna li l-propjetarji tal-billboards għandhom tliet xhur biex jirregolaw ruħhom.

Borg qal ukoll li proċess simili ser jiġi mplimentat għar-regolarizzazzjoni tal-‘bicycle racks’ madwar il-pajjiż. Borg qal: Il-kunċett huwa l-istess li min se jagħmel użu tal-art jikkontribwixxi u dak li jkun jivvjaġġa b’alternattiva ta’ trasport fejn il-prezz jinżamm minimu u mhux ikollna bike racks ifaqqsu mingħajr ma nkunu nfurmati.’

Dwar l-abbużi tal-imwejjed u s-siġġijiet fuq art pubblika, Dr Borg qal li l-Awtorità tal-Artijiet diġà żiedet l-infurzar tagħha u ser tagħmel pjan biex tindirizza l-problema u taqta’ l-abbużi ta’ xi wħud darba għal dejjem.

Aqra aktar

Send this to a friend