arrest – Page 7 – One News

Notifiki

Bormliża arrestata wara sejba ta’ droga kokaina u eroina

Tfajla ta’ 22 sena residenti Bormla ġiet arrestata wara li nstab fil-pussess tagħha madwar 200 qartas li fihom trab abjad u trab kannella allegatament droga kokaina u eroina.

Instab ukoll ammont sostanzjali ta’ flus kontanti u affarijiet oħra li jindikaw li id-droga inkwestjoni kienet lesta sabiex tigi traffikata.
Aqra aktar

Mil-lum, garanziji u drittijiet iktar b’saħħithom għaċ-ċittadini fil-qasam tal-ġustizzja kriminali

Illum daħlet fis-seħħ liġi ġdida li tintroduċi d-dritt għall-assistenza legali waqt l-interrogazzjoni jew arrest. Dan minbarra diversi drittijiet oħra għal persuni taħt investigazzjoni jew arrest.

Iċ-ċittadini Maltin mil-lum bdew igawdu garanziji u drittijiet li ċittadini oħra f’numru ta’ pajjiżi l-iktar avvanzati ilhom igawdu snin kbar.  Dawn huma garanziji u drittijiet favur iċ-ċittadini fl-iktar mumenti delikat għalihom.

Aqra aktar

Jerġa’ jsib ruħu arrestat

Il-Qorti rrevokat deċiżjoni li ħadet jumejn ilu u b’hekk ordnat l-arrest mill-ġdid ta’ Alfred Galea.

Galea jinsab mixli b’attentat ta’ qtil li seħħ fiċ-Ċentru Laburista ta’ Ħal Qormi nhar is-6 ta’ Novembru li għadda.

Aqra aktar

PASS EQREB għad-dritt tal-avukat waqt l-arrest

Fil-Parlament id-dritt tal avukat waqt l-arrrest għadda unanimament mit-tieni qari u anke minn stadju ta’ kumitat.

Permezz tiegħu, persuna arrestata jkollha dritt li tagħżel avukat sa mill-bidu tal-arrest u persuna suspettata tkun informata dwar ir-raġuni għalfejn se tkun interrogata, filwaqt li tikkomunika fil-privat mal-avukat tal-għażla tagħha, anke qabel l-interrogazzjoni mill-Pulizija. L-avukat ikun preżenti waqt l-interrogazzjoni, u jista’ wkoll jagħmel il-mistoqsijiet wara l-interogazzjoni.

Aqra aktar

Iktar avukati jfaħħru d-drittijiet ġodda għaċ-ċittadin fi proċeduri kriminali

L-avukat Stephen Tonna Lowell irreaġixxa b’mod pożittiv ħafna għall-fatt li persuna arrestata issa se jkollha dritt li tagħżel avukat sa mill-bidu tal-arrest.

F’intervista ma’ one.com.mt qal li issa pajjiżna se jkun qiegħed jimplimenta b’mod effettiv id-direttiva Ewropea li tħares lil min ikun fi stat mill-aktar vulnerabbli, ċioe l-ħin tal-arrest.

Dr Tonna Lowell jemmen li l-interpretazzjoni tal-aħbar minn ċertu ġurnali kienet għall-kollox skorretta. Dan b’referenza għal dak li kien irrapportat fit-Times of Malta.

screen-shot-2016-10-01-at-11-35-21

Segwi hawn ir-rimarki tal-avukat magħruf sew fejn jidħol il-kamp kriminali.

Aqra aktar

Send this to a friend