2018 – Page 193 – One News

Notifiki

Liġi dwar karozzi li jaħdmu b’enerġija nadifa

L-ewro-parlamentari Laburista Miriam Dalli ngħatat l-inkarigu biex tmexxi l-Parlament Ewropew fin-negozjati għal-livelli Ewropej dwar emmissjonijiet tal-karozzi lil hinn mill-miri tas-sena elfejn u għoxrin.

Miriam Dalli se tkun qed taħdem bħala rapportuer għal-leġiżlazzjoni ambizzjuża  sabiex jonqsu d-dħaħen tal-karozzi filwaqt li ssir aktar riċerka u innovazzjoni għall-vetturi li jaħdmu b’enerġija aktar nadifa.

L-abbozz ta’ din il-leġislazzjoni huwa mmirat biex jindirizza tliet problemi: in-nuqqas ta’ vetturi li jaħdmu bl-elettriku jew li ma jniġġsux ħafna; il-possibiltà li l-konsumaturi mhux qed jiggwadanjaw billi jiffrankaw il-fjuwil; u r-riskju li l-Unjoni Ewropea titlef il-kompetittività minħabba nuqqas ta’ innovazzjoni f’teknoloġija b’emmissjonijiet baxxi.

Dalli spjegat kif din il-liġi se toħloq qafas għall-karozzi u vannijiet żgħar fejn tenniet:

“Jiena nemmen li din hija opportunita’ tieghi li nahdem fuq ligi li tista’ taghmel differenza fis-snin li gejjin ghaliex l-affarijiet ma jistghux jinbidlu mil-lum ghal ghada imma jirrikjedu tul ta’ snin, pero tista’ taghmel differenza fil-hajja tac-cittadini taghna u b’mod importanti fil-hajja, mhux tat-tfal tieghi biss ta, imma tat-tfal kollha, li nippruvaw nhallulhom dinja aktar nadifa, dinja fejn ikollhom kwalita’ ta’ hajja ahjar u dinja fejn is-sahha taghhom ma tkunx mhedda minhabba t-tniggis tal-karozzi u l-vannijiet.”

Aqra aktar

Bil-filmat: Għal San Valentinu, attent mill-kelb

Jekk għadha beħsiebek tixtri warda għall-maħbub jew maħbuba tiegħek, attent li ma jkollokx kelb li tgħoġbu t-togħma tagħha.

Dan il-filmat ittella’ fuq il-midja soċjali minn LaDbible u nxtered fi tit ħin minħabba l-ħlewwa tal-kelb.

L-Air Malta se twassal il-katavru tar-Rumen ir-Rumanija bla ħlas

Il-linja tal-ajru Air Malta ser tkun qed tibgħat l-katavru tal-vittma Dan Ftepan Udrea lura lejn r-Rumanija b’xejn.

Stqarr dan iċ-Chairperson tal-Air Malta s-Sur Charles Mangion waqt il-programm Dissett.

Il-vittma Dan Udrea tilef ħajtu traġikament wara li siġra waqgħet fuq il-vettura tiegħu tat-tip Nissan kawża tal-maltemp qawwi li ħakem lil pajjiżna fl-10 ta’ Frar. L-inċident seħħ waqt li Udrea kien jinsab isuq fi Triq Notabile, l-Imrieħel.

L-istaff ġewwa d-dipartiment tal-Emerġenza kien minn tal-ewwel li ħa l-inizjattiva sabiex il-katavru jintbagħat lura lejn ir-Rumanija. Il-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei, Ivan Falzon ikkonferma li l-mira ntlaħqet f’inqas minn 12-il siegħa.

Il-komunità Rumena f’Malta ukoll jinsabu għaddejin bi ġbir ta’ fondi, bid-donazzjonijiet għadhom miftuħin sabiex jingħataw lill-membri tal-familja Udrea.

Dan Udrea kien deskritt minn nies qrib tiegħu bħala ħabib u bniedem mill-aqwa.

Malta tikklasifika mal-iktar pajjiżi b’saħħitom u kuntenti fid-dinja

L-Istitut Legatum, li huwa istitut ta’ riċerka bbażat f’Londra, ħareġ l-għaxar Indiċi Globali tal-Prosperità Globali, stħarriġ vast li jikklassifika lill-pajjiżi l-aktar sinjuri fid-dinja.

L-ammont ta’ flus li pajjiż għandu f’dik li hi ċirkolazzjoni, huwa fattur wieħed ta’ prosperità, iżda l-Istitut Legatum iqis ħafna aktar minn dan, fil-klassifikazzjoni tiegħu.

F’dak li hu kapital soċjali jiġifieri l-benesseru tal-bniedem u l-istil ta’ ħajja li jgħix fiha, Malta tikkwalifika fit-tmien post.

Ara:http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/richest-happiest-healthiest-countries-world-new-zealand-norway-finland-switzerland-canada-travel-a8206711.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook

 

Christabelle f’Lisbona għall-ġbid tal-kartolina

Christabelle tinsab f’Lisbona sabiex tinġibed il-kartolina li se tintroduċi l-kanzunetta ta’ Malta għall-Eurovision Song Contest li ġej.

Ir-rappreżentanti mill-pajjiżi parteċipanti li bdew jintgħażlu f’pajjiżhom qed imorru fil-kapitali Portugiża, il-belt ospitanti tal-Eurovision 2018.

Permezz tal-paġna tagħha fuq facebook, Christabelle Borg li kmieni dan ix-xahar kisbet rebħa mpressjonanti fis-selezzjoni Maltija, qalet li qiegħda fil-Portugall.

Fil-jiem li ġejjin, Christabelle mistennija wkoll tirritorna f’Malta u jibda l-ġbid tal-vidjo mużikali ta’ Taboo. Hija mistennija wkoll iddur numru ta’ pajjiżi fl-Ewropa.

Dan bħala parti mill-kampanja ta’ promozzjoni li l-ambaxxatriċi Maltija se tagħmel qabel il-Eurovision.

George Vella membru tal-grupp li se jagħżel is-suċċessur tal-Kap tal-Commonwealth

Ir-Reġina Eliżabetta t-tieni mistennija tagħlaq 92 sena f’Apil li ġej u dan qed joħloq ftit tensjoni dwar min se jkun qed imexxi bħala Kap tal-Commonwealth flokha, ġaladarba hi tmut.

Din hija kwistjoni ftit sensittiva minħabba li l-irwol ta’ kap mhix ereditarja.

Il-Commonwealth waqqaf grupp ta’ livell għoli biex jevalwa l-mod ta’ kif l-organizazzjoni internazzjonali qed tkun iggvernata u wieħed minnhom huwa Dr. George Vella; ex-Ministru tal-Affarijiet barranin. Dan ġie rrapurtat mill-mezzi tax-xandir BBC.

Ir-Reġina ilha taħdem anke b’mod privat biex tassigura li l-Prinċep Charles ikun is-suċċessur tagħha, sa anke bagħtet uffiċjali madwar id-dinja biex imexxu dan il-ħsieb.

Fic-CHOGM li sar f’Malta fl-2015, ir-reġina saħqet li tixtieq li l-Princep Charles ikun l-ahjar għażla minflokha u li żgur ser ikompli jmexxi b’mod eċċellenti.

Reazzjoni tal-President Coleiro Preca dwar ċajt fuq saħħa mentali

Il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca b’reazzjoni għal dak li ġara fin-Nadur, fejn vann intuża biex inkiteb kliem fuqu li seta’ weġġa’ xi nies qalet, li dan mhuwhiex aċċettabbli li biex niddevertu, noffendu lil nies għaddejjin minn diffikultajiet ta’ saħħa mentali.

”Nikkundanna l-aġir ta’ dawk li pparteċipaw fil-Karnival tan-Nadur b’mod irresponsabbli u insensittiv…” saħqet il-President. Coleiro Preca wriet solidarjetà ma’ dawk kollha li għaddejjin minn dawn id-diffikultajiet u appellat biex l-istigma tispiċċa darba għal dejjem.

Żieda ta’ €3,260,228 fi dħul mid-Dwana ta’ Malta f’Jannar 2018

B’konsegwenza ta’ diversi fatturi, fosthom it-tkabbir li qiegħda tirreġistra Malta fl-ekonomija tagħha, żieda fil-konsum, kif ukoll titjib fl-effiċjenza u l-kontrolli illi qiegħda tirreġistra id-Dwana ta’ Malta matul Jannar 2018, l-ewwel xahar ta’ din is-sena, komparat ma’ Jannar 2017, id-Dwana Maltija żiedet id-dħul totali tagħha bi €3.2 Miljun. Minn €33.4 Miljun f’Jannar 2017, għal €36.6 Miljun f’Jannar 2018.

Din iż-żieda fid-dħul ġiet reġistrata permezz ta’ żieda ta’ €1,548,814 mis-Sisa (Excise Duty), żieda ta’ €1,475,253 mill-VAT, żieda ta’ €51,449 mid-Dazju ta’ Importazzjoni (Import Duty) u żieda ta’ €184,712 minn dħul ieħor.

Aqra aktar

Fil-Karnival kien jintesa ftit id-dwejjaq tal-faqar…ikel, żfin u ċajt

Kif jaf kulħadd, il-Karnival huwa żmien ta’ blugħa, ċajt, ferħ, żfin u xalar. Iż-żmien naturali tiegħu huwa fi ħruġ ix-xitwa u d-dħul tar-rebbiegħa. F’pajjiżi Nsara, il-Karnival dejjem isir qabel ir-Randan, żmien il-ġabra u l-penitenza. Dari għal ġimgħa sħiħa, it-toroq ewlenin tal-Belt Valletta u l-irħula Maltin u Għawdxin kienu jkunu mimlija maskarati b’xi tamburlin tal-landa f’idejhom, jitfgħu l-perlini, kosbor u bċejjeċ tal-karta f’wiċċ in-nies; it-tfal b’wiċċhom imgermed, lebsin xi ġlekk ta’ missierhom jew dublett ta’ ommhom, jiġġennu minn triq għall-oħra. Mat-triqat kien jinstema’ jidwi d-daqq tat-trumbetti u sfafar. F’kelma waħda l-Karnival kien żmien li fih wieħed jinsa għal ftit id-dwejjaq u l-problemi tiegħu u jidħaq xi żewġ daħqiet. Dari, b’xi mod kulħadd kien jieħu sehem, anke n-nies meqjusa bħala serji, min biex jidħaq u min biex idaħħaq. Kultant xi ċajt żejjed kien iqajjem xi ġlieda wkoll, iżda malajr kien jintesa u jgħaddi kollox. Fil-Karnival kollox kien ittollerat.

Jingħad li hawn Malta, il-Karnival daħal mal-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Ġwann. Dokumenti storiċi jgħidulna li l-ewwel Karnival f’Malta sar fl-1560, meta għadd kbir ta’ iġfna tal-prinċpijiet Insara nġabru fil-port lesti biex isalpaw għal Tripli. Għal din l-okkażjoni, il-Gran Mastru ta l-permess li jintlibsu l-maskri fil-pubbliku, xi ħaġa li tat aktar kuraġġ lin-nies li joħorġu lebsin ta’ maskarati bla mistħija. Naturalment, l-entużjażmu tal-Karnival fost il-popolazzjoni kien jirrifletti l-istat li kienet tinsab fih Malta dak iż-żmien. Il-Karnival, bħal kull ħaġa oħra, maż-żmien biddel rixu u tilef ħafna mid-drawwiet tiegħu ta’ dari. Il-poplu llum m’għadux jistenna l-Karnival biex jiddeverti ftit għax hawn opportunitajiet ta’ divertiment is-sena kollha. Barra minn hekk, aktar mal-Karnival beda jiġi organizzat uffiċjalment, il-poplu aktar deher li beda jitlef l-interess tiegħu fl-element spontanju ta’ din iċ-ċelebrazzjoni.

Aqra aktar

Send this to a friend