2018 – Page 192 – One News

Notifiki

L-Orkestra Filarmonika ta’ Malta bi ftehim kollettiv ġdid

L-Orkestra Filarmonika ta’ Malta ffirmat ftehim kollettiv għall-mużiċisti tagħha, u b’hekk se tkompli tibni fuq il-livelli li qiegħda tikseb kif ukoll issahhah f’livelli bla precedent il-karriera ta’ mużiċisti professjonali.

Apparti żieda fil-paga u kundizzjonijiet ta’ xogħol aħjar, il-ftehim kollettiv jinkludi wkoll klawżoli li qegħdin hemm biex iħeġġu lill-mużiċisti fi ħdan l-Orkestra Filarmonika biex jipparteċipaw f’inizjattivi lil hinn mill-orkestra, speċjalment fejn hemm ċans ta’ rappreżentazzjoni Maltija fi proġetti individwali.

Il-ftehim ġie ffirmat miċ-Chairman eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika ta’ Malta Sigmund Mifsud u l-union tal-mużiċisti. Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici kien preżenti.

Aqra aktar

IL-PN b’attakk fuq il-programm LEAD

 

Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-midja tiegħu fetaħ attakk fuq il-parteċipanti nisa li qegħdin jieħdu sehem fil-programm LEAD.

Il-programm tnieda f’nofs is-sena li għaddiet mill-Prim Ministru Joseph Muscat bħala parti minn pjan ta’ għaxar snin għall-ugwaljanza biex nofs il-kandidati tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali tal-2027 jkunu nisa.

Fit-tnedija tal-programm, Dr Muscat fisser din il-mira bħala waħda ambizzjuża izda qal li dan hu moviment li ma jixba’ qatt mill-bidla u mdorri jwettaq l-impossibbili.

L-attakk li fetaħ il-Partit Nazzjonalista fuq dan il-programm jsegwi dak tal-Kap tal-Partit Nazzjonalsita Adrian Delia li hekk kif ħa tmun tal-partit, iddeskriva dan il-programm bħala wieħed ta’ konvenjenza politika.

Fi stqarrija, il-Partit Laburista qal li l-attakk fuq dan il-programm qed jerġa’ juri l-ħsieb ta’ tmexxija li għaliha mhix prijorità li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika u fil-postijiet fejn jittieħdu l-iktar deċiżjonijiet importanti.

Qal li dan l-attakk jikxef kif jaħsiba l-Kap Nazzjonalista u l-partit li jmexxi meta għalihom programm indirizzat biex iħejji għexieren ta’ nisa għad-dinja politika huwa programm li jitkellem fuq il-ħwejjeġ tad-ditta u l-make up.

Xhieda tal-gideb ta’ Adrian Delia huma l-istess parteċipaneti ta’ LEAD li b’reazzjoni għal kampanja qarrieqa tiegħu tkellmu dwar l-esperjenza tagħhom u fissru kif LEAD qed joffri opportunità biex jesponu t-talenti tagħhom fosthom bi spazju fil-media u jagħtihom iċ-ċans li jaqsmu l-esperjenzi ma’ professjonisti u nies ta’ esperjenza kbira.

Qal li dan kollu qed isir f’ambjent ta’ appoġġ għall-familja fosthom permezz ta’ faċilitajiet ta’ child care waqt is-sessjonijiet.

Il-Partit Laburista nnota meta Adrian Delia juri li ma jifhimx dan kollu, ma joħodhiex bi kbira meta jinnota li mindu ħa tmexxija, in-nisa f’karigi importanti fil-Partit Nazzjonalista naqsu u  mhux żdiedu.

Il-Partit Laburista qal li se jkompli bil-ħidma biex dan id-defiċit fir-rappreżentanza femminili jkun indirizzat u kampanji bħal din ta’ Delia juru għax għal darb’oħra jrid ikun il-Partit Laburista l-protagonist li jġib il-bidla.

 

 

Il-Fjura tiżdied fil-popolarità

Bewsa mingħajr tgħanniqa donnha warda mingħajr fwieħa. Bil-Maltin illum mhux biss jagħtu lil maħbubin tagħhom dik il-bewsa u tgħanniqa żejda iżda anke warda l-ġmiel tagħha li minn filgħodu sa filgħaxija f’Jum San Valentinu żżommilhom tbissima fuq fommhom.

Il-bejjiegħa tal-fjuri ma’ tlugħ ix-xemx sa nżulha jterrqu f’kull rokna ta’ Malta biex iwasslu l-bukketti li jwaslu messaġġ ta’ mħabba. Charmaine Darmanin li ilha taħdem f’dan il-qasam għal aktar minn tmintax-il sena stqarret magħna li l-fjura f’San Valentinu għadha popolari ferm, iżda mhux biss bejn il-maħbubin.

Aqra aktar

Kważi 34,000 persuna żaru Għawdex għall-karnival

Minkejja li l-Karnival kien iddominat minn maltemp qawwi dan xorta waħda ma qatgħax qalb il-Maltin li kellhom jaqsmu l-fliegu sabiex jiċċelebraw il-Karnival tan-Nadur.

Fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet il-kumpanija Gozo Channel għamlet total ta’ tlett mija u tlettin vjaġġ- fejn b’kollox il-vapuri waslu lill-aktar minn tlieta u tlettin elf u disa’ mitt persuna lejn il-gżira ta’ tliet għoljiet. Bi vjaġġi addizjonali sabiex jonqos il-ħin ta’ stennija li laħqu  it-tmienja u sittin.

Aqra aktar

Plejer Malti jesprimi mħabbtu lejn ġebla

Il-Player Malti Joseph Zerafa li lagħab ma’ diversi timijiet f’pajjiżna minħabba l-kapaċitajiet tiegħu, esprima mħabbtu lejn ġebla fuq il-mezzi soċjali tiegħu fejn uża kliem li jintuża biex wieħed jiddeskrivi persuna.

U tista’ tgħid li għandu raġun f’kull aġġettiv li taha. Il-ġebla tibqa’ ġebla, b’saħħitha u b’ras iebsa.

Zerafa huwa magħruf anke ma’ sħabu l-plejers għal umoriżmu li għandu; karatteristika bżonnjuża ferm fid-dinja tal-lum.

 

Skema ġdida ta’ boroż ta’ studju immirati lejn is-settur tas-servizzi finanzjarji.

Fir-rigward tas-servizzi finanzjarji, Malta tikkwalifika mal-aqwa 50 pajjiż. Dan ħareġ fir-Rapport Kompetittiva Globali tal-Forum Ekonomiku Dinji 2015-2016. Fil-fatt, Malta tinsab fil-25 post  fid-dinja għad-disponibbiltà tas-servizzi finanzjarji tagħha, fit-23 post għall-affordabbiltà tas-servizzi finanzjarji u fit-33 post għall-finanzjament permezz tas-suq ta’ ekwità lokali. Minkejja li huwa l-iżgħar stat membru tal-UE, Malta tiddistingwi ruħha f’dan is-settur.

Dan is-settur qed jiffaċċja diffikultajiet biex jimtlew postijiet battala f’każijiet speċifiċi, fuq il-livelli diversi kemm dawk professjonali, tekniċi u ħiliet prattiċi. L-iskema tal-boroż ta’ studju għandha l-għan li tindirizza dan, permezz ta’ taħriġ speċjalizzat f’diversi oqsma ta’ servizzi finanzjarji.

Aqra aktar

Akkademiku mill-Università ta Malta fit-Tim Ewlieni li qed Iwaqqaf Organizzazzjoni Xjentifika Internazzjonali

Dr Ing. Nicholas J. Sammut (Deputat Dekan Fakultà tal-ICT, l-Università ta’ Malta) huwa parti mit-tim ewlieni li qed jistabbilixxi organizzazzjoni xjentifika internazzjonali fil-Balkani. B’investiment kapitali ta ‘madwar €300 miljun, din il-faċilità se tkun l-akbar tat-tip tagħha fir-reġjun. L-Istitut Internazzjonali għat-Teknoloġija Sostenibbli tal-Ewropa tax-Xlokk (SEEIIST) se jkun ibbażat fuq l-istess mudell li ntuża biex iwaqqaf l-Organizzazzjoni Ewropea għar-Riċerka Nukleari (CERN) fl-Isvizzera fl-1954 b’għan primarju li tintuza x-Xjenza għall-Paci.

L-inizjattiva għadha kif ġiet iffirmata minn disa’ stati membri tal-Balkani u ġiet ippreżentata lill-komunità xjentifika f’forum f’Jannar 2018 fi Trieste, l-Italja. L-avveniment kien appoġġjat mill-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, Xjenza u Kultura (UNESCO), l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA), is-Soċjetà Fiżika Ewropea (EPS), iċ-Ċentru Internazzjonali Abdus Salam għall-Fiżika Teoretika (ICTP) u il-Ministeru tax-Xjenza tal-Montenegro.

Aqra aktar

Miet il-prinċep li dejjem xtaq isir re

Il-Prinċep Henrik tad-Danimarka; raġel tar-Reġina Margerita li kien magħruf li ma kienx kuntent għax qatt ma kellu t-titlu ta’ re, miet fl-età ta’ 83 sena.

L-istil pompuż tiegħu kien kemm maħbub u anke kkritikat mid-Daniżi.

Irrabjat bit-titlu rjali li kellu, lura fis-sena 2017 kien ħabbar li ma jridx jindifen maġenb martu u b’hekk dan ifisser li tradizzjoni ta’ 459 sena li koppji rjali jindifnu ħdejn xulxin, tkissret.

Dan l-aħħar il-Princep Henrik kienet ħakmitu l-marda kerha tad-dimensja.

Jannar 2018 sħun iżjed mis-soltu

B’temperaturi kemxejn ogħla min-normal, Jannar tal-2018 ma nistgħux ingergru li ma kellux xemx.

B’kollox kellu ’l fuq minn sitt sigħat ta’ xemx aktar milli mistenni f’dan iż-żmien tas-sena bl-ogħla temperatura tkun ta’ 19.2 gradi celsius.

Aqra aktar

Wara 28 sena rieġa’ ġej Malta l-leġġenda tal-jazz Chick Corea għall-Festival tal-Jazz

Festivals Malta tħabbar li l-leġġenda tal-jazz Chick Corea se jkun l-attrazzjoni ewlenija tal-Festival tal-Jazz f’Lulju li ġej.

Il-kompożitur Amerikan Chick Corea se jkollu 77 sena meta jżur Malta. Corea hu wkoll mużiċist tal-jazz u jazz imħallat u jdoqq il-pjanu u t-tastiera. Fiż-żjara tiegħu se jerġa’ jingħaqad mal-ħbieb antiki tiegħu John Patitucci u Dave Weckl u se jdoqqu bħala ċ-Chick Corea Akoustic Band. Dakinhar wieħed jistenna li jara l-enerġija inkredibbli ta’ Corea fuq il-pjanu waqt li jisma’ l-kitba mużikali brillanti tiegħu kif ukoll il-maestrija ta’ Patitucci fuq il-baxx u ta’ Weckl fuq it-tnabar (drums). Dan se jkun l-ewwel tour tal-grupp akustiku f’20 sena. Corea kien f’Malta 28 sena ilu fl-1990.
Aqra aktar

Send this to a friend