000 | One News

Notifiki

Se jitħawlu 1,000 siġra fil-Madliena

L-aġenzija tal-Gvern Ambjent Malta bdiet ħidma intensiva ta’ tindif fil-Forti tal-Madliena u l-madwar sabiex jinbidel f’sit ta’ afforestazzjoni li fih se jitħawlu mal-1,000 siġra żgħira u arbuxelli.

Il-proġett mifrux fuq medda ta’ 15-il tomna art beda f’Settembru li għadda bi tneħħija bi tneħħija ta’ pjanti li m’humiex endemiċi u li qed jagħmlu ħsara lill-ambjent naturali.Aqra aktar

€120,000 għal boroż ta’ studju fil-kamp sportiv

Il-Ministeru għall-edukazzjoni nhieda l-iskema ta’ boroż ta’ studju għal dawk li qed jipparteċipaw f’xi dixxiplina fl-isport.

Il-gvern qed jallokka €120,000 għal din il-borża ta’ studju. Din hija s-seba’ edizzjoni li l-gvern ħareġ din is-sejħa. Mill-2012 ibbenefikaw 82 sportiv.

Aqra aktar

In-Nazzjon immultat €3,000

Il-qorti tal-appell ikkonfermat sentenza fil-konfront tal-ġurnal In-Nazzjon u ġie ordnat iħallas €3,000 lill-pulizija Mario Farrugia.

Il-Qorti tal-Appell ippreseduta mill-Imħallef Anthony Ellul qieset l-artiklu ppubblikat fil-ġurnal In-Nazzjon fl-2014 li kien libelluż u malafmanti fil-konfront tas-Sur Farrugia.

Ir-rapport allega li Farrugia kien wieħed mill-aktar uffiċjali ħorox fl-attitudni tiegħu kontra partitarji nazzjonalisti meta kien fl-SMU.

Aqra aktar

Il-Kunsill Studenti Universitarji jniedi aktar minn €60,000 f’fondi għal studenti universitarji

Il-Kunsill Studenti Universitarji nieda l-Programm ta’ Finanzjament għall-2018. Din is-sena l-Kunsill żied il-fondi b’ammont sostanzjali u għamel bidliet varji biex ikompli jgħin lill-istudenti u lill-organizzazzjonijiet tal-istudenti.

Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat Clifton Grima, filwaqt li rringrazzja lill-Kunsill tax-xogħol siewi li jagħmlu għall-istudenti, saħaq li “hu ta’ sodisfazzjon meta nara l-attiviżmu fost l-istudenti u jagħmlu proġetti u jieħdu inizjattivi varji. Ix-xogħol ta’ kull wieħed u waħda minna hu li projpu nsostnu dawn it-tip ta’ inizjattivi u ngħinu lill-kunsilli, għaqdiet u lill-istudenti tagħna sabiex dejjem ikunu jistgħu jaġixxu b’mod awtonomu, li hu importanti ħafna.”

Aqra aktar

Kważi 34,000 persuna żaru Għawdex għall-karnival

Minkejja li l-Karnival kien iddominat minn maltemp qawwi dan xorta waħda ma qatgħax qalb il-Maltin li kellhom jaqsmu l-fliegu sabiex jiċċelebraw il-Karnival tan-Nadur.

Fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet il-kumpanija Gozo Channel għamlet total ta’ tlett mija u tlettin vjaġġ- fejn b’kollox il-vapuri waslu lill-aktar minn tlieta u tlettin elf u disa’ mitt persuna lejn il-gżira ta’ tliet għoljiet. Bi vjaġġi addizjonali sabiex jonqos il-ħin ta’ stennija li laħqu  it-tmienja u sittin.

Aqra aktar

Send this to a friend